عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاثیرات یادگیری گروهی بر عملکرد افراد در محیط های آموزشی از حدود سی سال پیش بطور گسترده ای از سوی متخصصان آموزش و روانشناسان مورد مطالعه قرارگرفته است. این متد یادگیری شامل روش های اجرای متعددی می باشد که در رشته ها و شرایط آموزشی مختلفی قابل استفاده می باشد. همچنین در زمینه آموزش زبان یا بطور دقیق تر آموزش زبان آلمانی حتی در محیط آموزش عالی دانشگاهی نیز از این روش بهره برده می شود. در تحقیق حاضر،بر اساس ادبیات پژوهش موجود و نیز طبق تئوری های موجود در زمینه یادگیری جمعی تلاش ...