عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وب نگاشت نوع ویژه ای از راهنماهای وب است که باید به طور معمول توسط حرفه مندان اطلاع رسانی تولید شود. وب نگاشت، اطلاعات درون خطی را بر اساس علاقه موضوعی کاربران، پالوده و با کیفیت بالا در گستره وسیعی در اختیار آنان قرار می دهد. گزارش حاضر به بحث در باب ضرورت وجود وب نگاشت ها، تعاریف و مفاهیم موجود، و ذکر تجربه ای آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی می پردازد. این تجربه، در واقع به آموزش وب نگاری (وبلیوگرافی ) به دانشجویان کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی مربوط می شود. بدین لح ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
طراحی | 
فونت | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.