عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجودآب همچنان نقش خودرابعنوان یک قابلیت قابل طرح وعدم آن بعنوان یک محدودیت وبطور کلی بعنوان یک ویژگی حفظ نموده است ،دربرنامه ریزیهای توسعه اقتصادی بعنوان یک پارامتراساسی درطراحیها سیاستگزاریها مطرح میگردد،هدف طرح شناخت رودخانه قزل اوزن وتاثیر متقابل آن بعنوان مهمترین رودخانه منطقه ، برتوسعه مناطق همجوارخود وبررسی امکانات وقابلیتهای توسعه درزمینه بهره گیری ازرودخانه مذکورمی باشد. ...

تحلیل جامعه شناختی گلستان سعدی از نظر طبقه، ارزش های اخلاقی و اوضاع اجتماعی موضوع تحقیق حاضر است و هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه ترسیم اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی زمان نویسنده و همچنین انعکاس اوضاع اجتماعی، ارزش های اخلاقی، طبقات و قشربندی در گلستان سعدی می باشد. دراین تحقیق از روش تحلیل محتوا و از نوع تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. طبق نتایج حاصله تحلیل محتوی گلستان سعدی در باب ها و حکایت های آن 105 مفهوم مرتبط با طبقه توانگران و 73 مفهوم مرتبط ...

جامعه ایران مرکب از شهرنشینان روستائیان و عشایر کوچیده می باشد.بعدازانقلاب اسلامی اقدامات نسبتا" زیاد وایثارگرانه ای درجهت حفظ وحراست زندگی و هویت اجتماعی عشایر و رفع تبعیض‌ها ومحرومیتهای آنها بعمل آمده است ،ازآنجاکه هرگونه برنامه ریزی درجهت توسعه اقتصادی زندگی عشایر نیاز به آمار واطلاعات از جامعه عشایری دارد.درتابستان سال 1364 مرحله اول طرح سرشماری اقتصادی اجتماعی عشایر کوچیده ایران با هدف شناسایی رده های ایلی با همکاری کارشناسان و کمک کارشناس مرکز آمارایران وسازمان برنامه و ...

در اين پژوهش،اوضاع سياسي(قراگوزلوها) ـ اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاکيد بر وضعيت مذهبي بخصوص اهل تشيع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به افراد و گروهايي که به نوعي در ارتباط با شيعيان بوده اند پرداخته شده است. وضعيت مذهبي همدان در دوران قاجاريه را دو گروه تشکيل ميدادند: 1) مسلمانان 2) غيرمسلمانان(اهل کتاب). در گروه نخست مسلمانان بودند که اهل تصوف، اصوليون و اخباريون را شامل مي شد و در دوره قاجاريه نقش مهمي در تاريخ اين ناحيه ايفا کردند و در گروه دوم غير مسلمان ...

جنگ جهانی اول نقش مهمی در تاریخ ایران و از وقایع سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر کشورمان است. برای روشن‌ شدن زوایای تاریخ کشور ناگزیر از بذل توجه به تواریخ محلی و منطقه‌ای هستیم. در این پایان‌نامه با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همدان از جنگ جهانی اول تا کودتای 1299ش ( 1338 – 1333ق / 1919 – 1914م ) می‌پردازیم. همچنین سعی بر این شده است که نگاهی به اوضاع و شرایط این خطه از کشورمان بین سال‌های 1910م تا 1920م داشته باشیم. جنگ جهانی اول شرایط نامساع ...

ازآنجائیکه اوضاع سیاسی و اجتماعی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند. اقتدار و زوال حکومت ها بر وضعیت اجتماعی و ساختارشهری بسیار تاثیر دارد که موضوع این تحقیق بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی نواحی مرکزی ایران ازآغاز قرن پنجم تا پایان قرن هفتم هجری است که مراد از شهرهای نواحی مرکزی ایران درقرون مذکور اصفهان، ری، یزد و کاشان می باشد. این شهرها که بخشی ازعراق عجم بوده است و عراق عجم نام تاریخی ناحیه ایی در مرکز ایران است . کرمانشاه ، همدان، اصفهان ،ری، قزوین، کاشان ، قم، تفرش، ازشهرهای ...

"هرات ، بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی در عهد تیموریان" عمدتا" به طرح‌مباحثی در زمینه فرهنگ و اجتماع عصر تیموری با عنایت به نقش شهرهرات در شکل دهی این فرهنگ و اجتماع می‌پردازد. کسانی که در پی کسب‌اطلاعاتی در زمینه فعالیتهای هنری دوره تیموری (نقاشی - خوشنویسی،موسیقی و ....) می‌باشند در این پژوهش مطلوب خود را نخواهند یافت .تاکید بر عوامل و پی آمدهای سیطره عقیدتی طریقت نقشبندیه بر حیات‌فرهنگی - اجتماعی شهر هرات و بررسی نقش و جایگاه شهر هرات به عنوان‌کانون سیاسی - فرهنگی دوران تیمو ...

آذربایجان عصر مغول یکی از ایالاتی بود که بیشتر نقاط ایران از نظر اقتصادی دوشیده شد تا ایالت سیاسی و اقتصادی مغولان آباد شود با حمله مغول این منطقه از نظر جمعیتی نزول کرده بود و یکی از ایالتهایی است که بیشترین نفرات مغولان در آن حضور داشت. با موج اول و دوم حمله مغول مراکز اقتصادی شرق کشورویران شد و این باعث شد مراکز اقتصادی شمال غرب کشور که با تدابیر بزرگان آسیب کمتری دیده بود رونق یابد و با انتخاب آذربایجان به عنوان مرکزیت سیاسی به تدریج موجب رشد این ایالت شد و این با رشد طب ...

چکیده: خراسان با وسعتی از خوار ری تا کوه‌های هندوکوش و از دریای خوارزم تا رود سند، یکی از بزرگترین ایالات امپراتوری تیموری محسوب می‌شد.از آنجا که بخش اعظم لشکرکشی های تیمور، به نحوی از خراسان عبور می کرد، این ایلات از حملات تیمور آسیب فراوانی را متحمل شد. پس از حمله تیمور، بلافاصله بازسازی مناطق آسیب دیده، ازجمله خراسان، در رأس امور قرار گرفت. تیمور به اهمیت اقتصاد برای مملکت واقف بود و با تجار و پیشه‌وران مساعدت می‌کرد. بدین جهت در تعمیر پل‌ها، کاریزها، رباط‌ها، امنیت ...
نمایه ها:
شاهرخ |