عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر در خصوص نقش ساختار سیاسی اوکراین در روند توسعه اقتصادی این کشور با تاکید بر سیاست خارجی آن می باشد که موضوع مذکور تحت همین عنوان پس از فروپاشی شوروی تا سال 2011 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت موضوع بیشتر به ماهیت بیان چگونگی عملکرد دولت ها در بهره برداری از فرصت ها و تاثیر آنها بر توسعه اقتصادی کشور برمی گردد. با نگاهی به وضعیت موجود جهان در می یابیم که چندان تناسبی بین جایگاه اقتصادی کشورها و امکانات ژئواکانومیکی آنها وجود ندارد. صرف نظر از وقایع طبیعی و ...

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی‌های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.از همین رو سوالی مطرح می شود م ...

استراتژی سازمان امنیت وهمکاری اروپا درجمهوریهای شوروی سابق: انقلابهای رنگی درگرجستان ، اوکراین وقرقیزستان ، محصول وپیامد همان اصولی است که باعنوان «بعد انسانی» درمنشورها وسندهای سازمان امنیت وهمکاری اروپا آمده وبرآن تاکید شده ومی شود0چراکه دوموضوع نهادسازی وتقویت نهادی دموکراتیک درکشورها وهمچنین مبحث انتخابات ، ازجمله مسائلی است که بصورت مستقیم درچارچوب وظایف سازمان مذکور(اصول مربوط به بعد انسانی) قرارداشته وتحت تاثیرآشکار اقدامات ومنشورهای آن سازمان ازجمله سند نهائی هلسینکی ...

این گزارش حاوی مجموعه اطلاعات اجتماعی - فرهنگی - سیاسی و اقتصادی درباره جامعه اوکراین است . ...

اوکراین به عنوان مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی از دیر یاز محل تلاقی منافع قدرتهای بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای نظیر روسیه? اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بوده وفضای سیاسی این کشور متاثر از تلاقی منافع قدرت های فوق بوده که این وضعیت کشور اوکراین را در سال 2009 همزمان با ورود این کشور به طرح مشارکت شرقی وارد بحران کرد. بحرانی که به صورت روزافزون روابط بین المللی و فضای دیپلماتیک را تحت الشعاع قرار داده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و ...

حق تعیین سرنوشت ازجمله حقوق و آزادی‌های اساسی انسانی به شمار می رود که بر اساس آن همه ی افراد و دولت ها می توانند امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند.اصل حق تعیین سرنوشت را می توان به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق بین الملل معاصر شناخت.اعلام استقلال شبه جزیره کریمه به عنوان منطقه ای استراتژیک در بحران اخیر میان روسیه و غرب بر سر آشوب های داخلی اوکراین، به مسأله ای مهم میان حقوقدانان تبدیل شده است.از همین رو سوالی مطرح می شود م ...

تحولات سوریه و اوکراین در دهه دوم از هزاره سوم میلادی مسئله مهمی به نام مدیریت و مهار بحران را پیش روی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان روسیه قرار داده است. نکته شایان توجه اینکه روسیه در هر دو کشور دارای منافع سیاسی، نظامی،‌ ژئواکونومیکی، ژئوپلیتیکی ‌و استراتژیکی‌ قابل توجهی می‌باشد.البته باید بدین نکته مهم عنایت داشت که دو گستره جغرافیایی خاورمیانه و اروپای شرقی به یک نسبت برای کشور روسیه از اهمیت برخوردار نمی‌باشند. بنا به این مهم هنگام وقوع بحران در مناطق مزبور ابزارهای ...
نمایه ها:
بحران | 
روسیه | 
سوریه | 
 
چکیده ندارد.