عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 154

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده هدف این پژوهش شناسایی هنجار، ترجیح و قصد باروری و همچنین تعیین‌کننده‌های ترجیح و قصد باروری (تعداد فرزند قصد شده و قصد فاصله‌گذاری از ازدواج تا اولین تولد) در زنان در شرف ازدواج ساکن شهرستان نیشابور می-باشد. این تحقیق بر اساس یک پیمایش بر روی 415 نفر از زنان در شرف ازدواج 10 تا 39 ساله در شهرستان نیشابور که برای انجام آزمایشات قبل از ازدواج در آبان و آذر ماه سال 1392( از 6 آبان تا 7 آذر) به آزمایشگاه مرجع سلامت این شهرستان مراجعه نموده بودند و ازدواج اول آنها بود، ان ...

با توجّه به زمینه‌های متنوّع قومی ـ فرهنگی جامعه‌ی ایران، تغییرات جمعیّتی دهه‌های اخیر و ضرورت اتّخاذ سیاستی مشخّص در زمینه‌ی باروری و آهنگ رشد جمعیّت در آینده، آگاهی و شناخت از رفتار، ایده‌آل‌ها و تمایلات فرزندآوری گروه‌های قومی و تعیین‌کننده‌های آن نقش مهمّی در درک پویایی جمعیّت و روندهای آن خواهد داشت. هدف این پژوهش آگاهی از ایده‌آل‌های باروری زنان کُردِ شاغل و غیر شاغل شهر سنندج و عوامل تعیین‌کننده‌ی آن می-باشد. داده‌ها با استفاده از پیمایشی که در تیر ماه 1393 بر روی 525 ...

پژوهش حاضر در صدد تبیین عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر بر باروری زنان متأهل شاغل در دانشگاه شیراز می باشد. در این بررسی برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول تعیین اندازه نمونه با خطای مطلق استفاده گردید.که در نهایت 130 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.همچنین روش تحقیق در این مطالعه،روش کمی و تکنیک مورد استفاده تکنیک پیمایشی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روشهای آماری آزمون خی دو، آزمو ...

میزان باروری کل که از مجموع میزان‌های ویژه سنی در یک سال معین محاسبه می شود، شاخصی بسیار معمول بین جمعیت شناسان است و یک شاخص عمومی برای باروری به حساب می‌آید. مشکلی که در رابطه با محاسبه این شاخص وجود دارد، این است که یک شاخص دوره‌ای است که بر موالید و زنان یک سال خاص اشاره دارد. وقتی زنان فرزندآوری خود را به تاخیر می‌اندازند، این شاخص به احتمال زیاد تعداد فرزندان را کم شماری می‌کند. همچنین اگر زنان فرزندآوری خود را به جلو بیاندازند، تعداد فرزندان به احتمال زیاد بیش شماری ...

تحقیق حاضر به بررسی ارزش کودکان و رفتار باروری پرداخته است. دسته بندی ارزش کودکان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و روانی فاوست چارچوب نظری تحقیق را تشکیل می دهند داده های تحقیق با استفاده از روش پیمایش از یک نمونه 381 نفری شامل زنان 15-49 ساله همسردار در شهر شیراز جمع آوری گردیده است. یافته های این بررسی نشان می دهد که با افزایش عواملی چون سن ازدواج، طبقه اجتماعی و تحصیلات گرایش به فرزند آوری و تعداد مطلوب فرزند کاهش می یابد. با افزایش عواملی نظیر سن ومدت ازدواج تعداد فرزند زنده ب ...

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل جمعیت شناختی تاثیر اشتغال بر دیرکرد باروری زنان شاغل در مناطق مرکزی شهر تهران می باشد .در این مقال اشتغال زنان از جنبه های مختلف هم چون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی بررسی شده است . جهت فرموله کردن موضوع و تدوین فرضیات از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی از جمله نظریه های جمعیتی باروری و طرفداران و مخالفان آن، نظریه های اقتصادی – اجتماعی همچون تئوری های نابرابری جنسیتی بازار کار و تبیین دیدگاهها با توجه به مدلهای لیبنشتای ...

با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که تمایلات والدین را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن‌ها را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی قرار داد. در مطالعه حاضر تنها برخی از عواملی که به نظر می‌رسید تأثیر اساسی بر تمایلات باروری دارند، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین متغیر مورد بررسی، ترجیح جنسی فرزند بود. در واقع پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که ترجیح زنان را در مورد ترکیب جنسی فرزندان در شهرستان نکا مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ب ...

سلامت جنسی و باروری رکن اصلی اهداف توسعه هزاره است. مسایل مربوط به سلامت زنان واقع در سنین باروری 32 درصد بار کل بیماری ها را در جهان به خود اختصاص می دهد. شناسایی زود هنگام و رفع به موقع نیازهای جنسی و باروری، مقرون به صرفه بوده، از عوارض بعدی و نیز صرف هزینه های گزاف مربوط به آنها بویژه انتقال بیماریهای مقاربتی شامل HIV پیشگیری می کند. جهت شناسایی زودهنگام این نیازها و با توجه به محدودیت منابع، برنامه ریزی و تلاش جهت رفع شایعترین نیازها، سنجش شایعترین نیازهای جنسی و باروری ...

نر عقیمی سیتوپلاسمی (CMS) در گیاهان به سبب تخریب یا نوآرایی ژنوم میتوکندری به وجود می آید. اثر CMS می‌تواند به وسیله ژن‌های بازگرداننده باروری که در هسته قرار دارند خنثی شود و گیاه قادر به تولید دانه گرده فعال شود. بنابراین سیتوپلاسم نر‌عقیم و ژن‌های بازگرداننده‌ باروری در هسته، به عنوان ابزاری مفید برای تولید بذر هیبرید و بهره‌وری از هتروزیس به شمار می‌رود. نرعقیمی سیتوپلاسمی WA در برنج برای تولید بذر هیبرید به صورت تجاری استفاده می‌شود. در این تحقیق از جمعیت F2 حاصل از تلاق ...