عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 244

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عبدالرحمن کواکبی (1271- 1320 ه. ق/1854- 1902 م) از سلسله مصلحان و احیاگران دینی مشهور و تأثیرگذار جهان اسلام در سده اخیر به شمار می‏رود. از جمله اندیشمندان برجسته که اگر چه در برخی ابعاد همچون آزادیخواهی و مبارزه با استبداد شناخته شده است، اما تاکنون کمتر به اندیشه‏ی سیاسی وی پرداخته شده و از این حیث ناشناخته مانده است. پژوهش حاضر که به نوعی یکی از مهم‏ترین قدم‏ها در راه شناخت افکار و اندیشه‏های این اندیشمند برجسته است، بر اساس چارچوب نظری توماس اسپریگنز و بر اساس روش توصیفی ...

پایان سلطنت قاجار آغازی بود برای ورود ایران به جرگه‌ی دولت‌های مشروطه‌ی سلطنتی. دولت‌هایی که قانون تصویب می‌کنند و از آن تبعیت کرده به ان احترام می‌گذارند. در دوره‌ی تیره و تار سیاسی- اقتصادی قاجاریه ایران شاهد رشد و تکامل اندیشه‌های آزادی‌خواهی و قانونگرایی بود. افکاری رشد کردند که از زنجیرهای استبداد به ستوه آمده بودند و خود را برای رهایی از قید استبداد داخلی و دخالتهای استعماری خارجی به آب و آتش می‌زدند. ایران به دلایل مختلف جنگ‌های طولانی با کشور روسیه پشت سرگذاشته بود. ع ...

در اين پژوهش،اوضاع سياسي(قراگوزلوها) ـ اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاکيد بر وضعيت مذهبي بخصوص اهل تشيع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به افراد و گروهايي که به نوعي در ارتباط با شيعيان بوده اند پرداخته شده است. وضعيت مذهبي همدان در دوران قاجاريه را دو گروه تشکيل ميدادند: 1) مسلمانان 2) غيرمسلمانان(اهل کتاب). در گروه نخست مسلمانان بودند که اهل تصوف، اصوليون و اخباريون را شامل مي شد و در دوره قاجاريه نقش مهمي در تاريخ اين ناحيه ايفا کردند و در گروه دوم غير مسلمان ...

این پژوهش که به بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی یونان در قرن پنجم پ م و تاثیر آن بر تفکر سیاسی افلاطون می پردازد، بر پایه ی پرسشی اساسی است. پرسش این است که آیا کار یک فیلسوف با سیاست دوران او آمیخته است؟ این پرسش خود، در برگیرنده پرسش های دیگری نیزمی باشد، و همچنین نیازمند به بررسی های گسترده ای است. از این رو ناگزیر به بررسی چندین مولفه اساسی می باشیم. نخست بررسی زمینه های مهمی که سبب بوجود آمدن دوران قرن پنجمپ م شدند. سپس به بررسی جنبه های مهم و گوناگون اجتماعی و سیاسی قرن پنج ...

ازآنجائیکه اوضاع سیاسی و اجتماعی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند. اقتدار و زوال حکومت ها بر وضعیت اجتماعی و ساختارشهری بسیار تاثیر دارد که موضوع این تحقیق بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی نواحی مرکزی ایران ازآغاز قرن پنجم تا پایان قرن هفتم هجری است که مراد از شهرهای نواحی مرکزی ایران درقرون مذکور اصفهان، ری، یزد و کاشان می باشد. این شهرها که بخشی ازعراق عجم بوده است و عراق عجم نام تاریخی ناحیه ایی در مرکز ایران است . کرمانشاه ، همدان، اصفهان ،ری، قزوین، کاشان ، قم، تفرش، ازشهرهای ...

ایالت فارس در زمان سلطنت شاه عباس اول و حکمرانی الله وردی خان و فرزندش امام‌قلی-خان یکی از ایالات مهم دوره‌ی صفوی و شیراز مرکز آن دومین شهر کشور بعد از پایتخت محسوب می‌شد آن هنگام این ایالت مناطق وسیعی همچون فارس کنونی ، کوهکیلویه ، دورق ، و قسمتهایی از کرمان و خوزستان را در بر می‌گرفت ، بعد از قتل امام‌قلی‌خان به دست شاه صفی (1052-1038ق.) در سال 1042ق. به خاصه تبدیل شد ؛ در پی این اقدام شاه صفی ایالت فارس تجزیه شد و هر یک از نواحی تحت حاکمیت امام قلی خان، به طور جداگانه به ح ...

برده‌داری از دیرباز در میان جوامع مختلف رواج داشته است. این قشر فرودست از آن رو که به منظور استفاده‌ی سلاطین و افراد مرفّه جامعه از نقاط مختلف آورده و خرید و فروش می‌شدند، مانند بسیاری دیگر از اقشار در حاشیه تاریخ قرار دارند و اطلاعات چندانی از حیات اجتماعی آنها در دست نیست. تنها زمانی که بر اثر زندگی مشقت‌بار خود دست به شورش می‌زدند و یا به منصبی سیاسی دست می‌یافتند در صحنه تاریخ سیاسی ظهور پیدا می‌کردند. یکی از دوره‌هایی که در آن برده‌داری رشد چشمگیری یافت، دوره‌ی ممالیک بح ...

کشور افغانستان در طول چهل سال گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است، در این میان وضعیت زنان افغان نیز فراز و نشیب های زیادی بخود دیده است. این پایان نامه به شرایط زنان این کشور پس از سقوط طالبان می پردازد. درارزیابی وضعیت زنان افغان شاخص هایی نظیر؛ آموزش وپرورش، اشتغال، بهداشت، ازدواج و مشارکتهای سیاسی از جمله حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، امنیت محیط زندگی زنان، میزان دسترسی به سیستم قضایی عادلانه، شاخصهای حیاتی مورد توجه قرارگرفته است.در مقاطعی زنان افغانی در محدودیت کام ...

هم زمان با تاسیس سلسله قاجار توسط آقا محمد خان ، جهان در آستانه تحولات عظیم سیاسی ، علمی و اقتصادی قرار گرفته بود و قاجارها برای نخستین بار طی جنگ با روس ها ازاین تحولات آ گاهی یافتند. ایرانیان پس از آگاهی از تحولات صورت گرفته در غرب در صدد اقتباس تمدن غربی بر آمدند و از آنجا که در آن زمان ایران درگیر جنگ بود نخستین جنبه های تمدن غرب که مورد توجه قرار گرفت جنبه های نظامی بود. تلاش برای نوگرایی در ایران از زمان عباس میرزا آغاز شد و در طول دوره های بعد از آن ، با وجود فراز و ن ...