عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 533

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باروری از مفاهیم مهم زندگی بشر محسوب می شود که در نزد ادیان توحیدی همیشه مورد توجه بوده است چرا که این مفهوم به بقاا و دوامآن ادیان بستگی دارد . با بررسی کتب آسمانی و نظرات مطرح شده در آنها در می یابیم رویکرد ادیان نسبت به این موضوع همواره بر افازایتعداد بوده است . تا آنجا که در بسیاری از کتب دینی در این خصوص احکام و فرامینی صادر شده است . دردیان اسا م نیاز موضاوع بااروریموردتأکیدقرارگرفته ودرقرآن کریم آیات بسیاری در خصوص آن وجود دارد که در این پژوه به بررسی آن می پردازیم .در ...
نمایه ها:

باروری پس از مرگ، یکی از موضوعات مستحدثه فقهی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شود که به تبع پیشرفت بشر و دستیابی او به علوم و فنون جدید پزشکی رخ داده است. این پدیده همگام با رواج و گسترش روش‌‌های باروری مصنوعی به میان آمده که به موجب آن، افراد نسبت به انجماد گامت با جنین خود برای باروری پس از مرگ اقدام می‌‌کنند. هرچند زوایای این روش از نظر علم پزشکی مورد واکاوی واقع شده و با ابهام و ایراد اساسی مواجه نیست، لیکن از نقطه نظر حقوقی و فقهی واجد پیچیدگی‌ها و ابهاماتی است که نیازمند پاسخ ...

به منظور شناسایی لاین های اعاده کننده باروری و نگهدارنده نر عقیمی سیتوپلاسمی، 38 لاین مختلف برنج مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابتدا در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران، این 38 لاین با 4 لاین نر عقیم سیتوپلاسمی ندا ‏‎A‎‏ ، خزر A‎‏، ‏‎IR68897A‎‏ و ‏‎IR62829A‎‏ تلاقی داده شد که در مجموع 52 هیبرید بدسه آمد، سپس در سال 1380 باروری دانه گرده و خوشه هیبریدهای حاصله، مورد ارزیابی قرار گرفت. والدین پدری هیبریدهایی که بالای 60%، بین 60-30% ، 30-1% و کمتر از 1% ب ...

با در نظر گرفتن اینکه جمعیت امروز جهان بالغ بر 5/8 میلیارد نفر است و با سرعت زیادی در حال رشد است نیاز به اشکال جدید و روشهای مدرن جلوگیری از باروری بسیار زیاد است . امروزه تکنیک‌های ضدباروری بکار برده شده در مردها بسیار محدود می‌باشد. این مطالعه اثرات ضدباروری دو داروی مهارکننده دی‌هیدروفولات ردوکتاز یعنی پیریمتامین و تری‌متوپریم را مورد بررسی قرار می‌دهد. موشهای صحرائی نر بالغ با پیریمتامین به تنهایی(با دوزهای 50 mg/kg , 25mg/kg) و بهمراه تری‌متوپریم(با دوز 25mg/kg پیریمتام ...

نقش باروری به عنوان مهم‌ترین پدیده تعیین کننده نوسانات جمعیت سبب شده که مطالعات مربوط به آن نسبت به سایر پدیده‌های جمعیتی از اهمیت فراوانی برخوردار باشد و بررسی عوامل مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و موثر در آن سهم بزرگی از پژوهش‌های جمعیتی را به خود اختصاص می‌دهد. این تحقیق علاوه بر شناخت سیمای کلی باروری در ایران ، نقش خصوصیات مختلف اقتصادی و اجتماعی را نیز در روند میزان باروری مورد ارزیابی قرار داده است . در این تحقیق که در سطح کشور و به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام ...

تا کنون مطالعات محدوده و پراکنده‌ای در مورد چگونگی اثر گذاری برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی باروری زنان در کشور ما صورت گرفته است . این مطالعات در قالب این طرح می‌خواهد: اولا اثر توانائیهای قومی را در کلیت آن در باروری زنان ایران دریابد. و ثانیا حدود اثر گذاری هر یک از عوامل موثر بر تغییرات باروری را در بین اقوام مختلف کشور مورد تحلیل قرار دهد تا از آن طریق بتواند شناخت بهتری را از این امور برای دانش‌پژوهان و برنامه ریزان فراهم سازد. ...
نمایه ها:
زن | 
ایران | 

نوبر نهالهای حاصله از دورگ گیری مرکبات که کلیه درختان تیمار شده در پایان سال سوم به باردهی رسیدند که جهت بررسی اثرات پایه های متداول در پایداری خاصیت باروری جوانه حاصله از طرح تسریع در باروری طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار (پایه های متداول در منطقه شمال پونسیروس تریفولباتا، ترویر سیترنج، سیتروملو، نارنج و فلائینگ دراگون) در سه تکرار و در هر تکرار 5 اصله نهال پیوندی از هر پایه که پیوند خواهد شد بفواصل 7*4 مترمربع در زمین اصلی جمعا بمساحت 2100 مترمربع با اختصاص 75 ...

باروری گاوهای شیری از جمله مسایل مهم پرورشی و در سطح جهان (به میزان 17 تا 20 درصد) دومین علت حذف گاو شیری از گله می‌باشد. حذف گاوهای شیری در گله‌های صنعتی کشور اغلب اولین علت را تشکیل می‌دهد. عدم موفقیت در آبستنی مجدد و یا همچنین کاهش درصد باروری گاوها در گله موجب مشکلاتی از قبیل افزایش روزهای باز پس از زایمان، افزایش فاصله گوساله‌زایی و کاهش تولید شیر گله می‌گردد. بنابراین پرورش‌دهندگان گاو شیری می‌بایست اطلاعات کافی در خصوص مسائلی که منجر به کاهش عملکرد تولیدمثل در گله شده، ...
نمایه ها:

هدف از این مطالعه بررسی توانایی باروری تخمک های بارور نشده یک و یا دو روزه پس از انجام IVF، بوسیله تکنیک ICSI بود. بدین منظور 35 بیمار تحت درمان ناباروری با تکنیک IVF که عدم باروری تخمک های آنها 16 الی 18 ساعت پس از زمان تلقیح (Insemination) به اثبات رسیده بود، در دو گروه جداگانه مورد بررسی واقع شدند. در گروه اول 21 بیمار و با 72 تخمک، پس از مدت 24 ساعت و گروه دوم 14 بیمار با 45 تخمک پس از مدت 48 ساعت بوسیله اسپرم های جمع آوری شده برای IVF مربوطه و نگهداری شده در انکوباتور مو ...