عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح با انجام بررسیهای مختلف علل پیدایش آفت در سراوان تا حدودی روشن شده، نحوه انتقال آفت از نقاط آلوده به سایر نقاط تحت بررسی قرار گرفته و عوامل موثر در جلب حشره از قبیل بافت پلیمر چوبی نخل (پنیر نخل) نور، فرمون جنسی و غیره طی آزمایشات مختلف تعیین میگردد و این مورد مشخص گردیده که بوی مغز تنه درختان خرما موجب جلب آفت می‌شود و به این اساس تله‌های تنه‌ای بکاربرده می‌شوند. زایچه‌ای که از سطح مقطع این تله‌ها پراکنده می‌گردد. آفت را جلب کرده و از محل زخم اقدام به تخمریزی در دا ...