عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 177

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پاسخ به نیازها و تحولات و دگرگونی‎های نظام اجتماعی – اقتصادی عصر حاضر و همچنین تضمین و تداوم حیات و بقای جوامع، نیازمند استفاده بهینه از نیروی کار فعال، به خصوص نیروی نخبه و کارآفرین می‎باشد. این پایان نامه به بررسی و اولویت‎بندی شاخص‎های مهارتی مدیران کارآفرین با توجه به نظر مدیران ارشد جهاد دانشگاهی می‎پردازد. مهارت‎های مورد بررسی در این مقاله شامل مهارت‎های تصمیم‎گیری، برنامه‎ریزی، مدیریت ریسک، انگیزه درونی، خلاقیت و نوآوری، نفوذ و ترغیب و ارتباطات بین فردی است. به منظور ...

امروزه بسياری از کشورهای جهان، ابعاد گسترده صنعت گردشگري را از نظر توليد، اشتغال و ايجاد درآمد درک کرده اند و از چند دهه پيش به شدت به توسعه اين صنعت پرداخته اند. کشور جمهوری اسلامی ايران از جمله کشورهايی است که به علت داشتن پتانسيل هاي طبيعی، تاريخی و فرهنگی، همواره مورد توجه گردشگران نقاط مختلف دنيا قرار داشته است که اين عامل شرايط مساعدی را برای بهره برداری و توسعه زيرساخت های گردشگری فراهم می سازد. از سوی دیگر با توجه به محدودیتهای مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و غیره، ا ...

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در شرکت پتروشیمی شهر تبریز است. در تحقیق حاضر پس از مطالعه ادبیات موضوع و همچنین مذاکره با اساتید راهنما و مشاور و متخصصان و کارشناسان شرکت، مدل تحلیلی تحقیق مشخص و با استفاده از آن عوامل اصلی و متغیرهای موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق 5 سوال مورد بررسی قرار گرفته است. سوال اول، اولویت مهمترین عوامل و متغیرهای موثر بر بهره وری نیروی انسانی را از دیدگاه متخ ...

امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران ارشد سازمان ها اجرای صحیح استراتژی و مصرف بهینه بودجه است. در این راستا برخی از سازمان ها به منظور تدوین و اجرای صحیح استراتژی از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) کمک می گیرند. در روند اجرای این روش گاهی پروژه های استراتژیک با تعداد زیادی تعریف می شوند که با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، سازمان ها توانایی اجرای همه ی این پروژه ها را ندارند. به همین دلیل انتخاب و اولویت بندی پروژه می تواند کمک بزرگی در راستای اجرای صحیح استراتژی باشد. ...

توجه به دیدگاه های مشتریان ممکن است بتواند زمینه ساز موفقیت شرکت در بازار شود. بنابراین هدف اصلی در این تحقیق تعیین اولویت های مختلف کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان در بیمارستان شفا خرم آباد می باشد. در این راستا نمونه ای به حجم صد نفر به روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای متناسب از میان مشتریان بیمارستان شفاخرم آباد انتخاب گردید که در این بین نیمی از اعضای نمونه به مشتریانی اختصاص داده شد که در بیمارستان بستری بودند و نیمی دیگر به مشتریانی که به طور سرپایی معالجه می شوند و نیاز ب ...

پژوهش حاضر "بررسی اولویت های رسانه ای مردم سنندج " است. هدف اصلی این پژوهش پی بردن به وضعیت نیازهای رسانه ای مخاطبان شهر سنندج و مولفه های موثر بر آن و همچنین رابطه عواملی چون پایگاه اقتصادی اجتماعی و میزان تحصیلات بر اولویت های رسانه ای مردم است. مهمترین مساله تحقیق عبارت است از اینکه شهروندان سنندجی نیازهای خبری و رسانه ای خود را از طریق چه رسانه ای تامین می کنند و کدام رسانه یا رسانه‏ها را برای رفع این نیازها ترجیح می‏دهند و اصولاً این اولویت با چه عواملی در ارتباط است.این ...

سرمایه یکی از مهمترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری می‏باشد، و از طرف دیگر سرمایه‏گذاری پدیده‏ای تصادفی نبوده، شناسایی و اولویت‏بندی فرصت‌ها و استراتژی‏های سرمایه‏گذاری در هر کشور و منطقه‏ای می‏تواند ضمن جلب توجه سرمایه‏گذاران، فرایند رشد و توسعه اقتصادی را رونق بخشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت‏بندی استراتژی‏های سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد چابهار با رویکرد سوات می‏‏باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی می‏باشد و جامعه آماری تحقیق حاضر ...

در یک قرن گذشته فعالیت های نظری وعملی فراوانی در کشورهای مختلف جهان در زمینه توسعه انجام گرفته است. ایران هم در صد سال اخیر برای نیل به توسعه ملی و ناحیه ای تلاشهای فراوانی کرده که در ابعاد مختلف اثرات مثبت این برنامه ها و قوانین نمایان شده است. اما باوجود این هنوز کمبودها و نابرابریهای فضایی- مکانی آشکاری وجود دارد. علل این مشکلات متعدد می باشد. یکی از این عوامل یا مانع توسعه شناخت کم و نادرست از نواحی مختلف جغرافیایی و عدم مشارکت یا مشارکت ضعیف مردم در فرایند برنامه ریزی ت ...

رشد سریع و تحولات بسیار فناوری‌های نوظهوری مانند فناوری نانو از یک سو و کمبود منابع و امکانات و زیرساخت‌های لازم (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) از سوی دیگر باعث می‌شود تا دستیابی به این دست فناوری‌ها در تمامی زمینه‌ها و سطوح مختلف عملاً غیرممکن باشد. چالشی که امروز فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد این است که تشخیص دهند در جهانی که اقتصاد تحت تاثیر مسائل سیاسی و تکنولوژیکی قرار دارد با توجه به محدودیت منابع، پویایی محیط و رقابت‌های شدید جهانی، کدام علم و تکنولوژی و در ...