عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ناپایداری درآمدهای نفت و وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، افزایش صادرات غیر نفتی را اجتناب ناپذیر کرده است. در این میان صادرات محصولات کشاورزی هم ازنظر وزنی و هم ازلحاظ ارزش دارای رشد و عملکرد مطلوبی در مجموعه صادرات بخش غیر نفتی است. لذا برنامه‌ریزی و شناسایی ساختار بازارهای صادراتی این محصولات امری ضروری است. دراین راستا اولویت‌بندی بازارهای صادراتی اهمیت به‌سزایی می‌یابد تا ایران در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی حضوری موفق‌تر داشته باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه ...

در ایران به دلیل وجود تنوع آب و هوایی، آفتاب درخشان، سوخت و کارگر ارزان، نور کافی، منابع آب، رطوبت نسبی هوا، نبود بادهای شدید و از همه مهم‌تر وجود نیروی انسانی جوان و دانش‌آموخته و فعال، امکان تولید گل و گیاه زینتی با کیفیت صادراتی و توجیه اقتصادی وجود دارد. و همچنین به دلیل داشتن موقعیت ژئواستراتژیک عالی به دلیل نزدیکی به بازارهای پرمصرف حوزه‌ی خلیج فارس، آسیای میانه و اروپای شرقی برای صادرات انواع گل و گیاهان زینتی مناسب است. هدف از این مطالعه شناسایی بهترین بازارهای هدف ص ...

با رقابتی و پیچیده‏تر شدن تجارت در سطح بین‏الملل لزوم توجه مدیران به استراتژی‏های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت‏ها مطرح شد. از طرفی استراتژی طریقی است که شرکت با کمک آن در بازار به رقابت می‏پردازد و تاکید آن بر دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در یک صنعت است. در عصر حاضر، اندازه‏گیری عملکرد با توجه به محیط‏های پیچیده و پویا، سرعت و حجم اطلاعات نقش حیاتی در موفقیت سازمان‏ها ایفا می‏کند. مدل‏های مختلفی برای اندازه‏گیری عملکرد توسعه داده شده‏اند. یکی از این م ...

افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل و اقتصاد جهانی همواره مورد تاکید برنامه های توسعه اقتصادی بوده است. مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی سبب شده تا اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای نفت قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات موثر در جهت بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد آن است و این امر خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی را ناگزیرمیسازد. هدف اصلی این پا ...

افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی، باعث اهمیت یافتن سنجش موثر ریسک بازار شده است. شرایط امروز بازارها مستلزم مدیریت جامع و دقیق ریسک است و ارزش در معرض ریسک، ابزاری در مدیریت ریسک است که طی سال‌های اخیر به ویژه بعد از بحران‌های مالی دهه 1990 مورد توجه مدیران عالی قرار گرفته است. به دلیل نقش کلیدی نفت در اقتصاد جهانی و تلاطم‌های قیمتی آن، اندازه‌گیری ریسک بازار جهانی نفت خام به موضوع مهمی تبدیل شده و به همین علت قلمروی موضوعی این تحقیق، بازار جهانی نفت خام در نظر گرفته شده ا ...

صنایع دستی یکی از معرف های فرهنگی و هنری هر کشور قلمداد می شود که میزان غنای فرهنگ هر کشور را به جهانیان به اثبات می رساند. در این میان، میناکاری این هنر با اصالت ایرانی امروز تنها با ظاهری از شیئی زینتی و بدون کاربرد با همان ظاهر تکراری و بدون نوآوری، به انزوای ویترین های منازل و فروشگاهها رانده شده است. اما این هنر، امروز نیازمند توجهی درخور و شایسته برای نوسازی و ورود به بازار خرید و فروش داخلی و جهانی می باشد. با توجه و نگاهی شایسته به این هنر و صنعت در حال فراموشی و ای ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رعایت ضوابط بین المللی بر افزایش جذابیت محصول خرما در بازارهای خارجی (مطالعه موردی استان بوشهر) می باشد. روش پژوهش حاضر، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه واحدهای فعال خرما بوشهر که شامل 200 واحد می‌باشند تشکیل می‌دهد. حجم نمونه این پژوهش 127 نفر (121 مرد و 6 زن) از مدیران واحدهای خرما بوشهر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پ ...

جهانی شدن حاصل دستاورد تکنولوژیک بشری است که سبب فشردگی زمان، مکان و نزدیکی فرهنگ های گوناگون حقوقی می گردد. آثار این پدیده بر حقوق و به تبع آن بر حقوق رقابت تجاری که در آن تضادهای فرهنگی و حقوقی بیشتر نمود می کند قابل بررسی است. دراین میان مبانی اقتصادی که مهمترین و عمده ترین آن در دنیای کنونی و پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد اسلامی است پایه های حقوقی رقابت در عرصه بین المللی را بنا می نهند. بررسی تفاوت ها و شباهت ها مابین این دو اقتصاد مطرح در ...

صنايع دستي گزارشگر ذوق، هنر و صنعت نیاکان و بیانگر هویت، فرهنگ و آیین ملی هر کشور است که به دلیل سابقه تاریخی، مذهبی و حتی سیاسی آن کشور متفاوت از سایر کشورها است. در نیم قرن گذشته صنایع دستی به عنوان یکی از زمینه های فعالیت فرهنگی، اقتصادی در جوامع مختلف، عامل بسیار موثری در توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه بوده است. در میان رشته های متنوع صنایع دستی ایران، هنر فیروزه‌کوبی که جدیدترین رشته مجموعه فلزکاری محسوب می‌شود به دلیل زیبایی و گیرایی از قابلیت بالایی در رشد و توسع ...