عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نظر به اینکه در اکثر سازمانهای دولتی یکی از اساسی ترین مشکلات عملکرد پایین کارکنان می باشد به تبع بررسی علل این موضوع می تواند برای سازمان بسیار حائز اهمیت باشد و چون رضایت شغلی یکی از عواملی است که می تواند عملکرد سازمان را ارتقا بخشد بحث فرهنگ را می توان بعنوان عاملی مهم در ایجاد رضایت شغلی در نظر گرفت تا بتواند سطح عملکرد سازمان را بهبود دهد.لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مطابق (جديدترين تحقيق هافستد 1997) با رضایت شغلی در سازمان هواپیمایی (هما) بوده است که ...

امروزه شرکت‌ها باید انحصار را نه در بازار که در توانایی‌ها و ویژگی‌های خود ایجاد کنند تا بتوانند از این طریق به تمایز دست یابند. اما ایجاد و حفظ تمایز به وسیله‌ی ویژگی‌های عملکردی دیگر تقریباً غیر ممکن شده است. بنابراین شرکت‌ها باید علاوه بر ویژگی‌های عملکردی به دارایی‌های ناملموس نیز توجه داشته باشند و برند یکی از مهم‌ترینِ این دارایی‌ها است. یکی از سازه‌هایی که محققان برای برند شناسایی کرده‌اند شخصیت است که می‌تواند باعث افزایش ترجیح و وفاداری مشتریان شود و بر فرایند تصمیم ...

هدف از این تحقیق ، بررسی اثر بخشی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان در شرکت هواپیمایی ایران ایر،بخش تعمیرات تجهیزات کمکی زمینی هواپیما از نظر کارکنان است . با شناسایی شش بعد برای اثر بخشی فرایند ارزشیابی (فرمها و رویه ها، انگیزه و رضایت، بهینه سازی شغلی،رعایت عدالت و انصاف ،اصلاح رفتارها و ترفیع و پاداش)، نمونه تصادفی طبقه بندی شده 96 نفری از کارکنان شرکت برگزیده شد ، و پرسشنامه ای مشتمل بر 22 گزینه در اختیار آنها قرار گرفت تا بصورت خود اظهاری تکمیل کنند.نتایج آزمون میانگین نشان ...

از آنجا که در طول دو دهه گذشته، برندها به یکی از دارایی‌های با ارزش و منبع اولیه تمایز تبدیل شده اند، نقش مهمی در استراتژی بازاریابی شرکت‌ها ایفا می‌کنند. با توجه به این موضوع، بسیاری از محققان مدل‌های نظری مختلفی را توسعه داده اند که به درک روابط بین مصرف کنندگان و برندها کمک می‌کند. به هر حال این تحقیقات عمدتا در زمینه محصولات فیزیکی بوده است و تحقیق در زمینه برند سازی خدمات در سال‌های اخیر تقریباً نادیده گرفته شده است. با توجه به این حقیقت که امروزه مشتریان بیشتر منابع مال ...

در این تحقیق سعی شده است تا از طریق فراهم نمودن یک ابزار مناسب برای اندازه گیری کیفیت خدمات مسافرت های هوایی در شرکت ایران ایر، توسعه اهداف کیفیتی این شرکت با هدف تحقق اصل تمرکز بر مشتری میسر گردد. مدل سروکوال که توسط پاراسورامان و همکارانش توسعه یافته و بیش از یک دهه از عمر آن می گذرد ابزار مناسبی در اختیار مدیران قرار می دهد. که ضمن ریشه یابی مشکلات کمبود کیفیت ، با نحوه تهیه شاخص های اندازه گیری کیفیت خدمات نیز آشنا شوند. توسعه این مدل براین فرض استوار است که مشتریان برای ...