عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایداری و ایمنی سکونتگاهها در مقابل خطرات طبیعی همیشه فکر ما را به خود مشغول کرده است. زلزله یکی از این خطرات طبیعی است که همواره سکونتگاههای بشر و جان انسان ها را تهدید می کند و در مدت کوتاهی می تواند خسارات و تلفات بسیار گسترده ای را بر جای بگذارد. در واقع زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد. آنچه از این پدیده، یک فاجعه می سازد، عدم پیشگیری از تاثیر آن و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که بیشتر آماده باشیم و ...

تاریخ شفاهی یکی از شیوه های پژوهشی در تاریخ است که به شرح و شناسایی رویدادها و وقایع تاریخی بر اساس دیده ها و شنید ه ها و عملکرد شاهدان و ناظران و فعالان آن رویداد می پردازد . بررسی تاریخ معاصر ایران در دهه های اخیر ، بدون بهره گیری از تاریخ شفاهی و شیوه ها و ابزارهای آن ، پژوهشی کامل نخواهد بود. یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران ، شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت آن ، یکی از بخش های تاریخ تشیع نیز محسوب می شود . به همین لحاظ ضرورت دار ...

در سال های اخیربا رشد سریع شهرهای بزرگ کشورهای درحال توسعه، ظهور مسائل مربوط به کمبود واحدهای مسکونی، بالا بودن میزان بیکاری، افزایش جرم وجنایت و آلودگی های زیست محیطی در شهرهای بزرگ و... عده ای از محققان پیشنهاد کرده اند برنامه ریزی های توسعه براساس تاکید بر پویایی شهرهای کوچک تهیه شود. همچنین یکی از راهبردهای توسعه روستایی توجه به نقش شهرهای کوچک و تاثیر آندر توسعه روستاهای حوزه نفوذ است. بنابراین توسعه و تقویت شهرها ی کوچک علاوه بر این که جزء اهداف تمرکز زدایی بوده و توسعه ...

کشوری که می‌خواهد توسعه یابد، باید به اندازه‌ی کافی کارآفرین داشته‌باشد. در شرایط موجود کشور، یکی از معضلات توسعه، تعداد محدود کارآفرینان است. پس به دلیل نقش و جایگاه ویژه‌ کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادی، بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند شمار هر چه بیش‌تری از جامعه را که دارای ویژگی کارآفرینی هستند به آموزش در جهت کارآفرینی و فعالیّت‌های کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند. بعضی از موانع اولیه‌ی موفقیت دانشجویان کارآفرین از پیش روی‌شان برداشته شده ‌است و با این وجود هنوز بسیا ...

تالاب ها از ثروت های بزرگ ملی و از کهن ترین و زیباترین نیازهای طبیعی و با ارزش ترین اکوسیستم های روی زمین هستند. این تحقیق شامل مطالعه فلور و بررسی تنوع زیستی پنج تالاب مهم مرزون آباد، لنگور، بصراء، رمنت و آغوزبن در شهرستان بابل در استان مازندران می باشد. این تالاب ها در محدوده جغرافیایی - 45 ̊54 45 طول 5̊4 53 عرض شمالی قرار گرفته اند. مساحت کل منطقه مورد مطالعه 3531 هکتار است. متوسط - 5̊3 53 شرقی و 5̊3 33 درجه سانتی گراد می باشد. اقلیم منطقه جزء اقلیم / بارندگی سالانه 35 ...

هدف این پژوهش نیازسنجی آموزش ضمن خدمت دبیران زن پایه سوم دبیرستان شهر بابل بر اساس الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می باشد. بر این اساس سوالات پژوهش با توجه به الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در زمینه توانمندی های شناختی، توانمندی های مهارتی، توانمندی های عاطفی و توانمندی های پژوهشی دبیران مطرح شده اند. جامعه آماری اصلی این پژوهش شامل 72 دبیر زن پایه سوم دبیرستان مدارس عادی-دولتی شهر بابل و جامعه آماری فرعی پژوهش شامل مدیران این دبیرستان ها (10 مدیر) و کارشناسان ...

بلوغ به عنوان تولدی دوباره و مرحله گذاری از کودکی به بزرگسالی به نوعی بیانگر دوره ی تحول اندیشه و نگرش ها، آمادگی جهت حضور در اجتماع ، پذیرش مسئولیت ، تعیین نقش جنسیتی و مواردی از این قبیل است. ضمن اینکه در بلوغ جنسی ، فرد قادر به تولید مثل نیز می گردد بررسی بعد فرهنگی و رفتاری ناشی از بلوغ، منجر به شناخت و آگاهی در این خصوص خواهد شد که می تواند نقش موثری در زندگی نوجوان ایفا کند.بنابراین با مطالعه بلوغ و تأثیرات ناشی از آن، حتی با وجود بحرانی دانستن این دوره از زندگی توسط ب ...

مازندران سرزمینی است که از جمله خاستگاه های اولیه شیعیان علوی می باشد و نیز بناهای ارزشمند ایرانی ـ اسلامی را در خود به یادگار دارد و از این منظر شُهره گشته است. سَقانِفارها گونه ای از معماری بومی و مذهبی منطقه شمالی دریای خزر(مازندران ـ بابل) می باشند که پس از مسجد ، در کنار تکیه از اهمیت و اعتبار فرهنگی تاریخی بر خودار می باشند.این بناهای مذهبی در دوره قاجار تصویرگری شده اند. این کنکاش با توجه به ماهیت آن؛ به بررسی شناختِ اصالت، ساختار سَقانِفارها و تزیینات وابسته به بنا ...

پژوهش حاضر با هدف" بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهرستان بابل" صورت گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات جزء روش های توصیفی- همبستگی است. متغیرهای پژوهش شامل هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شیرینگ با ضریب آلفبای کرونباخ0/84و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی فارح و همکاران(1997) با پایایی 0/94 می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان ...