عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چكيده: بيماري های آبله و اکتیما در شتر از بیماری های ویروسی عفونی شدیدا واگیردار که گله شتر استان قم و کل کشور را مبتلا می کند . حساسیت دامهای جوان بیشتر از بالغین می باشد . وقوع بیماری های مذکور باعث زیانهای فراوان اقتصادی ناشی از کاهش وزن دامها ؛ تلفات دامهای جوان و کاهش ارزش پوست می باشد . جهت كنترل و ريشه كني بيماري های مذکور بررسي دقيق اپيدميولوژي بيماري ها و عوامل موثر در آنها از اهميت ويژه برخودار است . استان قم بدليل وقوع در حاشيه كوير مركزي ايران و داشتن پوشش گياهي ...

شتر از جمله حيوانات خاصي است كه سازگاري ويژه‌اي با محيط زيستش دارد بطوريكه حفظ تعادل مايع در بدن در هماهنگي کامل با عمل ديگر ياخته‌ها در شرايط سخت خشکي مي‌باشد. شتر به غير از خاصيت باربري، عرضه کننده يک رشته توليدات مهم مي‌باشد. شير آن بسيار چرب و پر از مواد غذايي است. گوشت آن خوراکي و از پوست آن کمربند ، صندلي و لباس تهيه مي‌کنند. پشم آن براي توليد فرش و چادر و ار پيخال کاملا خشک آن به عنوان سوخت استفاده مي‌گردد. به عبارت ديگر مي‌توان گقت کمتر قسمتي از شتر وجود دارد که بي‌م ...
نمایه ها:
شیوع | 
آبله | 
شتر | 
هرم | 
شیوع | 
ppr | 
شتر | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گزارش | 
آبله | 
بز | 
1380-1374 | 
ایران |