عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان‌نامه حاضر به بررسی استعاره های درد در گویش کردی کلهریِ ایلام از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی می‌پردازد. از منظر زبان شناسی شناختی، استعاره جایگاه مهمی در نظام شناختی و مفهوم‌سازی ذهنی بشر دارد و فقط منحصر به حوزه ادبیات نیست. به‌طوری که بسیاری از بنیادی‌ترین مفاهیم در نظام مفهومی ذهنی بشر از طریق فرایند شکل‌گیری استعاره مفهومی درک می شود. کووچش (2002) معتقد است استعاره نه تنها در زبان برای بیان عواطف به کار می‌رود، بلکه نقشی مهم در درک جنبه‌های پیچیده تر مفهوم‌سازی عواطف و ...