عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 969

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"بررسی حضور انواع سالمونلا در لاشه‌های مرغ کشتارگاههای شهرستان اهواز" با اینکه اغلب میکروبهای سالمونلا در حرارت بالای 60-70 درجه سانتیگراد از بین می‌روند. اما توکسین آنها تا حرارت 120 درجه را تحمل نموده و سبب مسمومیت میشود و طبق آمارهای بین‌المللی سالیانه تعداد زیادی در جهان در اثر مسمومیت سالمونلائی جان خود را از دست می‌دهند. هدف از شناسائی سالمونلا در مواد غذایی از جمله لاشه‌های طیور مشخص نمودن مقدار آلودگی و مجاز یا غیرمجازبودن مصرف آن می‌باشد در بررسی‌های بدست آمده که از ...
نمایه ها:
لاشه | 
حیوان | 
گوشت | 
کبد | 
پوست | 
مرغ | 
اهواز | 

سازند آغاجاری به‌صورت توالی سنگ‌های رسوبی آواری ماسه‌سنگ، مارن و سیلتستون و به سن میوسن میانی تا پلیوسن است. رخنمون تاقدیس اهواز متشکل از تناوب لایه‌های ماسه‌سنگ و مارن این سازند است. سیلتستون به صورت بسیار محدود در این تاقدیس مشاهده شده است. به منظور بررسی خصوصیات ژئوتکنیک واحدهای سنگی سازند آغاجاری، تاقدیس اهواز به ده منطقه تقسیم گردید اما از 5 منطقه (یعنی تنها از بخش شرقی تاقدیس) نمونه‌برداری صورت گرفته و مطالعه انجام شده است. مطالعات صحرایی نشان‌دهنده این موضوع است که ب ...
 
این پژوهش تحت عنوان "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطهء آن با پرخاشگری، رفتار ضداجتماعی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عملکرد تحصیلی" انجام گرفت و اهداف آن ابتدا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس متناسب با ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی جامعه و سپس بررسی رابطهء احتمالی بین عزت نفس با هر یک از متغیرهای مورد مطالعه بود. در این پژوهش حجم چهار نمونهء هنجاری، بازآزمایی، سنجش اعتبار و آزمون فرضیه‌ها به ترتیب 288، 80، 120 و 120 نفر بود که به صورت تصادفی چند مر ...

کتابخانه ها که از مراکز پژوهشی و نمود عینی فرهنگ و دانش به شمار می آیند، نقش مهمی در حفظ و حراست آثار و منابع علمی به جا مانده از علمای گذشته و ارائه ی خدمات علمی به جامعه دارند. یکی از انواع کتابخانه ها، کتابخانه عمومی است که اساسی ترین وظیفه آن فراهم آوری هرگونه اطلاعات برای رفع نیازهای افراد و گروه های مختلف اجتماع است و به همه آموزش می دهند، به این ترتیب می توان به آن عنوان " دانشگاهی برای همه" را داد. این پژوهش در پی بررسی دیدگاه شکل گرفته مردم شهر اهواز نسبت به کتابخانه ...

بیماریهای بتا - تالاسمی و هموگلوبینوپاتیها در استان خوزستان و از جمله شهر اهواز بروز چشمگیری دارد. این بیماریها مشکلات فراوان بهداشتی، بالینی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را سبب می‌شوند. لذا بررسی آنها می‌تواند از جهات مختلف ارزشمند باشد. در این تحقیق جمعا" خون 5208 نفر از داوطلبان ازدواج که 50 درصد آنها مذکر و50 درصد دیگر مونث بودند و از فروردین ماه 1373 لغیت خرداد 1374 جهت انجام آزمایش به آزمایشگاه مرکزی 17 شهریور اهواز مراجعه کرده بودند، مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده ...
نمایه ها:
اهواز | 

هدف از این بررسی: - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی رادیو در شهرهای مورد بررسی - دستیابی به میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌های محلی رادیو در شهرهای مورد بررسی - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری در شهرهای مورد بررسی، می‌باشد. نتایج حاصله از این گزارش به شرح زیر می‌باشد: * برنامه‌های رادیوه در شهر کرمانشاه بیشترین شنونده و در شهر اهواز کمترین شنونده را دارا بوده است . * رضایت شهرهای مختلف از برنامه‌های محلی به ترتیب عبارتست از: - در شهر اراک ، برنامه گلبانگ صبح با 67 د ...

به منظور بررسی سرولوژیکی میزان آلودگی گوسفندان منطقه اهواز در طی سال 1370 تعداد 800 نمونه سرم از گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه اهواز جمع‌آوری گردید. نمونه‌های سرم برای اولین بار درایران توسط آزمایش پادتنهای درخشان غیرمستقیم در دانشکده دامپزشکی اهواز آزمایش گردید. میزان آلودگی براساس عیار 1.16 و بیشتر در طی فصول مختلف بین دو جنس نر و ماده با سنین مختلف اندازه‌گیری گردید. بطورکلی از تعداد 800 نمونه سرم 201 نمونه (12ˆ25 درصد) مثبت بودند. همچنین میزان آلودگی در جنس ماده (72ˆ28 در ...

تاقدیس اهواز در پیشانی چین‌خوردگی زاگرس با طول 70 ‏کیلومتر، بزرگترین میدان نفتی ایران را در خود جای داده و تولید هیدروکربن از آن 10 ‏برابر بیش از تولید متوسط جهانی است. به دلیل اهمیت مطالعه خصوصیات تراکمی و امتدادی شکستگی‌ها در مخازن کربناته و بازدهی اقتصادی فراوان آن، طی یک تحقیق دو ساله و با حمایت اطلاعاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مطالعه ساختاری بنیادی و جامعی در این تاقدیس صورت گرفت که هدف نهایی آن استفاده از کلیه داده‌های موجود جهت مقایسه الگوی تراکمی و امتدادی شکستگی‌ ...