عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجاییکه شمی محاسباتی امروزه بعنوان یکی از شاخه های مهم علم شیمی به حساب می آید، در این تحقیق سعی شده تا شیب میدان الکتریکی(EFG) در اطراف هسته های14N , 17O و 2H موجود در مولکولهای ایمیدازول و 4- نیتروایمیدازول بلوری با استفاده از نرم افزاری گوسین 98 محاسبه شود و با استفاده از آنها ثابت جفت شدگی چهار قطبی هسته های (X) مربوطه بدست آید. همچنین ملاحضه شد که اختلاف بین نتایج حاصل از در نظر گرفتن پیوند هیدروژنی موجود در بلور (حالت سه مولکولی)‌با نتایج حاصل از نادیده انگاشتن آن ...

در این مطالعه مدل یابی فعالیت ضد ایدز وضد آروماتاز (بیماری سرطان سینه) مبتنی برساختار مولکولی برخی از ترکیبات مربوط به مشتقات ایمیدازول، پریمیدازول، فتالازینون و بنزآلفاتالید همچنین مشتقات تری آزول و ایمیدازول با استفاده از روابط کمی ساختارـ فعالیت مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه برروی دو مجموعه اصلی شامل 42مولکول با فعالیت ضد ایدز و57 مولکول با فعالیت ضد آروماتاز(بیماری سرطان سینه) با ?50 حداقل غلظت بازدارندگی معین انجام شده است. این مطالعه براساس مقایسه سه روش رگرسیون خطی چن ...

عفونت های قارچی تهدید بزرگی برای سلامت بشر به حساب می آیند. ایمیدازول ها و تری آزول ها علاوه بر کشاورزی در درمان عفونت های قارچی سیستمیک انسانی قابل استفاده هستند. شیوع عفونت های قارچی و مرگ و میر ناشی از آن، ضرورت تحقیق جهت دستیابی به مشتقات جدیدی از آزول های قوی با عملکرد انتخابی را روشن می سازد. در سری جدید مشتقاتی از این دسته، ترکیباتی سنتز و بررسی شده اند که در آنها اتم های ازت حلقه ایمیدازول فاقد استخلاف آلکیل یا آریل بود. این مشتقات جدید قادر به برقراری پیوند با جایگاه ...

در این پروژه منومرهای دی‌پروپارژیل جدیدی دارای گروه‌های کینوکسالین، ایمیدازول و کربازول، به همراه اتصال اتری سنتز شدند، که به ترتیب در مرحله‌ی بعد با استفاده از واکنش پلیمریزاسیون افزایشی کلیک با 6 ترکیب دی‌برمه و 6 منومر دی‌آزید جدید پلی‌تری‌آزول-اتر‌های جدیدی با انحلال‌پذیری و خلوص بالا و بازده خوب سنتز گردید. در مرحله‌ی بعد با اصلاح کردن نانو ذرات اکسید آهن و واکنش پلیمر‌ها با انتهای فعال نانو ذرات اصلاح شده، نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی جدیدی نیز تهیه گردید. در ادامه پلیمر‌ه ...

سنتز مشتقات جدید 2- (2-آریل اتیل) ایمیدازول به منظور بررسی اثر ضد اسپرمی آنها. با توجه به افزایش روزافزون جمعیت جهان و مشکلات حاصل از آن کنترل جمعیت یک ضرورت می باشد. یکی از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده از داروهای ضد اسپرم است. موضوع این پایان نامه سنتز مشتقات جدیدی از 2- (2-آریل اتیل) ایمیدازول به منظور دستیابی به ترکیبات ضد اسپرم است که طرحهای I.O.C.D (گسترش علوم شیمیایی) می باشد. ...

2 - متیل ایمیدازول در ساخت داروهایی نظیر سترونیدازول - تینیدازول - ارمنیدازول و کسلنیدازول و نیز بعنوان سخت‌کننده در ساخت رزینهای اپوکسی و پلی اورتانها بکار می‌رود. در این طرح ، 2 - متیل ایمیدازول با استفاده از روش 76 13690600 ...

مترونیدازول با نام تجارتی Flagyl از مشتقات ایمیدازول می‌باشد. این طرح زمینه تولید نیمه صنعتی و صنعتی داروهای ضد ترپکوموفاز بوده و بدن انسان را در مقابل پارازیتهای تک یاخته مقاوم می‌کند. برای تهیه آن ، ابتدا 2 - متیل ایمیدازول ، نیتره شده و سپس با اتیلن کلرو هیدرین وارد واکنش شده و مترونیدازول حاصل می‌شود. ...

در این مطالعه امکان سنتز مشتقات جدیدی از ایمیدازول‌ها مورد بررسی قرار گرفت . در بخش اول این مطالعه تجربیات بدست آمده در راستای سنتز آریل‌سولفونیل ایمیدازول‌ها ذکر شده است . هرچند تلاشها در جهت سنتز مشتقات 1و 2 - دی‌متیل - 4(5)- کلروسولفونیل ایمیدازول موفق بوده است اما کوشش بمنظور سنتز 1و 2دی‌متیل -5- فنیل سولفونیل ایمیدازول با استفاده از AlCl3 ناموفق بود. در قسمت دوم سنتز مشتقات 2 - (-2آریل‌اتیل) ایمیدازول مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش روش‌های سنتز 18 جسم بحث گردیده‌اند ...

با توجه به اهمیت مشتقات ایمیدازول در بیوشیمی و شیمی داروئی، برآن شدیم تا روشهای ساخت بعضی از این مشتقات را بهتر سازیم.در ابتدا ما روشی جدید برای هیدروکسی الکیل‌دار کردن ایمیدازولها طراحی نمودیم.در این روش ما از مقدار کاتالیتیکی تترابوتیل آمونیوم فلورید و اپوکسیدها بعنوان عامل هیدروکسی الکیل‌دار کننده استفاده کردیم. واکنش بعد از 2 تا 4 دقیقه با بازده بالا و در حلال استونیتریل انجام شد.سپس ، ترتیل‌دار کردن ایمیدازول در شرایط بعنوان حلال پرداختیم در این مورد واکنش بین ایم ...