عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق مروری است بر مفهوم راهبرد تراکم سیال ساختمانی و برررسی اسناد و ضوابط و مقررات مصوب در این باره طی سال های گذشته در بابلسر. اگرچه موضوع و مصادیق تراکم بارها و به شکل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به نظر می رسد در آستانه تصویب طرح جامع بابلسر در سال 1381، که می تواند مقطعی سرنوشت ساز باشد، نیاز به ارزیابی در تعریف و نحوه به کارگیری این مفهوم در طرح ها و سیاست گذاری های شهرسازانه وجود دارد : زیرا اگر این بار نیز با دیدگاه های قبلی و بدون درکی صحیح و قانونمند شده ...

دسترسی و ارتباط از پیش شرطهای اساسی زندگی شهری به شمار می روند. سهولت دسترسی شهروندان به فعالیتها و خدمات مختلف شهری، یکی از شاخصهای مهم کیفیت محیط زندگی می باشد. بطور کلی دسترسی از طریق سفر با شیوه های پیاده روی، دوچرخه سواری، وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی صورت می گیرد. اهمیت توجه به شیوه سفر، از آن جهت است که شیوه های مختلف، هزینه های اقتصادی، اجتماعی- روانی و زیست محیطی متفاوتی را با توجه به سوخت مصرفی، به دنبال دارند. با توجه به اینکه موضوع اصلی برنامه ریزی شهری، ساماندهی ...

هدف از اجرای این طرح تهیه اطلاعات راجع به شهدای منطقه بابلسر و فریدون‌کنار میباشد که بصورت مدون در آمده تابتواند مورد استفاده مراجع ذیصلاح در ارتباط با شهدا و خانواده معظم آنه باشد. علاوه بر این به کمک این طرح از وضعیت اجتماعی - اقتصادی خانواده شهدا و تعداد فرزندان و میزان سن متوسط آنها آشنا شده که این خود ماخذی برای برنامه‌ریزی آینده در ارتباط با افراد منسوب به شهدا میتواند باشد . با جمع‌آوری اطلاعات ، نحوه شهادت شهیدان ، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و گروه سنی آنها مشخص شده که ...

گستره پژوهشهای مردم‌شناسی ، جنبه‌های مختلف جامعه انسانی و از جمله فنون و حرفه‌های سنتی و به عبارت دیگر تکنولوژی بومی و سنتی را در بر می‌گیرد. فنون و روشهای سنتی تولید شکر در بهمنیر بابلسر از جمله این موارد است که در سال 1373 مورد مطالعه قرار گرفته است ...
نمایه ها:
تولید | 
شکر | 

پل های شهری یکی از مهمترین عناصر سازهای می باشند که موجب کاهش در مشکلات ترافیکی میگردد سیستم مدیریت پل یکی از 6 مولفه سیستم مدیریت حمل و نقل میباشد. اختصاص بودجه مناسب برای تعمیرو نگهداری پلها برای نهادهای دولتی امری ضروری است. بنابر این در شهرهای بزرگ با تعداد پلهای متعدد و بودجه محدود نیاز به بررسی پلها و اولویت بندی آنها از نظر تعمیر و نگهداری،تقویت،مقاومسازی و یاحتی جایگزین کردن پلهای دیگر به جای پلهای با خطرپذیری بیشتر میگردد. برای اولین بار در این مطالعه با استفاده از د ...
نمایه ها:
پل | 
ریسک | 
FSAW | 
topsis | 

پدیده روانگرایی قویترین عامل درتخریب سازه‌های واقع بر ماسه‌های سست اشباع می‌باشد. مشخصات این پدیده را میتوان با بسیاری از پارامترهای مکانیکی خاک نظیر شماره نفوذ از آزمایش SPT (عددN) مرتبط ساخت . در این رساله گزیده‌ای از مراجع و مقالات مختلف درباره مکانیزم رخداد روانگرایی نحوه شناسایی پدیده و روشهای موجود جهت بررسی قابلیت روانگرایی خاکها، مورد مطالعه قرار گرفته و پتانسیل روانگرایی زمینهای ماسه‌ای منطقه بابلسر با استفاده از نتایج مطالعه ژئوتکنیکی موجود مورد ارزیابی قرار میگیرد ...
نمایه ها:
زلزله | 
زمین | 
ماسه | 

این رساله به توسعه شهری در ناحیه ساحلی بعنوان یکی از هیجان انگیزترین مسائل جامعه بشری در قرن 21 اشاره می کند برای تبیین موضوع ابتدا به عوامل موثر در توسعه شهرهای ساحلی که محل تلاقی دو اکوسیستم بشدت پیچیده طبیعی و ساخته شده می باشند پرداخته شد آنگاه سعی گردید نمونه هایی از پیامدهای ناشی از شهرنشینی و بهره برداری بی رویه از زمین و منابع در شهرهای ساحلی سرتاسر جهان ذکر گردد که در اثر بکارگیری الگوی نامناسب در طراحی و برنامه ریزی شهری بسرعت در حال کاستن از کیفیت و ساده کردن اکوسی ...

توسعه فیزیکی و رشد جمعیتی شهرهای ایران تا چند دهه پیش دارای افزایشی هماهنگ و متعادل بود. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونیهایی را پذیرفتند. این دگرگونیها به شکل افزایش سریع جمعیت و گسترش فیزیکی شتاب آمیز شهرها، و به صورتی نامتعادل و ناهماهنگ بوده است. شهر بابلسر نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده است. از اینروتحقیق حاضر با هدف ارزیابی تغییرات فضایی شهر بابلسر تحت تاثیر توزیع کاربری های خدماتی و تجاری و همچنین پراکنش جمعیت در مقیاس محل ...

معادله جهانی فرسایش خاک (USLE) یکی از معادلات جهت برآورد فرسایش خاک می باشد. شاخص فرسایندگی باران (R) یکی از پارامترهای اصلی در این معادله می باشد و معروفترین روش جهت برآورد این شاخص روش ویشمایر است در این تحقیق ابتدا با استفاده از آمار باران سنج ثبات موجود در بابلسر با دوره آماری 31 ساله (1998-1966) انرژی جنبشی هر باران و سرانجام R هر باران به دست آمد . ازجمع R باران های سال، R سالانه برای بابلسر محاسبه و با توجه به آمار باران سنجی سالانه ایستگاه تصحیح شده است. با توجه به مق ...