عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 337

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری سالک در استان فارس بصورت یک بیماری اندمیک شناخته شده است . مکانیزمهای ایمنی‌زایی لیشمانیوز جلدی در منطقه فارس مورد مطالعه قرار نگرفته است . آنچه مسلم است لیشمانیوز جلدی بیماری است که در اغلب موارد فرد پس از ابتلا بهبودی یافته و ایمنی مداومی را کسب می‌نماید. در کنترل لیشمانیوزها ایمنی سلولی از اهمیت خاصی برخوردار است و در مدل حیوانی یعنی موش BALB/C مطالعات مختلفی در زمینه ایمونولوژی این تک یاخته صورت گرفته است . در این مدل نشان داده شده است که جمعیت لنفوسیتی TH1 در موشه ...

لکوسیت‌های ارتشاح یافته به داخل تومور یکی از مهمترین پارامترها جهت ارزیابی سیستم ایمنی در دفاع بر علیه سلولهای توموری هستند.همچنین مشخص شده است که ماکروفاژها نقش مهمی در پاسخ‌های ضدتوموری بر عهده‌دارند.دراین مطالعه ماکروفاژهای همراه تومور در 17 بیمار مبتلا به سرطان پستان با روش فلوسایتومتری بررسی شد.طبق گزارش پاتولوژی نوع تومور در 13 بیمار کارسینوم داکتال مهاجم (Invasive Ductal Carcinoma)، در دوبیمار کارسینوم لوبلار مهاجم، در یک بیمار سینوم داکتال در جا و دریک بیمار کارسینوم ...

توکسوپلاسموز بیماری انگلی بسیار شایعی در ایران است که عوارض عمده آن بصورت (لنفوادنوپاتی)ضایعات چشمی سقط در زنان عوارض عصبی و نیز بصورت یک عامل فرصت طلب در بیماران مبتلا به کمبود ایمنی تظاهر میکند از آنجا که علائم فوق پاتوکنومونیک نیستند پزشک برای تائید تشخیص بالینی نیازفراوان به پاوری آزمایشاه دارد روش 2 رجح تشخیص در حال حاضر استفاده از تکنیک ایمونوفلورسانی است که پس از بررسیهای طولانی از بخش ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران عیار. ...
نمایه ها:

سرطان مری یک بیماری شایع در شمال ایران است و بالاترین میزان شیوع این بیماری در مناطق گنبد و گرگان به چشم می‌خورد.دراین تحقیق هدف ما بررسی فعالیت سیستم ایمنی سلولی در سرطان سلول سنگفرشی مری (S.C.C) بوده‌است . افراد نرمال نیز به عنوان کنترل آزمایشهامورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از : 1) درصد سلولهای تشکیل دهندهء E-rosette (سلول‌های T) درخون محیطی بیماران مبتلا به سرطان مری در مراحل ( ...

با توجه به نقش ایمنی سلولی و سیستم ماکروفاژی در کنترل و ابتلا بیماری سل و همچنین شیوع بیماری سل در استان گیلان و نظر به اینکه بیشتر مطالعات در مورد بیمای سل در مراحل پیشرفته حاد و مزمن در حین یا بعد از دریافت دارو انجام شده است مطالعه ما بررسی سلولهای ایمنی در خون محیطی بیماران خلط مثبت ریوی قبل از دریافت هر گونه داروی ضد سل که برای اولین بار به بیمارستان رازی مراجعه کرده بودند می باشد. افراد مسلولی که داروهای کورتیکواستروئیدی و ایمونوسوپرسیو دریافت می کردند و یا بیماری سیستم ...

بدن انسان از ابتدای تولد در معرض ترکیبات اکسیدان و رادیکالهای آزاد قرار میگیرد. این ترکیبات به شدت فعال بوده و با مولکولهایی چون پروتئینها، کربوهیدراتها، لیپیدها و... واکنش داده و موجب آسیب اکسیداتیو آنها می شوند. مولکولهای ذکر شده جهت بقا و فعالیت تمامی سلولها بسیار حیاتی هستند و آسیب انها به اختلال در عملکرد سلول منجر می شود. ترکیبات اکسیدان می توانند منشا درونی یا برونی داشته باشند. بدن انسان و دیگر موجودات با این عوامل مخرب، همانند دیگر عواملی که سلامتی و حیات انسان را ت ...

در باره ارتباط پاسخ ایمنی با محافظت در برابر سرخک اطلاعات محدودی وجود دارد . بررسی نقش ایمنی سلولی در سرخک و بعد از واکسیناسیون سرخک در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است . اگر چه تستهای سرولوژی در مطالعه اپیدمیولوژی سرخک مفید هستند و تیترهای بالای آنتی بادی شاخص خوبی برای محافظت می باشند، وجود پاسخ ایمنی همورال به ویروس واکسن ممکن است چندان لازم نباشد. ...

در این مطالعه دو ایزوله میکروسپوروم کانیس و یک ایزوله میکروسپوروم اکوئینوم که به ترتیب از انسان، گربه و اسب آلوده بدست آمده بودند در محیط های اختصاصی کشت داده شدند. سپس میسلیومهای قارچی از محیط کشت جداسازی شده و با استفاده از هموژنیزاسیون، سونیکاسیون، انجماد - ذوب و دستگاه خردکننده میکرودیسممبراتور تخریب شدند. مایع رویی بدست آمده از سانتریفوژ میسلیومهای تخریب شده به عنوان آنتی‌ژن مورد استفاده قرار گرفت . سپس بمنظور انجام بررسی‌های ایمونولوژیک برخی متدها شامل SDS ...

چکیده ندارد.
نمایه ها: