عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 309

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاکنون روشهای مختلف و متنوعی جهت تعین بار نهایی شمع از نتایج آزمایش بارگذاری پیشنهاد شده است . برخی از این روشها، زمانی قابل استفاده می‌باشند که در آن شمع در حین آزمایش به بارنهایی خود رسیده باشد، اما در غالب موارد به دلیل محدودیت ظرفیت جکهای بارگذاری یا دست بالا بودن طراحی شمعها، آزمایش تا حد گسیختگی شمع ادامه نمی‌یابد لذا برای حالتی که حداکثر بار وارد بر شمع در طول آزمایش از بار نهایی آن کمتر باشد نیز روشهای دیگری ارائه شده است . از آنجائی که تفسیر منحنی بار - تغییر مکان شم ...
نمایه ها:
شمع | 

در این تحقیق رفتار دینامیکی محفظه انفجاری با درپوشهای تخت، تحت بارگذاری ناشی از انفجار شارژ کروی واقع در مرکز هندسی آن بکمک روشهای عددی، تحلیلی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا معادلات دینامیک گاز حاکم بر انفجار شارژ کروی در یک محفظه بسته و همچنین معادلات حاکم بر ارتعاش پوسته استوانه ای و درپوشها، و نیز ویژگیهای انفجار در برخوردهای نرمال و مایل به سطوح تخت مورد بررسی قرار گرفته و سپس معیار خرابی در بارگذاری انفجاری و تاثیر نرخ بارگذاری روی سازه در مقایسه ...

شکست و خرابی ناشی از برش در سدهای خاکی غیرهمگن در طی بارگذاری زمین لرزه یکی از اصلی‌ترین خرابی‌های پدید آمده در اینگونه سدها می‌باشد. در این بررسی به رفتار خاکهای چسبنده ریزدانه در اثر بارگذاری‌های استاتیکی و دینامیکی پرداخته شد. دستگاهها و تکنیکهای تست برش تناوبی مورد بحث قرار گرفته و بکمک دستگاههای ستون تشدید و برش پیچشی انواع متعدد آزمایشها بر روی خاک معرف مصالح هستهء سدهای خاکی انجام شد. نتایج این رساله می‌تواند در پیش‌بینی رفتار دینامیکی خاکهای ریزدانه‌ای که در گذشته بار ...
نمایه ها:
رفتار | 
رس | 
سیلت | 

اهمیت مسائل غیرخطی امروزه در رشته‌های فنی و مهندسی جای خاص خود را پیدا نموده است . در بسیاری از مواقع رفتار سازه‌ها یک رفتار غیرخطی است . گرچه مسائل غیرخطی و عوامل آنها بسیار متعدد هستند اما در مهندسی سازه مهم‌ترین این مسائل مربوط به عواملی می‌شوند که سختی سازه را در طول در طول بازتاب آن تغییر می‌دهند. از این نظر دو نوع حالت غیرخطی بیشتر مورد توجه هستند. نوع اول از تغییر خصوصیت‌های رفتار مصالح مادی سازه ناشی می‌شود و به حالت غیرخطی مادی معروفند. نوع دیگر ناشی از تغییر ه ...

هدف از این تحقیق بررسی حداکثر بارگذاری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در راکتورهای بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالاست . در این راستا فاضلاب مصنوعی با غلظت بسیار بالا، که از ترکیب شیر و شکر به دست آمده بود، در سه راکتور 5ˆ8 لیتری تصفیه و بررسی گردید. در این تحقیق میزان بارگذاری COD بین 18 تا 80 گرم در روز به ازاء هر لیتر از حجم راکتور با زمان ماند هیدرولیکی 8ˆ1 تا 10 ساعت و غلظت COD فاضلاب ورودی بین 2000 تا 6000 میلی‌گرم در لیتر مورد مطالعه قرار گرفت . ملاحظه شد که در بارگذاری ...

بدلیل نیاز کشور به داشتن یک آئین‌نامه جدید جهت بارگذاری استاندارد پلها و مطالعه مسئله پخش عرضی بارها در آئین‌نامه و بارهای واقعی و موجود بین اجزاء همان پل. دراین پروژه سعی می‌شود ضمن مطالعه و بررسی روشهای موجودو روشهای مبتنی بر تئوری تغییر شکلهای صفحات اثر بارگذاری موجود و بارگذاری استاندارد مقایسه گردد. ...

هدف از انجام این پروژه تهیه و تدوین بخش بارگذاری مقررات ملی ساختمانی کشور است . تاکنون به لحاظ تعیین حداقل بار وارده به ساختمان‌ها از نشریه 519 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور استفاده می‌شد. با توجه به گذشت بیش از 20 سال از زمان تدوین این آئین‌نامه و پیشرفت‌های حاصل در طراحی و محاسبه ساختمان‌ها و شناخت دقیق‌تر از بارهای وارده به آنها، شرایط متفاوت اقلیمی و لرزه زمین‌ساختی و زلزله‌خیزی مناطق مختلف کشور، اطلاعات جدیدی در مورد نحوه اعمال بارهای ناشی از باد و زلزله، امکان ته ...

پیوستگی بین میلگرد و بتن سبک سازه ای ‏‎(LWAC)‎‏ به شدت تحت تاثیر بارگذاری دوره ای قرار دارد به موازات کم شدن مقاومت پیوستگی ، تغییر مکان لغزشی ‏‎(slip displacement)‎‏ با افزایش تعداد دوره های بارگذاری افزایش می یابد در چند سال گذشته بتن های سبک با مقاومت بالا تولید شده اند متاسفانه در حال حاضر مدلی برای تشریح رفتار پیوستگی تحت اثر بارگذاری دوره ای برای بتن سبک معمولی و با بتن سبک با مقاومت بالا وجود ندارد . بنابراین مطالعه ای برای بررسی افزایش تغییر مکان لغزشی تحت بار گذاری ...

بعد از گذشت بیش از دو دهه از تهیه و تدوین آئین نامه بارگذاری ایران (استاندارد 519) متن آن مورد بازنگری قرار گرفته است و در آن موضوعات با گستردگی بیشتری مطرح شده و بعضی از نقایص آن برطرف گردیده است. به منظور تسهیل در انتقال مفاهیم بندهای مختلف آئین نامه و رفع ابهام بعضی از بندهای آن، راهنمایی تهیه گردیده که در آن با استفاده از رسم تصاویر، توضیحات جنبی و حل مثالها، اهداف مذکور برآورده گردد. ...