عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

امروزه استقرار مدیریت HSE در سازمان ها و صنایع بزرگ،در ایران و جهان در حال افزایش است بنابراین به منظور مدیریت صحیح و سیستم های شایسته ایت نظام تمامی شرکت ها و سازمان ها نیاز به تدوین استراتژی های مناسبی در ارتباط با ایمنی،بهداشت و محیط زیست دارند تا بر اساس آن الزامات قانونی و عملیاتی خود را تأمین نمایند.از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت عملکرد بنادر دریای خزر در حوزه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده است.جامعه آماری شامل کارکنان و کارشناسان رسمی و پیمانی،شرکتی ...

در این پژوهش به منظور سنجش فرهنگ ایمنی سازمان به عنوان عاملی مهم در ایجاد محیطی ایمن در شغل ، به اندازه گیری وتحلیل نگرش کارکنان با قرارداد دائم (رسمی) وغیر دائم (قرار دادی) درپالایشگاه اصفهان پرداخته شده است. بدین منظور از متغیر های رضایت شغلی کارکنان نسبت به ایمنی ، تعهدات سازمانی کارکنان نسبت به ایمنی ،میزان پیشگیری از وقوع حوادث درشغل ،میزان اجرای قوانین و مقررات ایمنی در محیط کار ،کیفیت وکمیت برنامه های آموزش ایمنی در شغل وکانون کنترل افراد (درونی و بیرونی) نسبت به ا ...

هدف کلی از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده و از طریق پرسشنامه اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و دبیران تربیت بدنی مدارس شهر ارومیه بوده اند، ?? مدرسه انتخاب گردید که مجموعاً ??? نفر مدیر و دبیر تربیت بدنی به سوالات پاسخ دادند. در مجموع ?? پرسش در مورد ایمنی داخل زمین های ورزشی، ?? سوال در مورد تجهیزات، ?? سوال در مورد سکوها و پوشش ها، ?? سو ...

امروزه موضوع ایمنی راه‌ها به دلیل ایجاد هزینه‌های گزاف اجتماعی و اقتصادی تصادفات جاده‌ای و پیامدهای فیزیکی و روانی آن بر روی افراد و جوامع، یکی از مهمترین موضوعات در تحقیقات علمی بخش حمل و نقل به شمار می‌آید. به دلیل وجود محدودیت‌های اجرایی و بودجه‌ای برای ایمن‌سازی کلیه قطعات تصادف‌خیز، امکان ایمن‌سازی تمامی این قطعات در راه‌ها وجود ندارد. از این‌رو باید ضمن شناسایی قطعات تصادف‌خیز آنها را برای انجام عملیات ایمن‌سازی، اولویت‌بندی کرد. در این تحقیق پس از بررسی اشکالات روش‌ها ...

با توجه به توسعه روزافزون زیرساختارها در کشور ایران و به تبع آن گسترش طرح های عمرانی نیاز به افزایش بازدهی پروژه ها و نیز توجه به انسان و حفظ محیط زیست در جهت دستیابی به توسعه پایدار امری انکارناپذیر و الزامی می باشد. به خصوص اینکه در بخش سوم قانون برنامه چهارم توسعه به توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی تاکید فراوان شده است. لذا در این تحقیق با در نظر گرفتن بستر فرهنگی موجود در ایران و بررسی استانداردهای مختلف به تدوین ساختاری منسجم جهت پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه ...

آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته موضوع «بررسی تطبیقی ماهیت تعهد ایمنی عرضه کنندگان کالاهای صنعتی و تولیدی» می باشد. در واقع بر مبنای اندیشه حقوق بشری حمایت از مردم و صیانت از حقوق مصرف کننده به قوانین مدنی و قوانین خاص حمایت از مصرف کننده راه یافت. بر این اساس کشورهای گوناگون با طرح اندیشه حمایتی در قالب سازوکارهای حقوق خصوصی به حمایت از مصرف کننده با وضع قانون پرداختند. در این خصوص در حقوق ایران نیز در سالهای اخیر قانون حمایت از مصرف کننده و دیگر قوانین و ...