عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 120

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای امروز، طراحی صحیح سیستم سازه‌ای به تنهایی کافی نیست و لزوم بهینه‌سازی آن، احساس می‌گردد. از طرفی، تمامى نیروهاى واقعى، ماهیت دینامیکى دارند و بهینه‌سازی و تحلیل سازه‌ها تحت این بارها، به دلیل وجود متغیرهای فراوان و با وجود قیود و توابع هدف غیرخطی، در عمل پیچیده و گاهى با ابزارهاى موجود، غیرممکن به نظر می‌رسد. بارهاى استاتیکى، به‌دلیل سهولت در کاربرد، جایگزین مناسبى براى بارهاى دینامیکى به شرط حفظ همان پاسخ‌هاى اولیه می‌باشند. بدلیل همین سادگی، اکثر آیین‌نامه‌های ساخت ...

در این تحقیق، بعد از بیان مباحث بنیادی،اندرکنش دینامیکی شمع های منفرد و خاک تحت ارتعاشات قائم با استفاده از روش اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفت.بدین منظور مدلهایی در برنامه plaxis برای بررسی تغییرات سختی خاک،فرکانس بار گذاری و نسبت طول به قطر شمع بر روی اندرکنش دینامیکی خاک وشمع منفرد تحت بار دینامیکی هارمونیک قائم ایجاد شد و تنش برشی و میزان جا به جایی قائم در سطح مشترک خاک و شمع و همچنین میزان نشست قائم نوک شمع در هر یک از مدلها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده از آنال ...

ساختمان های بلند تحت تأثیر بارهای دینامیکی باد دارای سه حالت نوسان همزمان در امتداد وزش باد، عمود بر وزش باد و پیچشی می باشند. حرکت در امتداد باد در درجه اول از نوسانات فشار در وجوه رو به باد و پشت به باد نتیجه می شود که حداقل در دامنه فرکانس های پایین عموماً تابع نوسانات جریان نزدیک شونده می باشد. حرکت در امتداد عمود بر وزش باد، به وسیله نوسانات فشار روی وجوه کناری که از نوسانات در لایه برشی جدا کننده و جریان منطقه پشت به وجود می آید، بیان می شود. آثار پیچشی ناشی از باد، ا ...

تحلیل تنش نیم صفحه ارتوتروپیک تضعیف شده با تعدادی ترک تحت بار دینامیکی پاد صفحه ای هارمونیک زمانی در این پایان نامه مورد توجه قرارمی گیرد. رفتار محیط الاستیک خطی است و سطوح ترکها باید هموار باشند مولفه های تنش دارای تکینگی از نوع معکوس جذر فاصله در نوک ترک هستند. یکی از روش های کارا در حل مسائل محیط های تضعیف شده توسط مجموعه ای از ترکها، استفاده از حل نابجایی می باشد. در ابتدا باید حل نابجایی را در منطقه بدست آورد که این قسمت مشکل ترین مرحله تحلیل است با داشتن این حل معادلا ...

در این تحقیق با استفاده از روش عددی و با در نظر گرفتن مدل سخت‌شوندگی سینماتیکی غیرخطی به کمک کد کامپیوتری آباکوس، مدل‌سازی سه‌راهی‌ از جنس فولاد کربنی ساده تحت فشار داخلی و ممان‌های دینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل و نتایج حاصل از روش عددی با نتایج حاصل از روش تجربی در دسترس مقایسه شده‌اند. مدل سخت‌شوندگی سینماتیکی غیرخطی برای بررسی رفتار پلاستیک لوله سه‌راهی بکار برده شده است. پارامترهای ثابت مدل سخت‌شوندگی از روی سیکل‌های پایدار شده منحنی‌های تنش-کرنش تحت کنترل ت ...

هدف از این تحقیق تحلیل دینامیکی تونل های راه آهن در برابر بارهای دینامیکی زلزله و قطار متحرک می باشد. برای این منظور تونل شماره 5 از قطعه سوم راه آهن اصفهان- شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که این تونل در محیطی کاملاً تکتونیزه قرار دارد، محیط اطراف تونل به صورت محیط معادل پیوسته در نظر گرفته شده و تحلیل های عددی این تحقیق با نرم افزار FLAC 2D صورت گرفته است. برای تحلیل دینامیکی تونل در برابر بار زلزله وضعیت لرزه خیزی ساختگاه تونل مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس م ...

خرابی پیشرونده، پدیده ای است که در آن یک خسارت جزئی، باعث خرابی کل سازه یا قسمت زیادی از آن می شود. ویژگی اصلی این پدیده، این است که، خرابی نهایی، تناسبی با خرابی اولیه ندارد. برای بررسی خرابی پیشرونده سازه ها، می توان از روش مسیر بار جایگزین استفاده نمود. این روش، علت خرابی جزئی را در نظر نمی گیرد بلکه پاسخ سازه را، پس از حذف یکی از عضوهای اصلی باربر (یکی از ستون ها)، محاسبه می کند. برای تحلیل سازه، می توان از روش استاتیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی بهره جست. روش ...

تحلیل تنش در صفحه بینهایت ارتوتروپیک تضعیف شده با تعدادی ترک تحت بار دینامیکی پادصفحه ای هارمونیک در این رساله انجام می گردد. رفتار محیط الاستیک خطی است و سطوح ترکها هموار در نظر گرفته شده اند. مولفه های تنش دارای تکینگی از نوع معکوس جذر فاصله تا نوک ترک هستند. یکی از روش های کارا در حل مسائل محیط‌های تضعیف شده با مجموعه ای از ترکها، استفاده از حل نابجایی است. در این روش باید ابتدا حل نابجایی را در منطقه بدست آورد که این قسمت مشکل ترین مرحله تحلیل است. برای صفحه بینهایت ارتو ...

استفاده از سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی بدلیل برخی مزایا نسبت به سدهای خاکی با هسته رسی در سال های اخیر گسترش زیادی یافته است. در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا، بررسی رفتار دینامیکی این نوع سدها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق در یک مطالعه موردی، رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته بتن آسفالتی گرمرود واقع در شمال ایران، تحت شتاب نگاشت زلزله رودبار، مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. برای مدل سازی این سد از نرم افزار GeoStudio که خاص مسائل پیچیده ژئوتکنیکی بوده و کامل تری ...