عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کتابخانه ها که از مراکز پژوهشی و نمود عینی فرهنگ و دانش به شمار می آیند، نقش مهمی در حفظ و حراست آثار و منابع علمی به جا مانده از علمای گذشته و ارائه ی خدمات علمی به جامعه دارند. یکی از انواع کتابخانه ها، کتابخانه عمومی است که اساسی ترین وظیفه آن فراهم آوری هرگونه اطلاعات برای رفع نیازهای افراد و گروه های مختلف اجتماع است و به همه آموزش می دهند، به این ترتیب می توان به آن عنوان " دانشگاهی برای همه" را داد. این پژوهش در پی بررسی دیدگاه شکل گرفته مردم شهر اهواز نسبت به کتابخانه ...

هدف پژوهش حاصر شناسایی رفتار بارش سالانه ایستگاه اهواز به صورت توصیفی، تحلیل روند آن به منظور ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش ایستگاه و مدلسازی آن به منظور پیش بینی رفتار آتی آن خواهد بود. ابتدا به تحلیل روند بارش سالانه با دو روش گردید. در روش اول با استفاده از روشهای آماری ناپارامتری (من کندال و سنس استیمیتور) اقدام به تحلیل روند بارش سالانه گردید. نتایج تحلیل روند نشان داد که در سری بارش سالانه ای ایستگاه اهواز یک روند کاهشی ضعیف دیده می شود. در گام بعد از روش رتبه ای من ...

امروزه دفن بهداشتی مواد زائد به عنوان یک روش دفع در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار گرفته ولیکن به دلیل مدیریت ضعیف دفن و نشت شیرابه محلهای دفن مشکلات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده است. این تحقیق به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و استفاده از روش دفن بهداشتی در شهر اهواز و امکان آلودگی محیط و آبهای زیرزمینی صورت گرفته است. در این تحقیق یک رآکتور بافل دار بیهوازی 5 محفظه ای با حجم مفید 13/5 لیتر مورد استفاده قرار گرفته است. تغذیه پایلوت در زمانهای ماند هیدو ...

هرپس‌ویروس تیپ 1 گربه، یکی از عوامل بیماری‌زای بسیار عفونی بخش بالایی دستگاه تنفس در گربه‌های اهلی می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر به‌منظور ارزیابی چگونگی گردش هرپس‌ویروس تیپ 1 گربه در گربه‌های خانگی و ولگرد شهر اهواز و تعیین میزان شیوع آن، صورت گرفت. سوآب‌های حلقی-دهانی، بینی‌ای و چشمی اخذ‌شده از 100 قلاده گربه (70 قلاده گربه ولگرد و 30 قلاده گربه خانگی) با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) جهت تعیین هرپس‌ویروس تیپ 1 گربه ارزیابی شدند. تأثیر جنس، سن، فصل، وضعیت نگهداری، وا ...

هدف پژوهش حاضر،ارزیابی هنرستان های فنی و حرفه ای شهر اهواز با استفاده از الگوی ارزیابی سیپ بود. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مدیران، هنرآموزان، هنرجویان شهر اهواز بودند. حجم نمونه بر اساس "جدول نمونه گیری مورگان"357 هنرجو و 159 هنرآموز به صورت "تصادفی" و مدیران برابر با "جامعه آماری"و دانش آموختگان نمونه در "دسترس" تعیین شد.روش های آماری در دوسطح آمار توصیفی و آمار استباطی انجام شد. یافته ها نشان دادگروه های ذینفع وضعیت آموزش هنرستان ها را بر اساس چهار بعد الگوی سیپ نسبتاً م ...

ویروس لوسمی گربه‌سانان، به‌عنوان یکی از شایع‌ترین علل مرگ‌ و میر در جمعیت گربه‌های اهلی در نظر گرفته ‌شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع سرمی ویروس در جمعیت گربه‌های شهرستان اهواز بود. همچنین فاکتورهای خطر و ارتباط احتمالی نتایج الایزا با یافته‌های بالینی بررسی شد. در این بررسی بعد از اخذ نمونه خون با استفاده از کیت تشخیصی الایزا، عیار آنتی‌بادی ضد ویروس لوسمی در سرم سنجیده شد. شیوع سرمی ویروس تعیین گردید. نشان داده شد که ارتباط معنی‌داری بین رده‌های سنی و آل ...

با توجه به بررسی هایی که در زمینه اقلیم اهواز انجام شد. اهواز دارای آب و هوای گرم است کمبود شدید پوشش گیاهی سبب گرمیو خشکی هوا شده و آن را در رده گرمترین مناطق ایران قرار داده است در زمستان سرما تا پنج درجه سانتیگراد کاهش و در تابستان تا پنجاه درجه سانتیگراد افزایش می یابد اما در این ناحیه رطوبت نسبی بسیار بالا و دوره خشکی طولانی است با توجه به شرایط اقلیمی حاضر نوع گونه هایگیاهی درا ین محدوده از نوع گیاهان شورپسند و مقاوم به گرما و خشکی است گونه های گیاهی موجود در شهر اهواز ...

توسعه شهری و افزایش جمعیت اثرات زیست محیطی عمده ای دارد که نیازمند مدیریت همه جانبه می باشد تاسیس کارخانجات و صنایع متعدد در اهواز و به تبع آن مهاجرت بسیاری به این منطقه باعث رشد سریع شهر گشته و اهواز را به کلانشهر تبدیل نمده است تولید حجم بالای پسماندها و فاضلاتب های صنعتی و خانگی شهر را با مشکلات زیست محیطی عمده ایم واجه نموده است هدف از این مطالعه بررسی روند توسعه شهر اهواز و اثرات زیست محیطی ناشی از آن بوده که بدین منظور از نقشه های حریم قانونی و نیز آمار جمعیتی کلانشهر ا ...

رودخانه کارون در محدوده اهواز پذیرنده 51 درصد از فاضلاب صنایع فلزی است. این پسابها حاوی آلاینده های فلزی و ترکیبات شیمیایی مختلفی می باشند که با تخلیه به رودخانه باعث کاهش کیفیت آب رودخانه ک ارون می گردند. فاضلاب گروه ملی فولاد، نورد و لوله اهواز، لوله سازی خوزستان و نورد کاویان بدون انجام تصفیه کامل مستقیماً وارد رودخانه کارون می گردند و فاضلاب مجتمع صنایع فولاد اهواز بدون انجام عملیات کامل تصفیه وارد نهر ماله شده و در نهایت به تالاب شادگان تخلیه می گردد. ...