عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3005

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تکلیف درسی ، قسمت عمده ای از زندگی آکادمیک و آموزشی دانش آموزان و معلمان را به خود اختصاص داده است اما در مورد آن کمتر بحث شده است. نورث و پیلاری (2005) در تحقیق خود بیان می کنند که تکلیف درسی قسمت عمده ای از کار مدرسان زبان را تشکیل می دهد اما پیرامون آن بحث شایانی نشده است.در کتابهای آموزش زبان کم به آن پرداخته شده است، در مجلات مرتبط کمتر مورد کنکاش قرار گرفته ، و در آموزش معلمان نیز توجه ویژه ای به ان نشده است. آنها همچنین در مقاله خود بیان می کنند که در مورد تاثیرات مثبت ...

ارزشیابی به جهت کنترل کیفیت یادگیری صورت می گیرد، به همین جهت بنا بر نظر متخصصین? یک ارزشیابی خوب باید میزان کیفیت یادگیری را نشان دهد. اما تنها ملاک ارزشیابی دانشجویان در ایران میزان اطلاعات منتقل شده بر روی برگه امتحان پایان ترم می باشد. بنابراین مقایسه تطبیقی نظام ارزشیابی در ایران و کشورهای موفق می تواند راهی برای حل این مشکل باشد. ارزشیابی اهداف متعددی را دنبال میکند که میتوان به رتبهبندی دانشجویان، پی بردن به مشکلات آموزشی آنان، ارزیابی روشهای آموزشی به کار گرفته شده ...

بدون تردید تحقیق اهداف آموزشی و پژوهشی و توسعه‌ای کالبدی ( آموزشی و غیرآموزشی ) هر موسسه آموزشی بدون داشتن برنامه‌ای مشخص و جامع بر اساس الگوها و اهداف استراتژیک کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد . اساسا توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ای بستگی به سطح آموزش و پژوهش آن جامعه دارد که بدون تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی امکان دسترسی جامعه به سطح بالای توسعه وجود ندارد . تحقق صحیح و مطلوب این اهداف تنها از طریق برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ و اجرای دقیق آن بر برنامه‌ها میسر می‌باشد . ب ...

امروزه نقش آموزش در توسعه ی فرهنگ ملی و جهانی، تبیین اهداف مشترک ملی و عقیدتی ، کاهش هزینه های اقتصادی و فراهم کردن شرایط برای توسعه ی همه جانبه ی جامعه به خوبی آشکار شده است . اما گسترش آن به علت محدودیت منابعی که دولت ها با آن روبرو هستند همواره با مشکل مواجه است برنامه ریزان کلید حل این مشکل و سایر مشکلات نظامهای آموزشی را در توجه به کارایی آموزشی می دانند، کارآیی اصولا مفهومی اقتصادی است که بازده یک سیستم را نسبت به درونداد آن می سنجد . بحث کارایی ابتدائا به وسیله ی اقتصا ...

هدف پژوهش حاضر ارزیابی درونی گروه آموزشی برق- قدرت دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 93-92 می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این شده تا وضعیت کیفیت عوامل اصلی گروه مشخص و نقاط ضعف و قوت عمده گروه شناسایی گردند. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر دسته-بندی تحقیقات بر حسب هدف نیز یک تحقیق کاربردی می‌باشد که در آن از روش‌های کمی و نیز کیفی استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه‌های محقق‌ساخته و مصاحبه سازمان‌یافته استفاده ...

هدف اساسی پژوهش حاضر «بررسی میزان تحقق اهداف دوره‌های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران» می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش تعداد 183 نفر از کارکنان و 13 نفر مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران هستند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش مورد استفاده ، پیمایشی است. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسشنامه‌ استفاده شد و از روش‏های آماری توصیفی و تحلیلی نیز برای پاسخ به پرسش‏های پژوهش و آزمون فرضیه‏ها استفا‏ده شد. نتایج نشان د ...

دروس عمومی معارف اسلامی از جمله دروسی هستند که پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها، در برنامه درسی دانشجویان قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی این دروس و چالش‌های موجود در راه تحقق اهداف آن در دانشگاه مازندران صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه مازندران را شامل می‌گردد. روش پژوهش حاضر روش کمی و کیفی است. نمونه آماری در بخش کمی، 366 نفر از دانشجویان و 120 نفر از اساتید می‌باشد و در بخش کیفی 9 ن ...

این تحقیق بنابه درخواست شوراهای تغییر نظام آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش به منظور بررسی وضع موجود آموزش دوره ابتدایی از نظر فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی، اهداف شناخت وضع موجود مدارس دوره ابتدایی در سراسر کشور از نظر فضا، تجهیزات ، امکانات فعالیت‌های پرورشی، امکانات بهداشتی، ایمنی، اداری و دفتری، امکانات آزمایشگاهی، امکانات تجربیات یادگیری مسایل آموزشی و کمک آموزشی انجام گرفته است . چون هدف تحقق از انجام این تحقیق توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است و محقق به توصی ...

این پژوهش به منظور ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی بدو خدمت 2 ساله مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی شهرستان بوشهر با استفاده از الگوی کرک پاتریک در سال تحصیلی 87-1386 انجام شده است، در این ارزشیابی از الگوی چهار مرحله ای کرک پاتریک استفاده شده که شامل : سطح واکنش فراگیرندگان نسبت به دوره آموزشی ، میزان یادگیری و کسب اطلاعات از دوره، عملکرد فارغ التحصیلان مرکز در کلاس های درسی و میزان تحقق اهداف سازمان آموزش و پرورش از ایجاد مرکز تربیت معلم می باشد. حجم جامعه مورد مطالعه 71 نفر ...