عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 149

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روند‌های رایج در پژوهش‌های مربوط به آموزش زبان انگلیسی عمدتاً در محدودۀ مرزهای معرفت شناختی خاصی واقع می‌شوند که توسط مفاهیم مسلط روش تحقیق و نیز ساختارهای نظری زباشناسی، نظریات یادگیری، و روش تدریس شکل گرفته‌اند. آنچه معمولاً درسایۀ این مفاهیم مسلط قرار می‌گیرد و مغفول می‌ماند، ساختار باورهای بنیادینی است که اساس پژوهش و آموزش زبان انگلیسی را شکل می‌دهند. این باورهای زیربنایی را می‌توان با عناوین مختلفی از جمله تحت عنوان ’ایدئولوژی ‘نام‌گذاری کرد. با وجود عدم جذابیت عبارت ای ...

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش با حجم نمونه ی 368 نفری که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق (2-16-5) شهر تهران گردآوری شده است، در صدد بررسی عوامل گرایش به ایدئولوژی اصولگرایی است .در این راستا به تاثیر سه متغیر اجتماعی ، پایگاه اجتماعی – اقتصادی ، رسانه های جمعی (داخلی- خارجی) و دینداری بر گرایش افراد به ایدئولوژی اصولگرایی پرداختیم.نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی افراد و گرایش آنان به ایدئولوژی اصولگرایی راب ...

یکی از مسائلی که تحلیل گفتمان انتقادی در پی آن است افزایش آگاهی مخاطبین از رابطه میان زبان و ایدئولوژی است. گفتمانی که توسط اعضای یک نهاد اجتماعی استفاده می‌شود تمایل دارد ایدئولوژی محور باشد. پس تحلیل‌گر انتقادی در پی آن است تا رد پای این ایدئولوژی را نشان دهد و با استفاده از ابزارهای زبانی، اساس ایدئولوژیک گفتمان را منعکس کند. از آنجایی که استعاره در زبان رخ می‌دهد میتواند ابزاری مناسب در جهت شناخت ایدئولوژی باشد. انتخاب استعاره‌های متفاوت در یک متن توسط کاربران زبان می‌توا ...

در رساله حاضر ضمن بررسی شاخصه‌های ایدئولوژی حاکمیت پهلوی اول که بر بنیان تمرکزگرایی، ناسیونالیسم، سکولاریسم(عرفی‌گرایی) و غرب‌گرایی استوار بود، تأثیر آن‌ها بر متون و مواد درسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. این رساله با رویکرد پژوهش های تاریخی و با بهره‌ای آزاد از نظریه لویی آلتوسر جامعه-شناس فرانسوی و روش تحلیل گفتمان به تجزیه و تحلیل محتوای مطالب ارایه شده در خلال متن پرداخته است.به اعتقاد آلتوسر نهاد آموزش از دستگاه های ایدئولوژیک دولتی است که حاکمیت ها آن را تحت تاثیر ویژ ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ایدئولوژی های جنسیتی، نقش های زناشویی، هوش هیجانی با کیفیت زندگی در کارکنان متاهل اداره‌های دولتی شهر شیراز می باشد. در این پژوهش 250 کارمند متاهل (125 مرد و 125 زن) با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین کارکنان اداره‌های دولتی شهر شیراز انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های ایدئولوژی نقش های جنسیتی بروگان و کاتنر، نقش های زناشویی محقق ساخته، هوش هیجانی شاته و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی پاسخ دادند. ویژگی‌های روانسنجی ابزارهای مورد استفاده همگی رضای ...

هدف این مطالعه تعین استراتژی های به کار رفته در دوبله مشخصه های بینا نشانه ای ترس در فیلمهای ترسناک کودکانه است. برای این منظور هفت فیلم ترسناک کودکانه دوبله شده به زبان فارسی انتخاب شدند. این فیلمها با دوبله هایشان و همچنین با متن اصلی فیلم مقایسه شدند. سپس، مشخصه های بینا نشانه ای و زبانی آن ها از قبیل چندزبانه بودن، چند صدایی، انتخاب واژگان، عناصر تصویری، موسیقی و صدا شناسایی شدند. بعد از آن، این مشخصه ها با نسخه دوبله شده مقایسه شدند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که م ...

هدف از این تحقیق تعیین استراتژی های بکار رفته وایدئولوژی های نهفته در این استراتژی ها در بازترجمه ی داستانهای انگلیسی پریان از انگلیسی به فارسی در دو دوره ی اصلاح طلبان و اصولگرایان در ایران است. بدین منظور دو داستان سیندرلا و زیبای خفته با باز ترجمه هایشان به فارسی انتخاب شدند و سپس مدل باستین (۲۰۰۵) برای شناسایی استراتژی های به کار رفته در بازترجمه های این دو داستان استفاده شد. از نوزده بازترجمه ی موجود، شانزده بازترجمه متعلق به دوره ی اصلاح طلبان و تنها سه بازترجمه متعلق ب ...

سوژه‌هاي انساني، فانتزي‌هايي را براي خود مي‌سازند تا موقعيت خیالین خود را در ساختار اجتماعي توضیح دهند. اين فانتزي‌ها در روايت فيلم‌هاي سينمايي بازآفرینی مي‌شوند. علاوه بر این آپاراتوس سینما از طریق ایدئولوژی، مخاطب را به روایت فیلم می‏دوزد. هدف رساله‏ی حاضر آن است كه به لحاظ تجربی فانتزي و ايدئولوژي موجود در روايت پنج فیلم سینمای ایران در دهه‏های چهل و پنجاه را تفسیر کند و به لحاظ نظری مفهومی از سوژه بودگی را در مطالعات جامعه شناختی معرفی کند که از طریق آن بتوان امرخیالی و ی ...

بسياري از انديشمندان تعليم و تربيت، بر اين نکته توافق دارند که توجه به جريان‌هاي تربيتي، فارغ از تحليل جريان هاي سياسي و ايدئولوژيک نوعي سطحي نگري است، از اين رو، لازم است براي فهم جريان‌هاي تربيتي با تامل بيشتري به جريان‌هاي اجتماعي و سياسي اثر گذار در تعليم و تربيت، نگريسته شود، البته اين نکته‌اي است که با وجود اهميت فراوان، در پژوهش‌هاي انجام شده در کشور ما، تا حدود زيادي مغفول مانده است. براي تحقق هدف فوق، رسالهي حاضر، تلاش نموده است تا با بررسي تاريخ تعليم و تربيت، ماهي ...