عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

بیش از یک دهه از مطالعه رفتار تغییر شکلها بوجود آمده در قطعات لاستیکی تحت شرایط سرویس توسط روشهای عددی می‌گذرد. در این میان انواع قطعات لاستیکی با اشکال گوناگون و تحت بارهای مختلف مکانیکی و حرارتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. هدف اصلی از انجام چنین مطالعاتی پیش‌بینی نحوه عملکرد قطعات لاستیکی به منظور بهینه‌سازی و انتخاب صحیح مواد و اجزاء آمیزه‌کاری است . با توجه به پیچیدگی رفتار آمیزه لاستیکی پخت شده در قبال نیروهای وارده مدلهای ریاضی گوناگونی تاکنون ایجاد شده و کار توس ...