عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 233

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایداری و ایمنی سکونتگاهها در مقابل خطرات طبیعی همیشه فکر ما را به خود مشغول کرده است. زلزله یکی از این خطرات طبیعی است که همواره سکونتگاههای بشر و جان انسان ها را تهدید می کند و در مدت کوتاهی می تواند خسارات و تلفات بسیار گسترده ای را بر جای بگذارد. در واقع زلزله به عنوان یک پدیده طبیعی به خودی خود نتایج نامطلوبی در پی ندارد. آنچه از این پدیده، یک فاجعه می سازد، عدم پیشگیری از تاثیر آن و عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که بیشتر آماده باشیم و ...

باتوجه به مطالعات قبلی که سن شایع شکستگی تاج را 14-7 سال بیان نموده اند هدف این پژوهش تعیین شیوع شکستگی تاج دندان های قدامی دائمی دانش آموزان 14-7 سال شهر بابل و پاسخ به سوالاتی در زمینه عوامل مستعد کننده فرد به صدمه و علل بروز صدمه می باشد. در این مطالعه 618 دانش آموز 14-7 شهر بابل با استفاده از ابسلانگ، سوند، پرگار مخصوص مهندسی و خط کش اندوانگشتی در نور معمولی اتاق بطور سرپایی مورد معاینه بالینی قرار گرفته و پس از تکمیل پرسشنامه و فرم مخصوص یافته های زیر استنتاج شد: 49شکست ...

در این تحقیق غلظت فلوراید منابع آب آشامیدنی شهر بابل و میزان شاخص Dmft در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر بابل - به عنوان جامعه آماری - مطالعه و بررسی شد. غلظت فلوراید منابع آب آشامیدنی شهر بابل در دو فصل کم باران و پرباران اندازه گیری و مشخص گردید که غلظت متوسط فلوراید اندازه گیری شده در این دو فصل 0/15 میلی گرم در لیتر است . با توجه به ارتباط اثبات شده بین میزان فلورایداب آشامیدنی و کاهش موارد پوسیدگی دندان، شاخص Dmft در میان دانش آموزان 12 تا 15 سال مدارس راهنمایی شهر بابل ...

‏‎‎‏سزارین ‏‎‎‏‏‎‎‏یکی از شایعترین اعمال جراحی در زنان می باشد. اگرچه امروزه عمل سزارین نسبتا بی خطر است ولی عوارض بیشتری را نسبت به زایمان طبیعی دارد. هدف از این پژوهش تعیین روند میزان سزارین در شهر بابل در طی سالهای 78-1373 می باشد. این بررسی براساس اطلاعات موجود از آمار زایمان ها طی سال های 1373 تا 1378 شهر بابل در مرکز آموزشی درمانی یحیی نژاد و مرکز درمانی خصوصی بابل کلینیک به صورت سرشماری انجام گردید. با استفاده از آزمون های آماری کای دو و ‏‎Z‎‏، روند تغییرات زمانی میزان ...

مشکل آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا امروزه از بزرگترین مشکلاتی است که گریبانگیر انسان در شهرهای پرجمعیت شده است. هم اکنون بزرگترین معضل محیط زیست تهران آلودگی بیش از حد استاندارد هوای آن است. در این مطالعه شیوع سمپتومهای تنفسی در دانش آموزان اول تا پنجم دبستان در پاکترین منطقه آب و هوایی تهران و شهر بابل در پائیز 1378 مورد ارزیابی قرار گرفته است.آنالیز آماری نتایج پرسشنامه ها به شرح زیر به دست آمده است: 11% دانش آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنفسی سرفه که این ...

مطالعات کالبدی حوضه رودخانه بابل شامل مطالعات توپوگرافی، عوامل هندسی، عوامل هیدرولوژی و عوامل شکلی است . همچنینی مطالعه جهت دستیابی به مرحله رشد و تکوین و تکامل حوضه برای برنامه‌ریزی منطقه‌ای در نواحی ساحلی شمالی می‌باشد. ...
نمایه ها:
بابل | 

تاریخ شفاهی یکی از شیوه های پژوهشی در تاریخ است که به شرح و شناسایی رویدادها و وقایع تاریخی بر اساس دیده ها و شنید ه ها و عملکرد شاهدان و ناظران و فعالان آن رویداد می پردازد . بررسی تاریخ معاصر ایران در دهه های اخیر ، بدون بهره گیری از تاریخ شفاهی و شیوه ها و ابزارهای آن ، پژوهشی کامل نخواهد بود. یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران ، شکل گیری انقلاب اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت آن ، یکی از بخش های تاریخ تشیع نیز محسوب می شود . به همین لحاظ ضرورت دار ...

کاربری اراضی شهری به دلیل ماهیت سیستمی شهر، از طریق شبکه های ارتباطی و جریان های ترافیکی آن ها در ارتباط مستمر و متقابل هستند و به همین دلیل به عنوان مهمترین ابزار هدایت توسعه شهر و شکل دهی به محیط آن مطرح می باشد. شهر بابل دارای یک محدوده مرکزی می باشد که این محدوده شلوغ، پررفت و آمد و دارای معضلات ترافیکی بسیار می باشد، که از عوامل اصلی این نابسامانی ها قرارگیری کاربری های جاذب سفر (کاربری های اداری) از یک طرف و قرارگیری این محدوده در مسیر ارتباطی تهران – مشهد از سوی دیگر م ...

هدف اصلی این پایان نامه بررسی و برآورد اثرات اقتصادی کاربرد نهاده‌های کودشیمیائی، سموم دفع آفات و بیماریها و علف‌کشها (که از نهاده‌های مهم تولید برنج محسوب می‌شوند) بر عملکرد برنج در واحد سطح در استان مازندران براساس نتایج آزمایشات انجام شده در ایستگاه تحقیقات برنج آمل است . در این راستا ابتدا اثرات کاربرد نهاده‌های فوق بر عملکرد برنج در واحد سطح به روش اقتصادسنجی برآورد شده و سپس بررسی اقتصادی کاربرد این نهاده‌ها انجام می‌شود. مقایسه دو روش آنالیز واریانس و اقتصادسنجی در راب ...