عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 895

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباط میان سطح درآمد جوامع و میزان تخریب محیط زیست اساس فرضیه زیست‌محیطی کوزنتس را تشکیل می‌دهد که طبق آن یک رابطه U برعکس میان سطح درآمد و تخریب محیط زیست وجود دارد. مطالعات انجام ‌شده در زمینه‌ی کوزنتس در ایران بسیار محدود می‌باشد. شاید بتوان بخش عمده‌ای از این نقیصه را ناشی از عدم دسترسی به آمارهای زیست‌محیطی منظم و قابل اعتماد در طول زمان دانست. بنابراین این پژوهش می‌کوشد تا با بررسی رابطه‌ی آلاینده‌های زیست‌محیطی و رشد اقتصادی در ایران تصویری مناسب از وضعیت کشور در زمین ...

ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان و صادر کنندگان منابع نفت وگاز جهان شناخته می شود. اما متاسفانه صنایع نفت وگاز آن،همانند اکثر کشورهای در حال توسعه وابسته به دانش فنی شرکت های فراملی خارجی است. مهمترین راه پیش رو در جهت خودکفایی و افزایش توان فنی داخلی ، انتقال دانش فنی از شرکت های فراملی متخصص در صنعت نفت و گاز به صنایع داخل است. می دانیم که دانش فنی مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی شرکت های فراملی بوده و دستیابی به آن نیازمند اتخاذ تدابیر و راهکارهای اقتصادی ،‌فنی ، مدیری ...

اندیشه مشروطه خواهی در یک روند تدریجی و تکاملی از غرب گرفته شد و با هماهنگی هایی که با بعضی باورهای فرهنگی ایرانی- اسلامی یافت در میان رهبران بسیج گر جنش مشروطه ، یعنی علما پذیرفته شد. در رویارویی اولیه با پدیده مشروطه خواهی ، اگرچه موضع برخی از روحانیت نسبت به این پدیده چندان آشکار نبود اما با شفاف تر شدن اهداف جنبش و نظام مشروطه، اختلاف نظر و شکافی در میان آنان به وجود آمد که به تدریج عمیق تر شد، تا جایی که برخی به مخالفت ، و گروهی به موافقت با آن پرداختند. عمده دلایل ای ...

کنه‌های خانواده فیتوزئیده از مهمترین کنه‌های شکارگر در بین کنه‌ها محسوب می‌شوند. در این مطالعه که طی سالهای 1389-1387 انجام گرفت، کنه‌های فیتوزئیده مرتبط با قسمت‌های هوایی و خاک در برخی از مناطق غرب و شمال غرب ایران جمع‌آوری و مورد شناسایی قرار گرفت. در این بررسی جمعاً 21 گونه متعلق به 6 جنس از 3 زیرخانواده مورد شناسایی قرار گرفت. اکثر گونه‌ها برای مناطق جمع‌آوری شده اولین گزارش بود. لیست گونه‌ها در ذیل ذکر شده است. * Amblyseiinae زیر خانواده + Amblyseius Berlese 1914جنس ...

هلیکوباکترپیلوری در معده انسان کلنیزه شده و برای دهه های متمادی باقی می ماند. پراکندگی های باکتریایی می تواند مهاجرت های انسانی قدیمی و اخیر را آشکار کند. در این مطالعه تیپ بندی سویه های هلیکوباکترپیلوری از 147 ایرانی در سراسر ایران که خاستگاه قومی- جغرافیایی برای آن ها به خوبی مشخص شده بود، با استفاده از روشMulti-locus sequence typing انجام شده و برای هر سویه الگوی هاپلوتایپی تعریف شد. سپس توالی های ژن های مرکزی سویه های ایرانی با توالی های بدست آمده از سویه های دیگر در نقاط ...

جنبش مشروطیت در دو کشور ایران و افغانستان به تبع جنبش‌های مشروطه‌خواهی در جهان در صدد محدود کردن قدرت مطلقه شاهی و مشروطه کردن حکومت و دست یافتن به آزادی‌های فردی و اجتماعی و رشد و ترقی کشور بود. مشروطه‌خواهی در این دو کشور با یک هدف مشترک اما با دو چهره متفاوت ظاهر شد. در ایران ایده مشروطیت توانست در میان اقشار مختلف جامعه نفوذ کند از این رو لایه‌های میانی جامعه نیز در جریان مشروطه‌خواهی قرار گرفته بودند. اما در افغانستان این جنبش نتوانست در میان لایه‌های میانی و زیرین جامع ...

همکاری بین کشورها بر سر منابع آب به میزان زیادی با روابط سیاسی و اقتصادی و میزان اطمینان و اعتماد سیاسی طرفین به یکدیگر ارتباط دارد زمانی که کشورهای حاشیه رودخانه دیدگاه سیاسی مشترکی داشته باشند و یا روابط اقتصادی و تجاری گسترده ای با یکدیگر داشته باشند این عامل امکان همکاری ودر نهایت دستیابی به توافق بین آنها را افزایش می دهد. بر عکس زمانیکه کشورهای حاشیه رود فاقد روابط سیاسی و اقتصادی گسترده ای باشند و یا تاریخچه ای از خصومت بین آنها وجود داشته باشد این عوامل در نهایت منجر ...
نمایه ها:
ایران | 

در این رساله، جنبش دانشجویی ایران ذیل جنبش های اجتماعی ایران دیده شده، آن هم با توجه بر این نکته در ایران جنبش های اجتماعی معاصر، به وضعیت انقلابی و انقلاب منجر شد. جنبش دانشجویی نیز هر چند با تأثیرگذاری جدی بر وضعیت انقلابی، اما در آن حل و ادغام شد. سوال اصلی این است که : " پیدایش گسترش و افول جنبش دانشجویی ایران، در مقطع زمانی مورد نظر (1359-1304) طی چه تحولات و چه مراحلی صورت گرفته است ؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه زیر مورد نظر قرار گرفت : " جنبش دانشجویی دارای هویتی تبعی ...

ایران واکثر کشورهای اروپایی از دیرباز دارای مناسبات گسترده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند. و این روابط در طول زمان و به تناسب شرایط متغیر دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دستخوش تحولات زیادی گردیده است. در طی قرن گذشته اروپا در فرایند توسعه صنعتی ایران نقش به‌سزایی ایفا نموده است. از سوی دیگر، نیاز ایران به سرمایه و انتقال فناوری و نیاز اروپا به منابع انرژی و بازارهای صادراتی شرایطی را فراهم آورده تا بیشترین مناسبات اقتصادی و تجاری کشورمان با اعضای قدرتمند این قاره رقم بخورد. ...