عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بخش اول این پروژه روشی جدید، ملایم و موثر برای تبدیل تک ظرف اپوکسیدها به کلرو‌هیدرین‌های مربوطه با استفاده از معرف هگزاکلرواستون در حضورتری‌فنیل‌فسفین ارائه شده است. با توجه به اهمیتهالو‌هیدرین‌ها به عنوان حدواسط‌های ارزشمند در شیمی دارویی و کشاورزی، در بخش دوماین پروژه تهیه برمو‌هیدرین‌ها از اپوکسیدها با استفاده از معرف 3،1-دی برمو-5،5-دی متیل هیدانتوئین در حضورتری‌فنیل‌فسفین مورد بررسی قرار گرفت. واکنش به راحتی تحت شرایط ملایم و به صورت تک ظرف انجام می‌شود و محصولات با ...

در این رساله حلقه گشایی مکان‌گزین اپوکسیدها توسط هالوژن مولکولی در حضور 2, ¢ 2- دی تیو دی آنیلین به عنوان کاتالیزور جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، هالوهیدرین‌ها با بهره بالا در شرایط ملایم بدست می‌آیند. از محاسن عمده این روش می‌توان از تنوع پذیری، مکان‌گزینی بالا، استفاده از کاتالیزوری جامد، ارزان، در دسترس از لحاظ تجاری، شرایط ملایم و خنثی و مدت زمان کوتاه واکنش نام برد. برهمکنش ید با یک سری از کاتالیزورها با استفاده از طیف سنجی UV مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد ک ...

در این پروژه: آ:تبدیل آسان اپوکسید ها به β- هیدروکسی سولفید های مربوطه در حلال پلی اتیلن گلیکول مورد بررسی قرار گرفت.مطابق نتایج بدست آمده،پلی اتیلن گلیکول را می توان به عنوان حلال سازگار با محیط زیست برای بازکردن حلقه اپوکسیدها با آنیون تیولات تحت شرایط ملایم مورد استفاده قرار داد و β- هیدروکسی سولفیدهای مربوطه را مدت زمان کوتاه، با بازده مطلوب و با مکان گزینی بالا تولید نمود. ب- توانایی پلی اتیلن گلیکول به عنوان حلال و کاتالیزور در باز کردن حلقه اپوکسید ها با آنیون استات ...

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...

به کارگیری مواد شیمیایی با خطرات زیست محیطی کمتر و هم‌چنین انجام روشهای سنتزی ایمن و استفاده از ترکیبات شیمیایی ملایم، جهت تأمین اهداف شیمی سبز بسیار حائز اهمیت است. بخش اول در این بخش از پروژه، به منظور استفاده از مایعات یونی که جایگزینهای مناسبی برای حلالها و نیز واکنشگرهای مضر می باشند، بر آن شدیم تا سنتز ?-آزیدوالکل ها را از طریق واکنش حلقه گشایی اپوکسیدها توسط مایع یونی 1-متیل ایمیدازولیوم آزید ([MIM]N3) انجام دهیم که در واقع علاوه بر نقش حلال، به عنوان واکنشگر و فعال ...

در سال‌های اخیر طراحی کاتالیزور انتقال فاز کار‌آمد و قابل بازیافت به دلیل ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی، ‏مورد توجه بسیار است. به عبارت دیگر، با توجه به نسبت سطح به حجم بالا، خواص ابرمغناطیسی و زیست ‏سازگاری، نانوذرات مغناطیسی‎(MNPs) ‎‏ می‌تواند به صورت موثری منجر به اصلاح ظرفیت و توانایی کاتالیزگر ‏تثبیت شده گردند.‏ با توجه به این واقعیت‌ها، در پروژه حاضر تلاش‎ ‎گردید نانوذرات ‏‎ Fe3O4‎به روش همرسوبی ‏II‏ ‏Fe‏ وIII‏ ‏Fe‏ تهیه و با ‏استفاده از لایه‌هایی از سیلیکاژل که در دیوا ...

در این تحقیق، به کاربرد واکنشگرهای تری‌کلروایزوسیانوریک اسید و 1،3-دی‌برمو-5،5-دی‌متیل هیدانتوئین در واکنش‌های حلقه‌گشائی اپوکسیدها پرداخته شده است. از واکنش 1،3-دی‌برمو-5،5-دی‌متیل هیدانتوئین با آمونیوم تیوسیانات در شرایط بدون حلال یک واکنشگر الکتروفیلی سولفور ملایم و موثری تهیه می‌شود. اپوکسیدهای مختلف در واکنش با این واکنشگر و در حضور آمونیوم‌ تیوسیانات به تیوسیانوهیدرین‌های مربوطه تبدیل می‌شوند. واکنشگر تری‌کلروایزوسیانوریک اسید به عنوان منبعی از یون‌های کلر الکتروفیل در ...

چکیده در این رساله باز شدن حلقه اپوکسیدها توسط معرف‌های شیمیایی تثبیت شده روی پلی (‌‌‌‌‌‌4- وینیل پیریدین) تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پلیمرهای حاوی معرف‌های شیمیایی مانند یدید، آزید، برمید، کلرید، تیوسیانات، نیترات، هیدروکلریک اسید، هیدرو برمیک اسید، سولفوریک اسید، فسفریک اسید، مس (‌‌‌‌‌‌II)، مس (‌‌‌‌‌‌I)، قلع (‌‌‌‌‌‌IV)،، آهن (‌‌‌‌‌‌III)، روی تهیه شده و برای تبدیل اپوکسیدها به ترکیبات 1و2- دواستخلافی مورد استفاده قرار گرفت. از مزایای این روش نسبت به روش‌های گ ...

نانولوله‌های کربنی ترکیب‌های جدیدی هستند که به خاطر ویژگی‌های منحصر به فرد‌شان توجه بسیاری از محافل شیمی را به خود جلب کرده‌اند. امروزه تلاش‌های فراوانی برای عامل‌دار کردن آن‌ها صورت می‌گیرد. یکی از روش‌های به‌کار رفته عامل‌دار کردن آن‌ها به صورت رادیکالی و با استفاده از نمک‌های دی‌آزونیم است. در این روش ابتدا نانولوله‌ها با استفاده از مواد فعال سطحی و امواج فراصوت به صورت سوسپانسیون در آمده و سپس از نمک دی‌آزونیوم مربوطه استفاده می شود. اپوکسیدها حدواسط‌های سنتزی مفیدی در ...