عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله در چهارفصل تهیه گردیده است : فصل نخست فیزیولوژی و آندوکرینولوژی گلوکوکورتیکوئیدها شروع و به بررسی رشد جنینی، تشکیلات آناتومیکی غدد کلیوی، ناحیه‌بندی قسمت قشری غده فوق کلیوی، ساختمان شیمیائی هورمونها، انتقال خون در هورمونها و اثرات‌گلوکوکورتیکوئیدها و کمبود و زیادتی آن در بدن حیوان و اثرات آن در قسمتهای مختلف بدن از جمله برکبد، سلولهای چربی، عضلات ، استخوان، غضروف و پوست ، سیستم گردش خون، سیستم عصبی، دستگاه گوارش و کلیه، زایمان و استرس می‌پردازد. فصل دوم، به بررسی‌پیرامو ...

صنعت کاغذسازی یکی از صنایع مهم کشور است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. این پژوهش مطالعه‌ای است که با استفاده از یکی از جدیدترین روشها به بررسی وضعیت ایمنی سیستم ریکاوری بویلر طی سالهای 75 و 76 و 77 و 78 پرداخته است . با توجه به اینکه سیستم ریکاوری بویلر دارای پتانسیل بالقوه انفجار است که می‌تواند باعث خسارت سنگین مالی و جانی شود لذا در این تحقیق پس از آشنایی با سیستم تحت مطالعه با استفاده از توانمندیهای تکنیک FMEA کلیه عوامل عمده موثر در بروز حادثه شناسایی، پس از ارز ...

این گزارش مشتمل بر امکانات ایمنی (تاسیسات آتش‌نشانی مانند تعداد شیر آتش‌نشانی ، ایستگاه و...) وسایل و تجهیزات خاموش‌کننده ، نیروی انسانی در هر یک از معاونت‌ها است . فصل -2 امکانات آموزشی است شامل آموزش درون و برون‌سازمانی و مانورهای آموزشی ، آموزش از طریق رسانه‌ها . فصل -3 حاوی فعالیت‌های پیشگیری از آتش‌سوزی است . بررسی طرح جامع ، نقشه‌های ایمنی ساختمان و قوانین حفاظت ایمنی است . فصل -4 به بررسی امکانات تشکیلاتی و مالی و بودجه سازمان می‌پردازد . فصل -5 میزان خدمات ایستگاههای ...
نمایه ها:
ایمنی | 
آموزش | 

یکی از مسائلی که در پی تکنولوژی جدید بعنوان یک مشکل پیش‌آمده، مسئله صدمات و خسارات ناشی از کار است . برای جلوگیری از خسارات و صدمات غیرقابل جبران و دردناک ناشی از کار و همینطور پیشگیری از به هدر رفتن نیروی انسانی و سرمایه‌ای که بر اثر بروز حوادث ناشی از کار در صنایع بوجود می‌آیند، نیاز به یک برنامه ایمنی موثر می‌باشد تا هم کمک به جلوگیری از بروز حادثه شده و هم بشر را در برابر خطرات موجود در صنایع حفظ کند. ضمنا ایمنی و آسایش کارگران که بر پایه منافع ملی و اقتصادی کشور استوار ا ...

لیشمانیوز یکی از عفونتهای شایع در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما می‌باشد ولی متاسفانه هنوز واکسن مناسب و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی و ایمنی تهیه نگردیده است . واکسن زیر واحدی مناسب ...

این مطالعه که به صورت in vitro بر روی سلولهای ایمنی خون تام افراد سوء مصرف کننده مواد اپیوئیدی صورت گرفت نوع پاسخ ایمنی این سلولها را در اثر تحریک میتوژن فیتوهماگلوتینین و اندوتوکسین لیپوپلی ساکارید ارزیابی کرده و پروفایل سیتوکین های تولید شده را که وابسته به تحت گروه های سلولهای CD4+T-helper می باشند را بررسی می نماید. جهت انجام این مطالعه از افراد داوطلب که شامل افراد سالم و افراد سوءمصرف کننده از مواد اپیوئیدی که جهت درمان به کلینیک اداره بهزیستی مراجعه نموده بودند خونگیری ...

در سوختگی‌های بیش از 20 درصد علاوه بر تخریب پوست ، سیستمهای حیاتی بیمار از قبیل گردش خون، تنفس ، و کلیه تحت تاثیر قرار می‌گیرند. شیوع عفونتها در این بیماران که عامل اصلی مرگ و میر می‌باشد، علاوه بر تخریب پوست به عنوان اولین سد دفاعی، ناشی از تضعیف سیستم ایمنی سلولی می‌باشد. ما ضمن مطالعه اثر سوختگی بر پاسخ ایمنی سلولی تاثیر داروی سایمتیدین در تعدیل آنرا مورد بررسی قرار دادیم. در این مطالعه 18 بیمار درمان نشده و 19 بیمار درمان شده و 22 نفر به عنوان کنترل نرمال مورد بررسی قرار ...

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...

سیستم حمل و نقل از سه جزء راه، وسیله نقلیه و انسان تشکیل شده است. هر یک از این سه جزء بر اساس خصوصیاتی که دارند، بر سیستم حمل و نقل اثرگذار بوده و در مورد جنبه های مختلف سیستم حمل و نقل ممکن است میزان اثرگذاری سه جزء مذکور با یکدیگر متفاوت باشد. یکی از جوانب مهم سیستم حمل و نقل، ایمنی به معنی حفاظت از جان و مال استفاده کنندگان سیستم می باشد. مهم‌ترین چالش‌های حمل‌ونقل در شرايط فعلي بهبود ايمني (کاهش آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل‌ونقل) می‌باشد که شامل ایمنی پیاده ...