عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

ساختار منظم حفره ها و قفس‌ها سبب می‌شود که زئولیت‌ها بعنوان کاتالیزوری خوبی در انواع فرآیندها عمل کند. در این پروژه انواع زئولیت ایکس تبادل شده با یون فلز واسط تهیه شدند. یک مطالعه سیستماتیک برای بدست آوردن سیستم کاتالیزوری مناسب برای اکسایش اولفین‌ها با سدیم هیپوکلریت برحسب سرعت بالا و گزینش‌پذیری انجام شد. اکسایش اولفین‌های مختلف با این سیستم منجر به محصول‌های اپوکسید، هیالوهیدرین، دی‌کلرو و متوکسی کلروی اولفین‌های مربوطه شد. ...
نمایه ها:

در این مقاله شبیه سازی کوره های حرارتی واحد اولفین مجتمع پتروشیمی اراک توسط مدل ریاضی سه بعدی بررسی شده است. ابتدا برای مدل کردن لازم است که معادلات موازنه جرم و انرژی برای نواحی حجمی گاز، نواحی سطحی دیرگداز دیواره کوره و نواحی سطحی راکتور نوشته شوند، تا از حل هم زمان آن ها پروفیل های درجه حرارت حاصل شوند. موازنه حرارتی شامل سازوکارهای انتقال حرارت تشعشعی، جابجائی و هدایت برای هر یک از قسمت ها می باشد. مناطقی از دیواره راکتور که مستقیماً تشعشع را از دیواره های کوره و مشعل ها ...

در این تحقیق برای دستیابی به میزان کارایی روش اکسایش همزمان آلدهید/اولفین در تهیه اپکسیدپروپیلن در سنتزهای آزمایشگاهی بر اساس شرایط بهینه پارامترهای بدست آمده از اپکسیداسیون اولفینها و همچنین اتوکسیداسیون آلدهیدها، تعدادی اولفین با ایزوبوتیرآلدهید طبق روشهای پیوسته و ناپیوسته با اکسیژن مولی در اکسایش همزمان مورد آزمایش قرارگرفتند و میزان بازدهی و ثابتهای سرعت آنها تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که این روش از نظر بهره وری و سرعت واکنش می تواند در بسیاری از سیستم ها جا ...

در این تحقیق کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی آهن کبالت به روش هم رسوبی ساخته شده و به منظور تبدیل گاز سنتز به اولفین های سبک مورد مطالعه قرار گرفتند. به ویژه اثر شرایط تهیه کاتالیزور مانند نسبت مولی Fe/Co و مدت زمان عمردهی به رسوب مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه تهیه کاتالیزور براساس فعالیت آن در هیدروژناسیون کربن مونوکسید تعیین گردید. براساس نتایج به دست آمده کاتالیزور با درصد مولی Co 60% - Fe 40% که به مدت 2 ساعت عمردهی شده به عنوان فعالترین کاتالیزور در تبدیل گاز سنتزی به ات ...
نمایه ها:
کبالت | 
آهن | 

یک سیستم کاتالیزوری ناهمگن با کارایی بالا برای اپوکسایش اولفین‌ها گزارش می‌گردد که در آن از کاتالیزور TDCPP , Mn(TDCPP)OAc مزوتتراکیس (2 و 6 دی‌کلروفنیل) پورفیرین دی‌آنیون، تثبیت شده روی سیلیکا، پراکسیدئیدروژن، و ایمیدازول به عنوان کمک کاتالیزور در یک فاز منفرد (CH2Cl2-CH3CN) استفاده شده است . اپوکسایش الفین‌ها عموما با بهره بالا (96-92 درصد) و انتخابگری زیاد (100-97 درصد) با این سیستم حاصل شده است . مشاهده شده است که کمپلکس Mn(TDCPP)OAc تثبیت شده روی سیلیکا از -Mn پورفین تثب ...

ما در این تحقیق اکسایش الکل ها و اولفین ها را توسط ترشیو-بوتیل هیدروپراکسید در حضور کمپلکسهای مس جایگیری شده با لیگاندهای 2و‏‎2'‎‏ -بی پیریدین ‏‎(bpy)‎‏ ، اتیلن دی آمین ، استیل استانو ، ‏‎N,N'‎‏ - پروپیلن بیس سالیسیلیدن آمین ، ‏‎N,N'‎‏-فنیلن بیس سالیسیلیدن آمین و همچنین لیگاندهای ماکروسیکل مورد بررسی قراردادیم و دریافتیم که ‏‎[Cu(bpy)2]2+‎‏ جایگیری شده بین لایه های بنتونیت کاتالیزور موثری در اکسایش سیکلو هگزانول ، بنزیل الکل و ترانس -2- هگزن -1-ال می باشد .همچنین دریافتیم که ...

در این پروژه با استفاده از تکنولوژی پینچ ، بخش گرم واحد اولفین پتروشیمی بندرامام از نظر مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت . مراحل کار شامل بررسی واحد ، استخراج اطلاعات مورد نیاز ، پردازش اطلاعات و محاسبات و در قسمت آخر نتایج کار می باشد . با استفاده از تکنولوژی پینچ مقدار ‏‎815.8 Kw‎‏ صرفه جویی انرژی در این قسمت بدست آمد و افزایش سطح مبدل های جدید به مقدار2.33 درصد بدست آمده است . مقدار هزینه ثابت ساخت به مقدار 10.9 درصد افزایش یافته است . می نیمم زمان برگشت سرمایه به مقدار 2.7 ...

تحقیق برای یافتن کاتالیزروهای جدید جهت اکسایش اولفین ها موضوع بررسی های زیادی در دهه های اخیر بوده است . پورفیرین های فلزی به دلیل قابلیت شان در کاتالیزکردن فرایندهای اکسایش با انتخابگری بالامشهور هستند . انتقال اتم های اکسیژن به سوبستراهای آلی توسط کمپلکس ها غیرپورفرینی فلزات واسطه کاتالیز می شود . این کمپلکس ها به عنوان مدل برای واکنشهای اکسایش آنزیم ها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند . معلوم شده است که بعضی کمپلکس های نیکل ‏‎(II)‎‏ با لیگاندهای ماکروسیکل مثل سیکلام ها و ...