عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق با هدف بررسی رابطه بین بازاریابی ارتباطی و وفاداری مشتری ، همچنین بررسی میزان توانایی مولفه های بازاریابی ارتباطی در امر سنجش متغیر مستقل و توانایی مولفه های وفاداری در امر سنجش متغیر وفاداری و ارائه راهکارهای عملی به شرکت ، انجام شد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- مطالعه موردی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که جمعاً 248 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار لیزرل انجام پذیرفت. اطلاعات تحقیق با استفاده از آمار ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازاریابی ارتباطی موثر بر موفقیت سالن‌های تئاتر و سپس اولویت‌بندی این عوامل صورت پذیرفته است. این پژوهش کاربردی، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل تماشاگران سالن های تئاتر مستقر در شهر تهران می باشد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده و با استفاده از فرمول ککران برای جامعه نا محدود، حجم نمونه384 نفر تعیین و ابزار سنجش پرسشنامه انتخاب شد. برای این منظور، ادبیات مربوط به بازاریابی ارتباطی و بازاریابی هنر مورد ...

حفظ دانشجویان برای مراکز آموزش عالی اهمیت بسیاری دارد زیرا موسسات آموزش عالی در قبال توجه به پدیده وفاداری دانشجویان و عوامل موثر بر آن منافع زیادی بدست می آورند، از آنجا که بازاریابی ارتباطی از جمله استراتژی هایی است که در ایجاد وفاداری از طریق برقراری ارتباطات طولانی مدت با مشتریان و توجه به خواسته های آنها تاکید زیادی دارد و وفاداری بعنوان هدف نهایی این روش بشمار می آید و حتی گاهی اوقات با مفهوم بازاریابی ارتباطی برابر تلقی می شود ، بنابراین می تواند رویکرد مناسبی برای ا ...

در حال حاضر استراتژی بازاریابی رابطه مند به طور روز افزونی، به عنوان امری ضروری برای موفقیت سازمان ها شناخته می شود. این در حالی است که اینترنت با استفاده از قابلیت ارائه اطلاعات و به کارگیری ابزارهای ارتباطی اینترنتی، فرصت های زیادی را برای سازمان ها به منظور برقراری ارتباط با مشتریان ایجاد کرده است. از آنجا که هدف اصلی استراتژی رابطه مند بازاریابی اینترنتی ایجاد اعتماد در مشتریان می باشد، مدل تحقیق به طور تجربی به بررسی تأثیر استراتژی رابطه مند بازاریابی اینترنتی (محتوای اط ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران است. روش تحقيق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد که به شکل میدانی صورت گرفته است. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه با افراد متخصص و مرتبط در زمینه ارتباط با هواداران، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسشنامه گردآوری شد. جامعة آماري اين تحقيق شامل هواداران فوتبال بالاتر از شانزده سال در لیگ برتر فوتبال بودند. از بین 674 پرسشنامه گردآوری شده تعداد 527 نفر بنا به تعریف عملیاتی هوادار که میانگین حضورشان بالاتر از ...

هزینه به دست آوردن مشتری جدید بین پنج تا هفت برابر هزینه نگهداری یک مشتری موجوداست، بنابراین بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری مهم‌ترین دارایی یک شرکت است. حفظ و نگهداری آن اساسی‌ترین وظیفه یک شرکت است. یکی از ابزار دست یازیدن به این امر ایجاد روابط بلندمدت با مشتری است، که بازاریابی رابطه مند به خوبی به ایجاد این رابطه می‌پردازد. ولی آیا تنها با ایجاد روابط بلندمدت می‌توان مشتری را حفظ کرد به عبارت دیگر آیا تنها بازاریابی رابطه مند کافی است؟ در این تحقیق تجزیه و تحلیل جامعی بر ...

امروزه باوجود تغییرات شتابنده وظهور تکنولوژی های جدید ارائه خدمات،به دلیل در دسترس بودن تکنولوژی های جدید مثل اینترنت ونرم افزارهای مالی قابل استفاده در تلفن همراه،به راحتی برای رقبا قابل تقلید است لذا برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ مشتریان با توجه به حضور رقبای قوی،پذیرش پارادایم جدید مفهوم بازاریابی ،یعنی "بازاریابی رابطه مند" اجتناب ناپذیر است. اما نباید از این موضوع غافل شد که با توجه به اینکه اجرای برنامه های بازاریابی رابطه هزینه بر می باشد جهت اجرای برنامه ...

سیستم‌های اطلاعاتی هم اکنون به صورت گسترده ای توسط سازمان‌ها مورد استفاده قرار می گیرند ولی پژوهشگران خبر از بالا بودن نرخ شکست این سیستم‌ها به خصوص در کشورهای در حال توسعه می دهند. به طوری که در حدود یک چهارم تا یک پنجم پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی به شکست می انجامند. طبق نظریه ادراک اجتماعی ، افراد مختلف برداشت های متفاوتی از یک هدف واحد خواهند داشت.اگر برداشت های طرفین یک پروژه در مورد اهداف پروژه متفاوت باشد یا به عبارت دیگر “هماهنگی” وجود نداشته باشد ،حرکت ها و اقدامات ...

شرکت های بیمه مانند هر شرکت دیگری باید عملکرد قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت ، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند که در این راستا ، داشتن الگویی جهت ارزیابی عملکرد و آگاهی از این که عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به این اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط پیچیده و پویای امروز کجاست الزامی است . ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می نماید که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند زیرا دوام و بقای آن شرکت ها بستگی به مشتریان آنها دارد.بعضی شرکت ها در این راستا استراتژی ...