عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازخواص مهم مخلوط قابل احتراق رقیق‌شده سوخت- هوا، سرعت سوختن ورقه‌ای است که بستگی به نسبت هم‌ارزی مخلوط سوخت- هوا،دمای مخلوط نسوخته، کسر گاز رقیق‌کننده و فشار دارد. گاز ‌طبیعی یکی از سوخت های مطلوب برای موتور است که سرعت سوختن پایینی دارد. یکی از روش‌های موثر حل مشکل پایینی سرعت سوختن گاز‌ طبیعی، مخلوط کردن آن با یک سوخت که سرعت سوختن بالایی دارد می‌تواند باشد مثل ایزواکتان. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گازهای رقیق‌کننده روی سرعت سوختن ورقه‌ای و سایر خواص مخلوط گاز طبیعی، ...

نظر به اهمیت بالای سرعت سوختن مخلوط در موارد کاربردی منجمله موتورهای احتراق داخلی و بالا بودن سرعت سوختن مخلوط‌های هیدروژن- ایزواکتان با هوا در بمب حرارتی کروی حجم ثابت مورد توجه قرار گرفت. برای سوخت‌رسانی هیدروژن و ایمنی‌های مربوطه فعالیت‌های چشمگیری در راستای ارتقای دامنه فعالیت و ایمنی با بمب حرارتی انجام داده شد. چندین تست با استفاده از مخلوط هیدروژن- هوا انجام داده شد تا اعتبار داده‌های تجربی کار حاضر با کار دیگر محققان بعمل آید. نتایج حاصله با رابطه همبستگی داهو توافق خ ...

PCBها گروه بزرگ از سیزده گروه ترکیبات آلی پایدار (POPs) می باشند. این ترکیب با توجه به ساختارشان می توانند برای مدت ها در محیط پایدار بمانند و بسته به نوع ساختار، راه ورود، سن و جنس افراد اثرات منفی را بر سلامت محیط و انسان داشته باشند. هدف از این مطالعه تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از فرایند فوتولیز به کمک پرتو UV-C است. راکتور مورد استفاده در این تحقیق از نوع فوتوشیمیایی شامل UV/H2O2 با بشر 500 میلی لیتری همراه لامپ کم فشار جیوه ای 6 وات با طول موج 254 نانومتر بود که ...

چکیده ندارد.