عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 474

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع تحقیق عبارتست از دستیابی به جنبه‌های کمی و کیفی گذران ایام فراغت دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه تهران ، پس از دستیابی به این اطلاعات ، مسئولان کشور می‌توانند جهت کنترل و سازماندهی صحیح و پر کردن اوقات فراغت این قشر بر اساس تمایلات ، علایق ، انگیزه و نیازهای آنان اقدام نمایند و بسیاری از زمینه‌های فساد را از بین ببرند. اهداف تحقیق: هدف کلی تبین الگوی فراغت دانش‌آموزان متوسطه تهران. اهداف ویژه: الف : بررسی میزان ساعات ، وسایل و امکانات در دسترس ، مناسب‌ترین روش ، نقش والدین ...

طرح ابتدا چگونگی گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان دختر را در سطح مدارس متوسطه بررسی کرده و راه‌حلهایی را برای استفاده از اوقات فراغت دانش‌آموزان ارائه کرده‌است . ...

نوجوانان و جوانان یک کشور سرمایه‌های اصلی کشورند که با تربیت و برنامه‌ریزی صحیح برای آنان می‌توان آینده مناسبی را جهت کشور و جوانان و نوجوانان فراهم کرد و از آنجا که اوقات فراغت زمانی است که فرد با توجه به علائق و امکانات موجود در پی کسب آسایش در آن است و فعالیت در این زمان وابسته به انگیزه‌های درونی فرد است . لذا نحوه گذران این اوقات و وابستگی نحوه گذران با پارامترهائی چون سن، جنس ، سواد و ... امر مهمی است که هم نشانگر وضع موجود است و هم به مسئولین رهنمود می‌دهد که در جهت اه ...
نمایه ها:
جوان | 
همدان | 
1374 | 

در جهان پر تنش امروز که افراد به علت مشغله های فراوان احساس خستگی می کنند، اهمیت اوقات فراغت بر کسی پوشیده نیست. این واژه پس از انقلاب صنعتی به موضوعی مهم تبدیل شده است. پس از انقلاب صنعتی، دسترسی فزاینده انسان به فن آوری جدید باعث شده است اوقات فراغت در هفته تا حدود دو برابر افزایش یابد(امیر تاش، 1383). در تعریف فراغت گفته اند که منظور از فراغت، فرصت و زمانی است که پس از به انجام رساندن کار و وظایف روزانه، باقی می ماند و انسان فرصت می یابد که در این زمان با رغبت، علاقه و انگ ...

در این بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در فاصله سال‌های 56 و 67 مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در هر دو بررسی اوقات فراغت روزانه دانش‌آموزان در انحصار تلویزیون قرار داشته است . افزایش خانواده‌های دارای تلویزیون در این فاصله به استفاده از آن عمومیت بخشیده و به نقش این وسیله ارتباط جمعی به عنوان مهم‌ترین ابزار گذران ایام بیکاری تمامی افراد جامعه به خصوص جوانان افزوده است . در فاصله دو بررسی از نقش سایر وسائل ارتباط جمعی نظیر رادیو ...
نمایه ها:
شیراز | 
1365 | 
1355 | 

با توجه به این که کیفیت گذراندن اوقات فراغت زمینه‌ساز سلامت یا عدم سلامت روانی فردی و اجتماعی است و از طرف دیگر ما معتقدیم که تامین سلامت روحی و روانی انسان در آماده‌سازی او برای حرکت به سوی کمالات ، مهم‌ترین هدف مورد مداقه اسلام است لذا با عنایت به این موارد بر آن شدیم پیش‌درآمدی در این زمینه "فراغت از دیدگاه اسلام" از لابه‌لای روایات و احادیث منقول و سیره عملی اولیای گرامی فراهم نموده تا با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری صحیح از این اوقات ، انسان بتواند راه کمال را طی نماید. در طر ...
نمایه ها:
اسلام | 
نگرش | 
روایت | 
حدیث | 

دراین بررسی نحوه‌گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان در فاصله سالهای 1356 و 1367 موردمطالعه و مقایسه قرار گرفته است . روش انتخاب نمونه در هردوبررسی تصادفی طبقه‌بندی شده بود که متناسب با جمعیت در بررسی اول 1457 دانش‌آموز مقاطع سوم راهنمایی و سوم دبیرستان و درمطالعه دوم 1894 دانش‌آموز مقاطع پنجم ابتدایی ،سوم راهنمایی و سوم دبیرستان برگزیده شدند،ابزارگذران اوقات فراغت به دو گروه و وسایل ارتباط جمعی و سایر ابزار تقسیم و نقش هریک از اجزاء در گذران این ایام مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج ...
نمایه ها:
شیراز | 

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت صور اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شهر سنندج است اهداف جزیی عبارت است -1 بررسی نگرش نوجوانان و جوانان شهر سنندج به اوقات فراغت خود، -2 شناسایی ابعاد مثبت و منفی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان -3 بررسی راههای نظارت مسئولیت بر اوقات فراغت نوجوانان -4 شناسایی علل عدم استفاده مطلوب از اوقات فراغت با تکیه جنبه مثبت آن -5 ارائه راه‌حلهای مناسب جهت استفاده بیشتر و مطلوبتر از اوقات فراغت و یا گسترش آگاهی و افزایش قابلیتهای مشخص و شرکت در فعالیتهای اجتماع ...
نمایه ها:
سنندج | 
نگرش | 
جوان | 

دانش‌آموزان در اوقات فراغت به ورزش بیش از سایر فعالیتها می‌پردازند و نوع فعالیت دختران با پسران، پایه‌های تحصیلی در سنین مختلف با یکدیگر متفاوت است . در مورد اختصاصی وقت به فعالیتهای خاص اوقات فراغت با توجه به رشته تحصیلی تفاوت زیادی وجود ندارد اما می‌توان گفت کمترین آن مربوط به دانش‌آموزان نظام جدید آموزش با 40 درصد حدود 2/5 ساعت می‌باشد. در مورد مکانهای فعالیت دانش‌آموزان در اوقات فراغت آنها بیشتر فرصت فراغت خود را در خانه می‌گذرانند و شامل بیش از نیمی از آنان (51 درصد) می‌ ...