عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 418

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تأثیر فضای سایبر بر روابط سیاسی و امنیتی ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین موضوع این پایان نامه می‌باشد. سوال اصلی این پژوهش این است که: تبیین نقش و تأثیر فضای سایبر بر روابط سیاسی و امنیتی ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین چگونه است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است که، فضای سایبر و اینترنت با گسترش فضای عمومی و باز نمودن راهی جدید در عرصه‌های مختلف، به عنوان متغییری موثر در تحولات و روابط سیاسی و امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چی ...

هدف از پژوهش حاضر مطالعه علمی و بررسی سیاستهای مقایسه ای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در روند صلح خاورمیانه (1970 تا 2011) می باشد به گونه ای که به فهم واقع بینانه ای از رفتارهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در روند صلح خاورمیانه در مقطع مورد نظر رسیدگی شود و همچنین این پژوهش دچار تقلیل گرایی نشود. این پژوهش مقایسه ای دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که نقش آمریکا و اتحادیه اروپا در روند صلح خاورمیانه چه تفاوتها و چه شباهتهایی دارد. فرضیه پژوهش این اس ...

پژوهش حاضرسیرتحول تکنولوژی آموزشی در کشورهای ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را طی پنجاه سال اخیر در سه دوره مورد بررسی قرار می دهد: 1-دوره قبل از کامپیوتر 1970-1950 م،‌2-دوره بعد از کامپیوتر 1990-1970 م، 3-دوره اینترنت سال 1990 تاکنون. روش پژوهش روش تاریخی است از فیش تحقیق به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد. با مطالعه سیر تحول تکنولوژی آموزشی در ایران نظم و روال به این صورت مشاهده نشد هم زمان با دوره دوم آمریکا ایران به تکنولوژی آموزشی رو آورد. بنابراین مفه ...

ایالات متحده امریکا پس از پایان دوران جنگ سرد، اقدام به تغییر و تبیین استراتژی نظامی جدیدی نمود؛ مبنی بر اینکه برای تامین منافعش در مناطق مورد تهدید در جهان باید یگان های سبک، متحرک و آماده به اعزام خود را از قاره آمریکا به مناطق مورد نظر اعزام کند و این تغییر استراتژی نظامی را نیروی واکنش سریع نامید. مطالبی که در این نوشتار در زمینه اطلاعات و عملیات جنگ الکترونیک و اثر این جنگ روی ‏‎C4I‎‏ ارایه می گردد، برداشت و تجزیه و تحلیلی است از آیین نامه های صحرایی ‏‎FM 100-5‎‏ )دکترین ...

چکیده ندارد.

این نوشتار در مورد اجرای سیاست رقابتی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به قراردادهای فرانشیز به رشته تحریر در آمده است. با گسترش قرارداد فرانشیز در سال های اخیر، شیوه نسبتا نوینی از توزیع و بازار یابی کالاها و خدمات فراهم آمده است. اگرچه ارتقاء رقابت، تسهیل ورود شرکت های جدید به بازار وگسترش آن ها از جمله مزایای این قرارداد به شمار می رود لیکن درج محدودیت های عمودی توسط هر یک از طرفین، نه تنها ممکن است آثاری ضد رقابتی بر بازار از خود بر جای بگذارند بلکه طرف مقا ...

مطالعه روابط امنیتی اروپا و ایالات متحده آمریکا در چارچوب ناتو و در دوران بوش و اوباما، محور تمرکز این پژوهش است. نویسنده کوشیده تا نشان دهد که روابط امنیتی اروپا و آمریکا، از دوران‌ وابستگی مطلق اروپا به واشنگتن آغاز شده و با گسترش اتحادیه اروپا و همچنین ناتو، این وابستگی مطلق‌ به تدریج به همکاری متقابل استراتژیک مبدل گشته است. به این ترتیب هم ایالات متحده و هم اتحادیه‌ اروپا به دنبال این هستند که برخلاف وجود پاره‌ای اختلافات، منافع و اهداف ویژه خویش را در چارچوب‌ همکاری دوج ...

دو بحران نفتی 1973 و 1979 منشا تحولات پراکنده ای در روند تعاملات سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی کشورهای دنیای سرمایه داری شدند.بحران نفتی 1973 که با جنگ اکتبر اعراب و اسرائیل و تصمیم اعضای عرب و اوپک مبتنی بر افزایش قیمت آغاز شد، جریانی بود که برابری ایالات متحده با رقبای اقتصادی و صنعتی اش را نشان می داد ، در واقع آمریکا اگر خود از این بحران متضرر گشت ولی در نهایت هدفش ضربه به اقتصاد رقبای اروپایی و صنعتی اش بود تا بتواند خود را از بحران مالی و اقتصادی که گریبانگیرش شده بود رها ...

دپلماسی را مدیریت روابط بین الملل بوسیله مذاکره می دانند. در این سطح، دیپلماسی به روابط دولت-دولت اطلاق می شود. دیپلماسی در طول تاریخ سیاسی جهان، متاثر از تحولات ایجاد شده در ساختارهای جهانی بوده است. در روند این تحولات، دیپلماسی پنهان درعرصه سیاست بین الملل جایی هم به دیپلماسی باز دارد. تغییر نظام بین المللی، پیدایش بازیگران جدید بین المللی، اهمیت یافتن افکار عمومی و تاثیرگذاری آن ها در تصمیم سازی در عرصه سیاست خارجی کشورها و از همه مهم تر ناکارامدی دیپلماسی کلاسیک در برابر ...