عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، ابتدا نیمگروه های مرتب (منظم، منظم داخلی) را معرفی نموده و برخی خواص آنها را ارائه می دهیم و سپس به تعریف ایده آل در یک نیمگروه مرتب پرداخته و انواع ایده آل، دو-ایده آل (تعمیم یافته) و شبه-ایده آل را معرفی کرده و ویژگی ها و ارتباط بین آنها را بررسی می کنیم در ادامه به معرفی ایده آل های فازی پرداخته و انواع مختلف آن را یعنی ایده آل فازی، دو-ایده آل (تعمیم یافته) و شبه-ایده آل فازی را معرفی کرده و ویژگی ها و ارتباط بین آنها را با دقت بیشتری مورد توجه قرار می ...

در این رساله،هدف مطالعه ساختار ایده آل ها و p-ایده آل های (m,n)-تایی درBCI -جبرها و بررسی ارتباط بین آنها است. به این منظور، ابتدا مفهوم ایده آل و p-ایده آل (m,n)-تایی پرداخته و ایده آل و p-ایده آل (m,n)-تایی (E,EVq)-فازی را معرفی میکنیم. تعریف و مطالعه p-ایده آل های چندتایی فازی، تعریف و ضرب مستقیم p-ایده آل های (m,n)-تایی S-فازی و بررسی p-ایده آل های (m,n)-تایی S-فازی غیر نرمال در فصل های دوم و سوم صورت می گیرد و قضایای مهمی را در این فصول ثابت می کنیم. در نهایت مفهوم p-ا ...

در این پایان نامه نگرشی بر مبحث z- ایده ال ها داشته ایم و سیر تکاملی -z√ ایده آل ها را در حلقه به ویژه حلقه توابع پیوسته که معرفی مفهوم z- ایده آل از آن جا و توسط کهلز 14 اغاز شده است مطالعه می کنیم. ایده آل هایی در C(X) که معادل جبری و توپولوژیکی دارند جهت بررسی فضاهای X در حلقه C(X) و به عنوان پل ارتباطی میان خواص توپولوژیکی فضای X و خواص جبری C(X0 بسیار قابل توجه اند و نشان می دهیم جمع یک ایده آل اولیه و یک z√- ایده آل در (c(X که در یک زنجیر نیستند یک z- ایده آل اول است. ه ...

دراین رساله سعی شده است در بعضی از حلقه ها برای درجه معادلات صحیحی که عناصر بستار کیپ یک ایده آل در آن صدق می کنند، کرانی یافت. همچنین ثابت می کنیم که در حلقه هایی که کامل سازی با ایده آل آزمایشگر جابجا می شود ایده آل آزمایشگر ، ایده آل آزمایشگر قوی می باشد. به علاوه ، وجود ایده آلهای آزمایشگر قوی را مورد بررسی قرار داده و در بعضی حالات ساختار آن را می یابیم. ...

فرض کنیم A یک جبر باناخ و A** دوگان دوم آن و A تصویر نشاننده طبیعی A در A** باشد. هدف این رساله بحث درباره شرایطی است که تحت آن شرایط A، با ضربهای آرنزیک ایده‌آل چپ ، راست یا دوطرفه در A** باشد. در فصل اول به معرفی جبرهای باناخ و دوگان دوم آن، فشردگی و فشردگی ضعیف عملگرهای خطی روی جبرهای باناخ و معرفی ضربهای آرنز روی دوگان دوم جبرهای باناخ پرداخته‌ایم. در فصل دوم رابطه بین A بعنوان یک ایده‌ال چپ ، راست یا دوطرفه در A** همراه با ضربهای آرنز و فشردگی ضعیف عملگرهای خطی روی یک جب ...
نمایه ها:
ریاضی | 

چانگ برای اولین بار جبرهای چند ارزشی را معرفی کرد و آنها را در اثبات جبری تمامیت منطق بینهایت ارزشی لوکاسیویچ به کار برد. از آن پس محققان دیگری در این رشته کار کردند و مقالات زیادی نیز به چاپ رسیده است . در این رساله ما به مطالعه روی MV - جبرها پرداخته‌ایم. بدین منظور رساله در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مطالبی را به عنوان پیش‌نیاز آورده‌ایم، که در دو فصل بعد از آنها استفاده می‌کنیم. این فصل شامل چهار بخش است . در بخشهای 1.1 و 2.1، به ترتیب به تعریف جبر بول وBCK - جبر پ ...
نمایه ها:
جبر | 

فرض کنیم A یک -C* و جبر و I یک -C* زیرجبر A باشد. توسیع حالت (State) از B به یک حالت از A را با نمایش می‌دهیم. در این مقاله نشان می‌دهیم که I یک ایده‌آل A است . اگر و تنها اگر همسانی Q از A** به توی I** وجود داشته باشد به قسمتی که Q روی I** نگاشت همانی باشد و برای هر حالت روی I داشته باشیم: oQبعلاوه نشان می‌دهیم که I یک ایده‌آل اساسی A است اگر و تنها اگر همسانی یک به یکی از A به توی جبر مضربهای I یعنی M(I) وجود داشته باشد بطوریکه این همسانی روی I مثل نگاشت همانی عمل کند. در ا ...

ایده آل‌های راست کاملاً اول را می توان یک تعمیم یک طرفه از مفهوم ایده آل در حلقه جا بجایی به حساب آورد. برخی از خصوصیات اولیه و پایه ای آنها به دست آورده شده است و به تشابهات و تفاوت های بین این ایده ال‌های راست در حلقه های جابجایی و در نقطه مقابل آن یعنی در حلقه های نا جابجایی اشاراتی گردیده است. در این پایان نامه اصل ایده آل‌های کاملاً اول که بیانگر این مطلب است که ایده آل‌های راست ماکسیمال حتماً یک ایده آل کاملاً اول هستند را بیان و اثبات می کنیم و به تعدادی از کاربرد های ...

یک قضیه اساسی در جبر جابجائی این است که هر ایده‌آل از یک حلقه نوتری را می‌توان به صورت اشتراک متناهی از ایده‌آل‌های اولیه نوشت . مشهور است که مولفه‌های اولیه مینیمال در این تجزیه منحصر به فردند اما مولفه‌های اولیه نشاندنی این گونه نیستند (به عنوان مثال رجوع کنید به (10، بخش 88) یا (12، قضیه 22، صفحه 231). در مورد مولفه‌های اولیه نشاندنی اطلاعات کافی در دست نیست (فقط در (4) مطالبی وجود دارد که آن هم هیچگونه همخوانی با کار ما ندارد). بنابراین هدف این پایان‌نامه شروع کار روی مول ...