عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 176

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکوتوریسم یا طبیعت گردی وسیله ای برای تحقق اهداف پایداری توسعه می باشد، زیرا راهکارهای مشابهی را برای رفع مشکلات فعلی ارائه می دهد. ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ تنوع اقلیمی و آثار باستانی و تمدنی در رده ی کشورهای برتر جهان است اما متاسفانه از لحاظ جذب اکوتوریست دارای جایگاه شایسته ای نیست؛ با برنامه ریزی منسجم، جامع، یکپارچه و سیستمی می توان کشور را از رکود اقتصادی و وابستگی به نفت نجات داد و زمینه را برای اشتغال بیشتر، حفظ ذخایر و منابع ملی فراهم نمود، این در حالی اس ...

اکوتوریسم یکی از گرایش‌های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه‌های گردشگری است که به معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن‌ها می‌پردازد. شهرستان ایلام به علت داشتن میراث‌های طبیعی از مناطق مستعد، ویژگی‌های متنوع اقلیمی و چشم اندازهای جالب اکولوژیک، آثار و ابنیه تاریخی و همچنین ویژگی‌های محیطی منحصر به فرد، از منظر توسعه اکوتوریسم دارای پتانسیل‌های مناسبی است. هدف از این پژوهش شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد توسعه اکوتوریسم شهرستان ایلام می‌باشد. با توجه به عوامل م ...

اکوتوریسم و ژئوتوریسم یکی از گرایش‌های نسبتاً جدید در ارائه جاذبه‌های گردشگری است که به معرفی چشم‌اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آن‌ها می‌پردازد، شهرستان کازرون به علت داشتن میراث‌های طبیعی، دارا بودن پدید‌ه‌های جالب ژئومورفولوژیکی، ویژگی‌های متنوع اقلیمی و چشم‌اندازهای جالب اکولوژیک، همچنین ویژگی‌های محیطی منحصربه فرد، از منظر توسعه اکوتوریسم و ژئوتوریسم دارای پتانسیل‌های مناسبی است، معرفی ژئومورفوسایت های شهرستان کازرون و ارائه صورت وضعیت توان‌های اکوتوریسمی آ ...

امروزه به دلیل توسعه کالبدی شهر و جدایی کار و فراغت از محیط طبیعی، ضرورت ایجاد تعادل در روابط انسان- محیط به عنوان نیازی اساسی مطرح و توجه به گذران فراغت در شهرها به موضوعی اصلی تبدیل شده است. از اینرو، مفاهیمی نظیر اکوتوریسم، (مسافرتی مسئولانه به مناطق طبیعی) هرچه بیشتر اهمیت می یابد. در این راستا مفهوم اکوتوریسم پایدار در ارتباط با رفع نیازهای جوامع بومی، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به عنوان یک راه حل موثر شناخته می شود و با درگیرنمودن جمعیتهای بومی در مدیریت اکوتوری ...

امروزه گردشگری بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به حساب می آید و بسیاری از ک شورها روی این صنعت پویا به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی و توسعه ساختار زیربنایی خود حساب می کنند. بخش بسیار مهمی از فعالیت های گردشگری در دنیا مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است. اکوتوریسم یا بوم گردی، گونه ای از گردشگری است که در آن گردشگران برای دیدار از مناطق طبیعی نامسکون و دست نخورده جهان سفر می کنند و به تماشای گیاهان و پرندگان و ماهی ها و دیگر جانوران می پ ...

امروزه صنعت توریسم با توجه به میزان درآمدزایی در جایگاه سوم صنایع جهان قرار گرفته است و کشورها در راستای توسعه و بهبود وضعیت این صنعت تلاشهای بسیاری انجام داده اند. در بین زیرشاخه های گردشگری،"اکوتوریسم"طی سال های اخیر اهمیت شایان توجهی یافته است.طبق آمار سازمان جهانی گردشگری بیش از 7 درصد کل هزینه های سفرهای بین المللی از آن اکوتوریسم است . بنابراین راهنمایان اکوتوریسم نقش بسیار متمایزی در معرفی جاذبه‌ها، منابع و تسهیلات گردشگری جامعه، افزایش سطح رضایتمندی گردشگران و پایداری ...

در کشور ما تعداد قابل توجهی از روستاها در متاطق جنگلی قرار دارند. جنگل جز جدایی ناپذیر اقتصاد روستاهای این مناطق بوده است و از گذشته تا کنون استحصال چوب برای مصارف مختلف، چرای دام، و استفاده از گیاهان جنگلی ، شکار و... از کارکردهای اقتصادی جنگل برای مردم منطقه محسوب می شده است. باید به این نکته توجه داشت که منابه جنگلی در کشور ما و در دنیا محدود می باشد و برای حفاظت از جنگل ها و توجه به نیاز نسل های آینده باید به فکر استفاده از جنگل بدون آسیب رساندن به آن باشیم. در دهه های گذ ...
نمایه ها:
جنگل | 
روستا | 

امروزه با استفاده از جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی، منفع تهای اقتصادی را برای انسان به ارمغان آورده است، که مسلماً بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط گوناگون می باشد که در مجموع بستگی به ثبات در بخش گردشگری دارند. طبق پی شبینی سازمان جهانی گردشگری، قرن بیست و یکم، قرن اکوتوریسم خواهد بود. در دو دهه اخیر رشد فعالیت های اکوتوریسم در سراسر جهان بسیار گسترده و چشمگیر بوده، به طوری که انتظار م یرود تا پایان سال 2014 پنجاه درصد گردشگران متعلق به بخش اکوتوریسم ...

توریسم و شاخه‌های مختلف آن به ویژه اکوتوریسم در دهکده جهانی نقش متنوعی در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و به خصوص بخش اقتصادی ایفا می‌کنند. اکوتوریسم سفر مسئولانه به مناطق طبیعی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود اوضاع اقتصادی جوامع محلی است. شهرستان‌های استهبان و نی ریز با توجه به داشتن جاذبه‌های طبیعی متعدد و متنوعی چون دریاچه، آبشار، کوه، دشت، مناطق حفاظت شده و .. شرایط مناسبی را برای توسعه اکوتوریسم فراهم نموده‌اند؛ بنابراین ارزیابی توانمندی‌های اکوتوریسمی منطقه و شناسایی ...