عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مقاله رابطه ای نظری تعیین کرده که سهم مصرف درتولید را با سهم واردات و صادرات درتولید مرتبط می کند. رابطه مزبور برای هر یک از اقلام کالاهای کشاورزی به طورمتوسط درطول دوره زمانی 99-1995 برای هر کدام از اعضای اکو محاسبه شده است. نتیجه حاصله این که اولا سازمان اکو درتجارت محصولات کشاورزی با کسری تجاری مواجه بوده زیرا تعداد محصولات کشاورزی وارداتی به صادارتی آن برابر با دو می باشد. ثانیا درمورد اکثر کالاهای کشاورزی وارداتی و استراتژیک سیاسی در بین اعضای اکو، کشورهای بالقوه صاد ...

در هزاره سوم، آهنگ جهانی شدن پرشتاب تر از گذشته است و اقتصادهای ملی برای ماندن و آمادگی در میدان رقابت جهانی به گروه بندی های منطقه ای رو کرده اند. امروزه جدا کردن مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی از یکدیگر ممکن نیست و حتی همکاریهای اقتصادی نیز با مسائل سیاسی ، اجتماعی گره می خورد. اتحادیه اروپا از نمونه موفق همکاری های منطقه ای است اتحادیه اروپا با انگیزه های اقتصادی پا گرفت و به همکاری های سیاسی نیز وارد شد. سنگ بنای این سازمان از نیم قرن پیش با تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا ...

درفصل اول به بیان اهمیت اتحاد و همکاری اقتصادی بین کشورهای مختلف پرداخته میشود و به برخی از مزایای مترتب براین نوع همکاریها اشاره میشود. همچنین نشان داده میشود که بدلیل مشترکات زیادی که بین کشورهای ایران، ترکیه و پاکستان وجود دارد، ایجاد وحدت اقتصادی میتواند بعنوان استراتژی رشد و توسعه اقتصادی آنها انتخاب شود. نگرشی بر تشکیلات و عملکرد سازمان اکو تامقطع کنونی، مطالب فصل دوم رساله را تشکیل میدهد بمنظور شناخت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای، آرسی‌دی (نام سابق سازمان اکو در قبل از ...

در مقطع کنونی از جهان، اقتصاد و همکاری اقتصادی سهم عمده‌ای از تحلیل‌های بنیادی در حوزه‌ی مطالعات علمی روابط بین‌الملل را به خود اختصاص داده است. وجود ده عضو اکو در منطقه‌ای با ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی مختص به خود و حضور قدرت‌های بزرگ برون منطقه‌ای موجب شده تا با شرایط پیچیده‌ای برای تحلیل همگرایی در این منطقه مواجه باشیم. بررسی سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و شناسایی علمی امکان‌ها و امتناع‌های آن برای کشورمان می‌تواند مفید و راهگشا باشد. در این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه ...

هدف اصلی این پایان‌نامه شناسایی میزان تحرک سرمایه در کشورهای عضو اکو با استفاده از یک شاخص جدید می‌باشد. روش مرسوم اندازه‌گیری تحرک سرمایه که بر اساس رابطه بین پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی است بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سرمایه‌گذاری داخلی متکی است. در این پایان‌نامه یک حالت خاص از نظریه‌ی تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) استفاده شده که بر اساس آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سرمایه‌گذاری داخلی کم شده و تحرک سرمایه برای کشورهای اکو در فاصله ‌زمانی 2009-19 ...

این تحقیق در چهار فصل به بررسی تئوری همگرایی سازمان همکاری اقتصادی، ویژگیهای کشورهای مورد بررسی و عوامل و موانع همگرایی منطقه‌ای پرداخته است . در فصل اول نظریات نظریه‌پردازان همگرایی در دو بخش کلاسیک و معاصر مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل دوم ساختار سازمان همکاری منطقه‌ای (اکو) و عملکرد آن ارزیابی شده است . این فصل در دو بخش به بررسی تاریخچه تشکیل سازمان همکاری منطقه‌ای و عملکرد این سازمان پرداخته است . از آنجا که سازمان همکاری اقتصادی زائیده، سازمان عمران منطقه‌ای می‌باش ...

این رساله در سه بخش تنظیم شده است . بخش اول به بررسی مبانی نظری سازمان همکاری اقتصادی (اکو) اختصاص یافته است . در این قسمت اندیشه همکاری، به طور کلی و همکاری اقتصادی منطقه‌ایی که سازمان همکاری اقتصادی در این چهارچوب واقع است ، خصوصا" مورد مطالعه قرار گرفته است . در بخش دوم، محمل همکاری مورد بررسی واقع شده است . ساختار سازمانی و آثاری که از ایجاد چنین سازمانی در صحنه بین‌المللی ناشی می‌شود، در این قسمت بررسی شده است . در نهایت برای مطالمه اینکه آیا محمل همکاری پیش‌بینی شده، با ...

یکی از دغدغه های مهم و اساسی کشورهای در حال توسعه، آثار و پیامدهای جهانی شدن اقتصاد است. از جمله واکنش های انفعالی این کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، ورود آنها به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای است. در واقع، روی آوردن به ترتیبات تجاری و همگرایی های اقتصادی – منطقه ای می تواند یکی از راه های مقابله با فرایند جهانی شدن باشد و اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در مقابل رقابت جهانی حفظ کند. کشور جمهوری اسلامی ایران، نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توانایی های مختلف اق ...

هرگاه این آزمون واقعی تاریخ اقتصادی جهان را پذیرا باشیم که نابرابریهای اقتصادی میان کشورهای صنعتی و پیشاصنعتی روزبه‌روز به سود کشورهای پیشرفته صنعتی و به زیان کشورهای جهان سوم فزونی می‌یابد. بدین باور اجتناب‌ناپذیر می‌رسیم که این کشوها چاره‌ای جز اینکه با همکاری با یکدیگر در رویارویی با وضع موجود و دگرگونی تدریجی به سود خود بپردازند. سازمان همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای (آر،سی،دی) چارچوبی مناسب برای تداوم و گسترش همکاریهاست . تاریخ پژوهشی سازمان اکو نمایانگر فراز و نشیب و پرشگاه ...