عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نرخ سوختن مخلوط در حالت متلاطم، قوياً به سرعت سوختن ورقه‌اي آن بستگي دارد. فاکتور هاي مهم و اساسي سرعت سوختن ورقه‌اي، نوع سوخت، نسبت هم ارزی (نسبت سوخت به هوا)، دما و فشار است. در كار حاضر، از بمب حرارتي استوانه‌اي حجم ثابت براي اندازه‌گيري نرخ سوختن استفاده شده ‌است. ترنسديوسرهاي فشار مطلق و دینامیک نصب شده، سیگنال فشار بمب را ارسال و از طریق دستگاه کامپیوتر، ثبت و ذخیره شد. براي محاسبه سرعت‌هاي سوختن وساير خواص مخلوط سوخت وهوا، برنامه‌اي به زبان فرترن نوشته شد و با اعما ...

یکی از خواص مهم مخلوط قابل احتراق گاز سوخته، هوا و سوخت ، سرعت سوختن ورقه‌ای است که بستگی نسبت اکیوالانس مخلوط سوخت- هوا، نوع سوخت، دمای مخلوط نسوخته و فشار دارد. گاز طبیعی یکی از سوخت‌های مطلوب برای موتور می‌باشد. اما سرعت سوختن آن پایین است. یکی از روش‌های موثر حل مسئله سرعت سوختن کند گاز طبیعی، مخلوط کردن گاز طبیعی با یک سوخت است که سرعت سوختن بالایی دارد. ایزواکتان یکی از سوخت‌هایی است که سرعت سوختن بالایی دارد. در این پایان‌نامه مطالعه روی سرعت سوختن ورقه‌ای مخلوط ایزواک ...

با توجه به اینکه سرعت سوختن متلاطم تابعی از سرعت سوختن ورقه ای است، بنابراین سرعت سوختن ورقه ای از پارامترهای اساسی در زمینه احتراق در موتور می باشد. همچنین دما، فشار، نسبت اکی والانس و نوع سوخت از فاکتورهای اساسی سرعت سوختن ورقه ای هستند. در کار حاضر، با طراحی و ساخت بمب حرارتی کروی حجم ثابت همراه تعلیقات مربوطه و استخراج نتایج تجربی فشار-زمان و بهره گیری از کد ترمودینامیکی MALBV سرعت سوختن ورقه ای محاسبه شد. سرعت سوختن ورقه ای مخلوط ایزواکتان و هوا در نسبت های اکی والانس مخ ...

از مهمترین خواص مخلوط قابل احتراق گاز سوخته، هوا و سوخت، سرعت سوختن ورقه‌ای است که بستگی به نسبت هم‌ارزی مخلوط سوخت-هوا، نوع سوخت، دمای مخلوط نسوخته، فشار و مقدار گازهای باقی‌مانده دارد. گاز طبیعی یکی از سوخت‌های مطلوب برای موتور می‌باشد. اما سرعت سوختن آن پایین است. یکی از روش‌های موثر جهت حل مشکل سرعت سوختن پایین گاز طبیعی، مخلوط کردن گاز طبیعی با یک سوخت است که سرعت سوختن بالایی دارد و ایزواکتان یکی از این سوخت‌ها است که این کاهش را جبران می‌کند. با استفاده از یک بمب ...

یکی ازخواص مهم مخلوط قابل احتراق رقیق‌شده سوخت- هوا، سرعت سوختن ورقه‌ای است که بستگی به نسبت هم‌ارزی مخلوط سوخت- هوا،دمای مخلوط نسوخته، کسر گاز رقیق‌کننده و فشار دارد. گاز ‌طبیعی یکی از سوخت های مطلوب برای موتور است که سرعت سوختن پایینی دارد. یکی از روش‌های موثر حل مشکل پایینی سرعت سوختن گاز‌ طبیعی، مخلوط کردن آن با یک سوخت که سرعت سوختن بالایی دارد می‌تواند باشد مثل ایزواکتان. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گازهای رقیق‌کننده روی سرعت سوختن ورقه‌ای و سایر خواص مخلوط گاز طبیعی، ...

نرخ سوختن مخلوط در حالت متلاطم، قویاً به سرعت سوختن ورقه‌ای آن بستگی دارد. فاکتور های مهم و اساسی سرعت سوختن ورقه‌ای، نوع سوخت، نسبت اکی‌والانس (نسبت سوخت به هوا)، دما و فشار است. در کار حاضر، از بمب حرارتی استوانه‌ای حجم ثابت برای اندازه‌گیری نرخ سوختن استفاده شده‌است. ترنسدیوسرهای فشار مطلق و دینامیک جهت ثبت داده‌های فشار نسبت به زمان استفاده شد. برای محاسبه سرعت‌های سوختن وسایر خواص مخلوط سوخت وهوا، برنامه‌ای به زبان فرترن تهیه شد و با اعمال داده‌های تجربی به آن و اجرای ب ...

نظر به اهمیت بالای سرعت سوختن مخلوط در موارد کاربردی منجمله موتورهای احتراق داخلی و بالا بودن سرعت سوختن مخلوط‌های هیدروژن- ایزواکتان با هوا در بمب حرارتی کروی حجم ثابت مورد توجه قرار گرفت. برای سوخت‌رسانی هیدروژن و ایمنی‌های مربوطه فعالیت‌های چشمگیری در راستای ارتقای دامنه فعالیت و ایمنی با بمب حرارتی انجام داده شد. چندین تست با استفاده از مخلوط هیدروژن- هوا انجام داده شد تا اعتبار داده‌های تجربی کار حاضر با کار دیگر محققان بعمل آید. نتایج حاصله با رابطه همبستگی داهو توافق خ ...

شبیه‌سازی عددی اسپری به دلیل کاربرد فراوانی که در صنایع مختلف دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پایان نامه، پاشش سوخت ایزواکتان توسط افشانک چرخشی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور حل مشکل وابستگی به مش رویکرد اویلری – لاگرانژی، از روش پالایش شبکه‌بندی در هر گام زمانی استفاده شده است. تأثیر تغییر در شرایط پاشش مثل افزایش فشار پاشش، بر پارامترهای اسپری تبخیری و غیر تبخیری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و میزان حساسیت پارامترهای اسپری از جمله عمق نفوذ بخار، نسبت به این تغ ...

PCBها گروه بزرگ از سیزده گروه ترکیبات آلی پایدار (POPs) می باشند. این ترکیب با توجه به ساختارشان می توانند برای مدت ها در محیط پایدار بمانند و بسته به نوع ساختار، راه ورود، سن و جنس افراد اثرات منفی را بر سلامت محیط و انسان داشته باشند. هدف از این مطالعه تجزیه روغن های آسکارل با استفاده از فرایند فوتولیز به کمک پرتو UV-C است. راکتور مورد استفاده در این تحقیق از نوع فوتوشیمیایی شامل UV/H2O2 با بشر 500 میلی لیتری همراه لامپ کم فشار جیوه ای 6 وات با طول موج 254 نانومتر بود که ...