عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 38

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در حال حاضر صنعت خود رو تغییرات اساسی را پشت سر می‌گذارد. اگر سال 1980 سالی بود که کیفیت به عنوان یک محرک اصلی محسوب می‌شد سال 1990 را می‌توان به عنوان مبدا تاریخی در نظر گرفت که کنترل قیمت از اهیمت بسزایی بر خوردار است . در تمام این دوران، صنعت ریخته گری ممکن است بتواند تشریح کننده. تغییرات اساسی که در صنعت خودرو و تکنولوژی آن پدید می‌آید باشد. خط سیر سازندگان آمریکایی و اروپایی خودرو در جهت طراحی و تولید اتومبیل جهانی می‌باشد که تولدی کنندگان قطعات نیز به دنبال آن هستند. تو ...

در حال حاضر این واقعیت پذیرفته شده که هدف از نصب سپر در قسمتهای جلو و عقب اتومبیل به عنوان اولین و شاید مهمترین محافظ جلوگیری و یا کاهش صدمات وارده به طرفهای حادثه است . شواهد موجود در صنیاع خودروسازی جهان گویای این موضوع است که پلی اوره‌تان واکنش گرای تقویت شده (R.RIM) به لحاظ برتری چشمگیری مشخصات فیزیکی و شیمیائی خود نسبت به انواع دیگر مواد پلاستیک و فلزات از ارجحیت مخصوص در ساخت سپر برخوردار است . ...

گرچه امکاناتی که تنوع ویژگیهای مواد و فرآیندهای پلاستیکها برای قلمروهای گوناگون طراحی و ساخت فراهم آورده است تا طراحان بتوانند پیچیده‌ترین شکلها را در عالم تولید عملی سازند، قانون‌گزاران را بر آن داشته است ، قوانینی را تدوین و تصویب کنند که ایمنی سرنشینان و عابران افزایش یابد. ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.