عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله علم ومعرفت از مباحث مهم و پیچیده ای است که پرسش‌ها و مسائل زیادی را در اذهان متفکران برمی‌انگیزد. پاسخ به این پرسش‌ها که اغلب صبغه ی معرفت شناسی به خود می گیرند، نیازمند بررسی و مطالعه بنیادین و همه جانبه می باشند. تقسیم علم به اکتسابی و غیر اکتسابی و رابطه ی آن دو از مسائل مهمی است که خاستگاه های هستی شناختی نیز از قبیل اصالت وجود، تشکیک وجود و... دارد. در این پژوهش رهیافت های حاصل از بررسی رابطه علم اکتسابی با علم غیراکتسابی در دو حوزه ی فلسفه و عرفان، به استخدام آیا ...

در کشور ما، تب روماتیسمی شاید مهمترین علت بیماریهای اکتسابی دریچه های اکتسابی دریچه های قلب باشد. علیرغم پیشرفت های وسیع در کاهش شیوع بیماری تب روماتیسمی در کشورهای پیشرفته به علت انجام پروفیلاکسی موثر، در کشور ما متاسفانه این بیماری و عوارض دریچه ای ناشی از آن، شایع بوده و مشکلات بالینی ناشی از آن گریبانگر این بیماران می باشد؛ به علاوه بیماریهای دریچه ای ناشی از بیماری عروق کرونر، اندوکاردیت و ... نیز زیاد مشاهده می شود. از طرفی درمان جراحی اقدامی مهم جهت افزایش طول عمر و ب ...

فلج عصب ابدوسنس شایعترین فلج اعصاب حرکتی چشم میباشد که تا کنون در ایران مطالعه بر روی علل فلج عصب ابدوسنس انجام نشده است. در مطالعه ای که در درمانگاه نروافتالمولوژی بیمارستان فارابی از فروردین 1375 الی اسفند 1379 ب روی 50 مورد فلج اکتسابی عصب ابدوسنس انجام شد دیابت با 14 مورد تومورها با 9 مورد، ایسکمی با 8 مورد، سود و تومورسربری با 7 مورد و مولتیپل اسکروزیس با 4 مورد به ترتیب شایعترین علل بودند. علل غیر شایع فلج عصب ابدوسنس شامل: تروما، فیستول آرتریوونوس، آندوریسم، سیفیلیس و ...

طبق باورهای دینی مانند مسیحیت و دین اسلام و اندیشه‌های غیر دینی از جمله لاک وکانت،انسان در نظام هستی دارای ارزش و ارجمندی منحصر به فردی است که از آن به "کرامت انسانی" یاد می‌شود . کانت از اصلاح"کرامت انسانی استفاده کرده و منشأ آن را در استعدادهای انسانی می‌داند، از جمله این که انسان با قو‌ه‌ی عقلانی خود به وضع قوانین اخلاقی می‌پردازد و با اراده‌ی خودبنیاد خویش،خود را مکلف به آن قوانین می‌کند.قانون اخلاقی که او نام می‌برد به"امر مطلق" مشهور است و از تقریرا ...