عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 607

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکسایش یورازولها به تری آزولیت دی اونهای مربوطه تحت شرایط ناهمگن و ملایم مورد توجه ما بوده است . به همین منظور مخلوطی از اسیدهای معدنی مانند پریدیک اسید و یدیک اسید و سدیم نیتریت در حضور سیلیکاژل مرطوب به عنوان اکسنده ای موثر برای اکسایش یورازولها بکاربرده می شود . مخلوطی از یک نمک اسیدی ویژه به نام اکسون ‏‎[KHSO5,K2SO4,2KHSO4]‎‏ و سدیم نیتریت در حضور سیلیکاژل مرطوب نیز به عنوان معرفی موثر برای اکسایش یورازولها بکاربرده می شود . مخلوطی از سیلیکا سولفوریک اسید و سدیم نیتریت د ...

اکسایش ترکیبات آلی نقش مهمی در سنتز ترکیبات آلی دارد و در این میان اکسایش الکل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که اکسایش الکل ها به ترکیبات کربونیل مربوطه در سال های اخیر جلب توجه زیادی کرده است . اگرچه روش های زیادی برای این تبدیل گزارش شده است اما محدودیت هایی مانند: پر هزینه بودن واکنش گر،طولانی بودن زمان واکنش، پایین بودن راندمان،مشکل جداسازی محصولات و نیاز به آب درشرایط واکنش دیده می شود، بنابراین هنوز ابداع روش های جدید و استفاده از واکنش گرهای کم هزینه تر مورد ...

اکسایش الکل‌ها به ترکیبات کربونیل دار مربوطه یکی از مهم ترین واکنش‌ها در شیمی آلی است. در این پروژه، برای اکسایش الکل‌های نوع اول و دوم به آلدهید و کتون‌های مربوطه، روشی بدون حلال با استفاده از آسیاب گلوله‌ای ارائه شده است. همانطور که در شمای 1 نشان داده شده است مشتقات متنوعی از بنزیل الکل‌ها با استفاده از پیریدینیوم کلروکرومات (PCC) تثبیت شده بر روی سطح مونتموریلونیت (KSF) تحت شرایط بهینه اکسید شده است. گروه‌های اتری، نیترو، سیانو، هالوژن، پیوند دوگانه و هیدروکسیلی ترکیبات ...
نمایه ها:

اکسیداسیون انتخابی الکل‌ها به ترکیب‌های کربونیلی مربوط از واکنش‌های مهم در سنتز آلی محسوب می‌شود. اگرچه روش‌های زیادی برای این تبدیل گزارش شده است، اما محدودیت‌هایی مانند گران بودن واکنش‌گر، طولانی بودن زمان واکنش، پایین بودن بهره و مشکل جداسازی فراورده‌های واکنش دیده می‌شود. بنابراین، ابداع روش‌های جدید و استفاده از واکنشگر‌های ارزان تر با واکنش پذیری وگزینش پذیری بالا، لازم و ضروری بنظر می‌رسد. در این پژوهش، از دو کمپلکس آهن و کبالت حاوی لیگاند فنانترولین در مجارت آنیون سول ...

در این کار تحقیقاتی تهیه ترکیبهای کربونیل دار از برخی مواد آلی و تهیه تری آزولین دی اونها از یورازول ها بوسیله واکنشگر بنزیل تری فنیل فسفونیوم کلرات و همچنین اکسایش الکلها بوسیله واکنشگر بوتیل تری فنیل فسفونیوم کلرو کرومات مورد بررسی قرار گرفته است . واکنشگر ‏‎BTPPC‎‏ می تواند الکلهای بنزیلیک را در مجاورت مقدار کاتالیزوری از آلومینیوم کلرید در استونیتریل جوشان با بازده های خوب به آلدهید ها و کتون ها مربوطه اکسید کند. تری متیل سیلیل و تترا هیدروپیرانیل اترهای بنزیلیک بوسیله وا ...

همانطور که ذکر شد در بخش اول اکسایش سیکلوهگزن مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور هیبریدهای مایع یونی-هتروپلی اسید سنتز شدند. از مایعات یونی بر پایه متیل ایمیدازولیوم و هتروپلی اسیدهای کیگنی فسفومولیبدیک اسید و فسفوتنگستیک اسید جهت سنتز هیبریدهای مایع یونی-هتروپلی اسید استفاده شد و پس از جایگزینی هیدروژن/ هیدروژن های هتروپلی اسید توسط بخش کاتیونی مایع یونی کاتالیزورهای مربوطه سنتز گردیدند. جهت شناسایی کاتالیزورهای سنتز شده از آنالیزهایی چون SEM ،TG ، XRD، BET و FT-IR بهره ...
نمایه ها:
حسگر | 

تغییر عدد اکسایش یک عنصر سبب تغییراتی در انرژی خطوط طیفی حاصل از گذارهای الکترونی بین لایه های درونی اتم می شود. این تغییرات انرژی موجب جابه جایی جزئی در مکان خطوط طیفی خواهد شد که فقط با طیف سنجهای حساس مجهز به کامپیوتر، قابل آشکارسازی است. در این مقاله تغییرات یاد شده در دو عنصر گوگرد و منیزیم مورد مطالعه قرار گرفته اند، و اثر احتمالی آنها بر درجه بندی طیف سنجهای پاشنده طول موج، و در نتیجه بر تحلیلهای کمی و کیفی به روش XRF نیز بررسی شده اند. از جمله معلوم شده است که در موار ...

هدف اصلی این رساله طراحی و ساخت کاتالیزورهای جدید Oxo-ABNO و TEMPO با ساختار نانو بر پایه سیلیکای مزوحفره منظم SBA-15 و نانوساختارهای هسته-پوسته اکسید آهن-سیلیکا و استفاده از آن‌ها در تبدیلات آلی است. مطالعات انجام‌شده در این رساله در سه فصل تقسیم‌بندی شده است. در فصل اول، مقدمه‌ای کلی در مورد تاریخچه و خصوصیات رادیکال نیتروکسیل TEMPO و استفاده از آن در واکنش-های هوازی و غیرهوازی اکسایش الکل‌ها آورده شده است. در ادامه، توضیحی کلی در مورد رادیکال‌ نیتروکسیل آزادو و استفاده ا ...
نمایه ها:

اکسایش یکی از واکنش های بسیار کاربردی در صنعت محسوب می شود، با این وجود بسیاری از روش های صنعتی هنوز هم از مقادیر استیوکیومتری واکنشگر های فلزی با حالت اکسایش بالا استفاده می کنند. اکسایش یک واکنش اساسی و پایه ای در طبیعت و در شیمی آلی نیز محسوب می شود. اکسنده هایی که در طبیعت مورد استفاده قرار می گیرند اکسیژن ملکولی و هیدروژن پر اکسید هستند. بنابراین توسعه روش های جدیدی که اکسنده های دوستدار محیط زیست مثل اکسیژن ملکولی یا هیدروژن پراکسید را مورد استفاده قرار می دهند یا روش ه ...