عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 324

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری ایدز بعنوان یک مشکل جهانی مطرح است و امروزه تلاش فراوانی برای ساخت واکسن موثر ضد بیماری ایدز صورت گرفته است اما بی نتیجه مانده است. DNA واکسنها از جمله واکسنهای نسل جدید می باشند که قادرند سیستم ایمنی را به خوبی تحریک نمایند. اما یافته های اخیر حاکی از عدم کارائی این دسته از واکسنها می باشد و اعتقاد بر اینست که با عواملی چون ادجوانتها ایمنی زائی بیشتری کسب نمایند. با توجه به اهمیت پاسخهای ایمنی بر ضد پروتئین های P24 و Nef ویروس HIV-1 ، در این پژوهش از توالیهایP24 (aa15 ...

بیماری جذام وارتباط آن بانقص ایمنی بدن نسبت به باسیل هانسن ازمدتها پیش شناخته شده است .این ارتباط بیشتر متکی به پدیده های ایمنی بوده و نقش عوامل موثردر ایجاد آنها بررسی کامل نشده است .اخیرا که نقش سلول‌های ب .ث درایمنی به اثبات رسیده است ،با مطالعه آنها شاید بتوان مدارک محکمی در ارتباط بیماری با نقش ایمنی بدست آورد. ...

مقدمه: آنتی‌بادی‌های گروه خونی می‌توانند به طور طبیعی و بدون سابقه برخورد قبلی در بدن تولید شوند و باعث آگلوتینه شدن گلبول‌های قرمز در بدن فرد دیگر شوند. این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند از هر سه کلاس IgM، IgG و یا IgA باشند. مقادیر زیاد این آنتی‌بادی‌ها در سرم افراد با گروه خونی O می‌تواند تخریب گلبول‌های قرمز و واکنش‌های همولیتیک در بدن فرد گیرنده به همراه داشته باشد. این افراد با چنین فنوتیپی را در ادبیات علمی طب انتقال خون با عنوان افراد با گروه خونی "Dangerous O" می‌نامند. به ...

بیماری سالک در استان فارس بصورت یک بیماری اندمیک شناخته شده است . مکانیزمهای ایمنی‌زایی لیشمانیوز جلدی در منطقه فارس مورد مطالعه قرار نگرفته است . آنچه مسلم است لیشمانیوز جلدی بیماری است که در اغلب موارد فرد پس از ابتلا بهبودی یافته و ایمنی مداومی را کسب می‌نماید. در کنترل لیشمانیوزها ایمنی سلولی از اهمیت خاصی برخوردار است و در مدل حیوانی یعنی موش BALB/C مطالعات مختلفی در زمینه ایمونولوژی این تک یاخته صورت گرفته است . در این مدل نشان داده شده است که جمعیت لنفوسیتی TH1 در موشه ...

برای آشنائی بیشتر با (1) روابط میزبان و میکروب (2) اندازه گیری واکنش‌های ایمنی در جذام (3) استفاده ازاین نتایج درتشخیص و درمان این بیماری بررسی های زیرانجام خواهدشد.بررسی واکنش‌های ایمنی هومورال و سلولی و ایمنوگلبولین های ترشحی .بررسی رابطه ساختمان ژنتیکی افراد وعدم مقاومت در برابر این بیماری .بررسی وجودبیماری های ناشی ازفقدان تیموس و اثر تقویت تیموس در بیماری زائی درجذام .درمان بیماری با استفاده از داروهای نوین و همچنین درمان ایمنی .تطبیق یک روش حساس برای تشخیص مراحل اولیه ج ...

با توجه به اینکه دود به عنوان یک عامل محرک یا آنتی ژن قادر است عوامل سیستم ایمنی را تحریک و پاسخهای ایمنی موثر ایجاد کند و این پاسخها مخصوصا در طولانی مدت منشاء بروز اختلالات و بیماریهای مخصوصا دستگاه تنفسی می گردند، که در اکثر این اختلالات واکنشهای التهابی، آلرژیک و اختلال در انفجار تنفسی داخل نوتروفیلها به ثبوت رسیده است . دراین تحقیق جهت بررسی اثرات دود روی سیستم ایمنی خانمهای نان پز پارامترهای ایمنی هومورال و سلولی در دو گروه تست و کنترل مورد سنجش قرار گرفت . گروه تست شام ...
نمایه ها:
دود | 
سوخت | 
زن | 

-1 بررسی واکنش‌های ایمنی هومورال و سلولی و ایمنوگابولین های ترشحی -2 . بررسی رابطه ساختمان ژنتیکی افراد و عدم مقاومت در برابراین بیماری -3 . بررسی وجود بیماری های ناشی از فقدان و اثر تقویت تیموس در بیماری زائی در جذام -4 . درمان بیماری با استفاده از داروهای نوین و همچنین درمان ایمنی -5 تطبیق یک روش حساس برای تشخیص مراحل اولیه جذام بمنظور پیشگیری و کنترل و درمان . ...

لیشمانیوز یکی از عفونتهای شایع در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما می‌باشد ولی متاسفانه هنوز واکسن مناسب و مقرون به صرفه از نظر اقتصادی و ایمنی تهیه نگردیده است . واکسن زیر واحدی مناسب ...

سرطان مری یک بیماری شایع در شمال ایران است و بالاترین میزان شیوع این بیماری در مناطق گنبد و گرگان به چشم می‌خورد.دراین تحقیق هدف ما بررسی فعالیت سیستم ایمنی سلولی در سرطان سلول سنگفرشی مری (S.C.C) بوده‌است . افراد نرمال نیز به عنوان کنترل آزمایشهامورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از : 1) درصد سلولهای تشکیل دهندهء E-rosette (سلول‌های T) درخون محیطی بیماران مبتلا به سرطان مری در مراحل ( ...