عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 654

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گسترش شبکه جهانی اینترنت طی دهه های اخیر، نقش تاثیرگذاری در مباحث توسعه سیاسی داشته است و به عنوان یکی از ابزارهای جریان آزاد اطلاعات شناخته می شود. اینترنت با گسترش ظرفیت های اطلاع رسانی و افزایش آگاهی ها و ایجاد شبکه های اجتماعی آنلاین بر تحولات ایران طی دهه 1380 تاثیر گذار بوده است به گونه ای که برخی رقابت های سیاسی انتخاباتی در سطوح مختلف ملی، داخل فضای اجتماعی سیاسی شبکه اینترنت بسیار چشمگیر و قابل تأمل بوده است. این پژوهش حاصل بررسی های تطبیقی در کتب و مقالات مختلف ا ...

آموزش زبان انگلیسی به کمک اینترنت مورد اقبال روزافزون است و در سال‌های اخیر برنامه‌ها، خدمات و ابزار بسیاری به این منظور ایجاد شده‌اند. هرچند پژوهش‌های وسیعی در مورد تأثیرات مثبت استفاده از اینترنت در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی انجام شده، بررسی انتقادی آن مبحث جدیدی است که به ندرت به آن پرداخته شده است. در راستای رفع این نیاز،‌ پژوهش حاضر با استفاده از مبانی نظریه استعمار الکترونیکی (مک فیل، 1987، 2006) به عنوان خاستگاه نظری و شبکه کنش‌گران اجتماعی ون‌لیوون (1998، 2008) به ...

در محیط رقابتی و متغیر امروز ، جذب و حفظ کارکنان با استعداد یکی از مهم ترین مزیت های رقابتی می باشد که اثرات مهمی بر عملکرد سازمان دارد و برای جذب بهترین کارکنان ، شناخت منابع جذب و اثربخشی آنها امری ضروری است . روشهای سنتی جذب ، با ظهور و فراگیری اینترنت تغیرات اساسی پیدا کرده و استفاده از روشهای الکترونیک در فرایند جذب و استخدام به شدت گسترش یافته است .ماهیت تعاملی محیط وب ، مزیت بالقوه ای نسبت به سایر منابع جذب ایجاد کرده است . اینترنت با ایجاد تعامل مجازی بین جوینده کار ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان رضایت دانشجویان رشته‌های فنی ‌و مهندسی دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان شامل دانشگاه جندی شاپور دزفول، دانشگاه صنعت نفت اهواز، دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز از کتابخانه و اینترنت دانشکده‌‌های محل تحصیل آنان انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی، پژوهش از نوع توصیفی- مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه پژوهش ک ...

امروزه توجه فراوانی به نقش عمده رسانه های عمومی به عنوان منبع اطلاعات سیاسی شده است.رسانه های همگانی برای پخش گسترده اطلاعات سیاسی مهم هستنددربیشتر جوامع مهمترین منبع اینگونه اطلاعات راتشکیل می دهند. در میان رسانه های سنتی مختلف مانند روزنامه، رادیو، و تلویزیون، اینترنت به عنوان رسانه‌ای جدید توانایی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی بی همتایی را برای کاربران فراهم می کند. با توجه به چنین ویژگی‌هایی،محققان و سیاسیون مختلف اینترنت را به عنوان یک منبع جدید اجتماعی شدن سیاسی و یک شیوه بر ...

پژوهش حاضر، با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری در پی وارسی رابطه میان ارزش های فرهنگی (مردانگی/ زنانگی، ابهام گریزی، فردگرایی/ جمع گرایی و فاصله قدرت) و استفاده از اینترنت با توجه به نقش واسطه ای سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده است. 275 نفر از دانشجویان کارشناسی رشته علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به صورت روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب و به پرسشنامه ای متشکل از خرده سودمندی و سهولت استفاده ادراک شده (Davis, 1989)؛ فردگرایی/ جمع گرایی؛ فاصله قدرت و ابهام گریزی ...