عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم پرداخت مالیات یک معضل اقتصادی عمده ای است که تقریباً همه کشورها با آن روبرو هستند. از جمله اقدامات مهم برای از بین بردن این معضل شناسایی عوامل موثر بر گرایش مودیان به پرداخت داوطلبانه مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. با توجه به اهمیت موضوع این تحقیق برای بررسی تاثیر ترفیع بعنوان یکی از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر ترغیب مودیان به پرداخت مالیات انجام شده است تا از نتیجه آن استفاده کاربردی به عمل آید. برای انجام این تحقیق تعداد 388 نفر از مودیان امورمالیاتی شهر تهر ...

شهرهای ری و قم با داشتن آثار کم نظیر مذهبی و فرهنگی، یکی از پر جاذبه ترین اماکن گردشگری فرهنگی- مذهبی محسوب می شوند. در این پژوهش اثربخشی عناصر آمیخته بازاریابی خدمات در جذب گردشگران فرهنگی- مذهبی به شهرهای ری و قم از طریق هفت فرضیه براساس هفت عنصر آمیخته بازاریابی خدمات موسوم به (7P) بررسی شده است. فرضیه های پژوهش عبارتند از؛ میان نگرش های موجود درجامعه میزبان برای پذیرش گردشگران، اتخاذ سیاست های قیمت گذاری مناسب برای محصولات و خدمات گردشگری، موقعیت استقرار بنگاه های گردشگری ...

افزایش رقابت در عرصه های مختلف ملی و بین المللی، سازمان های بخش دولتی را با رقابت فزاینده ای از طرف سازمان‏ های خصوصی مواجه نموده است. این امر منجر به مسئولیت بیشتر کارگزاران بخش دولتی در قبال استانداردهای عملکردی می‌شود و لزوم بکارگیری مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در اداره امور دولتی را تشدید می نماید. با توجه به این مطلب که چگونگی ادراکات و برداشت های کارگزاران بخش دولتی نسبت به مفاهیم بازاریابی می تواند در میزان بکارگیری این مفاهیم در سازمان های بخش دولتی موثر باشد، از این ...

هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری کاشان است و در این راستا هفت عنصر آمیخته بازاریابی خدمات شامل: محصول، قیمت، مردم، ترویج، شواهد فیزیکی، برنامه‌ریزی و مکان به‌عنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پس از آن به جمع‌آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه بین اساتید، مدیران، کارشناسان حوزه گردشگری و گردشگران و هم چنین مطالعات کتابخانه‌ای پرداخته شد. روش نمونه‌گیریتصادفی طبقه‌ای است و حجم نمونه 359نفر برآورد شده است. به‌منظورجمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته‌ ...

هدف از این تحقیق دستیابی به میزان تأثیر گذاری ویژگی های خدمات آموزشی، حمایت های علمی و خدمات دانشجویی بر ادراک کلی از کیفیت و قصد تبلیغ دهان به دهان دانشجویان بود. بر این اساس از روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی با انتخاب نمونه گیری تصادفی طبقه ای با حجم نمونه 149 نفر از دانشجویان ورودی 84 دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، استفاده به عمل آمد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها پس از تعیین ضریب پایایی 0/91 و تایید روایی منطقی(ظاهری _ محتوا)، استفاده شد برای تحل ...

صنعت بیمه یکی از موسسات مالی است که تاثیر بسزائی در رشد اقتصادی یک کشور دارد. با وقوع آزاد سازی و خصوصی سازی همزمان نیز در این صنعت با اهمیت، و ایجاد رقابت بیشتر بین شرکتهای بیمه ای لزوم بررسی فرآیند های بیمه ای علی الخصوص شبکه فروش که بعنوان مهمترین جزء فروش خدمات بیمه ای میباشند. در بازاریابی بیمه های عمر نوعی ارتباط متقابل میان فروشنده و مشتری، به عنوان شکل خاصی از بازاریابی، به وجود می آید و در نتیجه فروشنده و مشتری یا بیمه گزار هر دو بر نتیجه فروش تأثیر می گذارند. فروشن ...

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از سالیان دور دارای چرخه کامل فعالیت‌های سینمایی بوده است. با توجه به نقش مهم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فیلم و سینما، اهمیت قرار گرفتن در رده کشورهای صاحب صنعت سینما بر کسی پوشیده نیست. اما متاسفانه با وجود تعداد بسیار بالای فیلم‌های سینمایی ایرانی، تعداد سالن‌های سینما، تعداد مخاطبین و میزان فروش فیلم‌ها بسیار پایین می‌باشد. در این تحقیق، تلاش بر این است تا عوامل موثر بر جذب افراد به سینما از دید تماشاگران شناسایی شود. از آنجا که نمایش فیل ...

در سالهای اخیر، با توجه به تغییر سیاست های دولت و بانک مرکزی و صدور مجوز تاسیس بانکهای خصوصی، حرکتی نوین در سیستم بانکداری ایران صورت گرفته است و در این فاصله زمانی کوتاه، بانکهای خصوصی به رقبای جدی برای بانک های دولتی تبدیل شده اند. در این تحقیق، به منظور شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی برند بانک ها، دو بانک ملی (دولتی) و پارسیان (خصوصی) انتخاب شدند تا از دیدگاه مشتریان، که با ارزش ترین دارایی این موسسات به شمار می آیند، مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین، سعی شده است که با تکیه ...

در عصری که محصولات به صورت فزاینده‌ای همگن شده‌اند، کیفیت خدمات یکی از مهترین منابع تمایز و منحصربفرد بودن است. مدیران سازمان‌ها باید بدانند که کیفیت خدمات یک استراتژی سودآور برای سازمان می‌باشد. خدمات مطلوب جوهره‌ی فعالیت مشتری‌گرایانه است. در ادبیات بازاریابی خدمات، روش‌های متنوعی برای ارزیابی کیفیت خدمات به چشم می‌خورد که برخی از این روش‌ها نتیجه مدل‌های مفهومی برای درک فرایند ارزیابی و برخی دیگر از تحلیل‌ها و آزمایشاتِ تجربی می-باشد. در این پایان‌نامه، ابتدا به ارائه و آ ...