عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14089

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر مطالعه‌ای زمینه‌ای است که به منظور بررسی مشکلات موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است . هدف مطالعه تعیین مشکلات اعضاء هیئت علمی این دانشگاه در انجام پژوهش بوده است . در این پژوهش 132 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که در دو قسمت عمده تنظیم شده بود. در قسمت اول 17 سئوال مربوط به مشخصات ف ...
نمایه ها:
ایران | 

نگاهی به قلمرو جغرافیایی ایران در ادوار تاریخی با استفاده از نقشه‌های جغرافیایی سلسله‌های مختلف حاکم بر ایران. ...
نمایه ها:
نقشه | 
ایران | 

هدف این بررسی پرداختن به امر اندازه‌گیری در معماری است که با طرح نمونه‌های موجود از معماری دوران اسلامی هندسی آن‌ها، شیوه‌های مهندسی گذشته را نمایش داده است . همچنین تمامی نمونه‌های انتخاب شده از ایران دوران اسلامی و عموما" دوران صفویه تا قاجاریه بوده است . علت انتخاب آثار این دوران بیش‌تر به این دلیل است که اثار این دوران نمونه تکامل یافته استفاده از ابزار فوق‌الذکر بوده است . بخشی از نتایج این بررسی عبارتند از: -1 اوج استفاده از دایره در دوران اسلامی که در عموم کارهای طراحی ...

پیدایش اولین تمبر در دنیا: در زمانهای قدیم گرچه هر نامه ای مهر می خورد ولی از تمبر خبری نبود و بعدها صورت هایی از تکه کاغذهای چاپی بکار گرفته شد ولی آنها تمبر نبودند . اولین تمبر را به این صورتی که امروز به آن تمبر می گویند و یک طرفغ آن چسب و طرف دیگر رقم قیمت را بار خود دارد به پیشنهاد یررولاندهیل ‏‎Sirrowland hill‎‏ انگلیسی به سال 1840 میلادذی در روز اول ماه مه به نام پنی سیاه black‎‏ ‏‎Penny در انگلستان منتشر گردید . که بعدها دو پنی آبی آن نیز به چاپ رسید . پیدایش تمبر در ...
نمایه ها:
تمبر | 
ایران | 

با توجه به نقش حیاتی اطلاعات علمی و فنی، برای پیشرفت علم و تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دستیابی پژوهشگران و متخصصان و سایر استفاده کنندگان به اطلاعات مناسب، دقیق و روزآمد، روز به روز آشکارتر میشود. در این بررسی، قصد داریم جریان تولید (تهیه)، توزیع(اشاعه) و مصرف اطلاعات را در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اهداف این بررسی عبارتند از: الف) مروری کلی بر وضعیت جریان اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه؛ ب) عوامل بازدارنده جریان مطلوب اطلاعات در ایران؛ ...

این گزارش چشم انداز منابع معدنی ایران و جهان در سال 2000 را به طور جامع و تحلیلی به تصویر می‌کشد. برخلاف برخی دیدگاههای بدبینانه، چشم انداز منابع و ذخایر معدنی جهان، امیدوار کننده است . این خوش بینی به ویژه در مورد کشورهایی صدق می‌کند که بخش‌های وسیعی از خاکشان دارای انواع گوناگونی از ساختارهای زمین شناختی است . چشم انداز آینده منابع و ذخایر معدنی ایران امیدوار کننده است . آنچه مسلم است صادرات مواد معدنی فراوری شده می‌تواند دومین منبع صادراتی کشورمان بعد از نفت باشد، به عبارت ...

میوز ومیتوز درزعفران مزروعی ایران شرح داده شده است نتایج نشان میدهد که این گونه گیاهی ،عقیم واتوتیرپیلوئید می باشد.آنالیز کاریوتیپ یکنوع واژگونی کروموزومی عقب ماندگی وحذف کروموزومی وتوزیع کروموزومها درمرحله آنافاز اول میوزشرح داده است ،همچنین دلائل عقیمی زعفران روشن شده است . ...
نمایه ها:
ایران | 

شناخت شیب کمتر از 1 درصد، بین 1-3 درصد، بین 3-5 درصد، بین 5-10 درصد، بین 10-15 درصد، بین 15-30 درصد، بین 30-50 درصد و بیشتر از 50 درصد کل ایران بر پایه نقشه‌های توپوگرافی 1:250000 ...
نمایه ها:
نقشه | 
ایران | 

اطلس آموزش عالی ایران که با استفاده از نقشه‌نگاری کامیپوتری، داده‌های آماری را از نظر جغرافیایی با دقت تحلیل می‌نماید، ابزاری است که توسط آن می‌توان نقاط قوت و ضعف آموزش عالی کشور، به ویژه تفاوتهای منطقه‌ای آن را مشخص نمود. این امر از یک سو به برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور کمک می‌نماید از سوی دیگر در مکان‌یابی موسسات آموزش عالی، نقش تعیین‌کننده و بسزایی خواهد داشت . ...
نمایه ها:
اطلس | 
ایران |