عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 214

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انگیزه عاملی درونی است که باعث به حرکت درآمدن موجود زنده و آشکار شدن عمل و رفتار در او می-گردد و به چند نوع قابل تقسیم‌ است: انگیزه‌های فیزیولوژیک و جسمی، روحی و روانی، فطری و ... که هر قسم نیز به انواع مختلف تقسیم می‌شوند. بر اساس تقسیم‌بندی دیگری انگیزه‌ها را می‌توان به انواع: امنیت‌جویی؛ آرامش‌طلبی؛ حقیقت‌جویی؛ دوری از هلاکت؛ دوری از بیماری درون و ... تقسیم کرد. برای درونی کردن انگیزه‌هایی چون: آرامش‌طلبی، حقیقت‌جویی و .... و دور کردن انگیزه‌هایی چون: هلاکت، بیماری درون و ...
نمایه ها:
قرآن | 
هدایت | 
انسان | 

فرسودگی شغلی در معلمان یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش در سال های اخیر است. با این حال، منشأ این فرسودگی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای روان شناختی و آموزشی نظیر انگیزه در زمینه آموزش زبان انگلیسی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین جهت، تحقیق پیش رو با استفاده از شیوه پژوهش ترکیبی به بررسی این موضوع پرداخت و اهداف زیر را دنبال کرد: (الف) تعیین میزان فرسودگی شغلی و خصوصیات انگیزشی برای تدریس در معلمان زبان انگلیسی؛ (ب) بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و انگیزه در این معلمان؛ (ج) ...

انگیزه پیشرفت یکی از مهمترین انگیزه های آدمی است که طی چند دهه روانشناسان برجسته ای به بررسی آن پرداخته اند. انگیزه پیشرفت می تواند رشد و پیشرفت فرد خانواده و حتی جامعه را بشدت تحت تاثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عواملی از قبیل کانون کنترل جنسیت ترتیب تولد سطح طبقه اجتماعی با انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین است. روش طرح این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که در آن 350 نفر از ایرانی دانشگاه امام که 4000 نفر بوده اند انتخاب شده ...

مجموعه معارف اسلامی ما اعم از عقاید، احکام و اخلاق از طریق دو منبع کتاب و سنت دریافت می‌شود. در اتقان و مصونیت قرآن از تحریف و کذب و دریافت آن به صورت متواتر و قطعی، بین فریقین اتفاق نظر وجود دارد. اندکی از علماء‌ عامه و خاصه در این موضوع تشکیک نموده‌اند که در جای خود نقد و بررسی شده است، امام سنت علیرغم اهتمام اصحاب به حفظ و نگهداری آن از چنین پشتوانه‌ای برخوردار نیست، حرکت دروغپردازی در حدیث از زمان رسول خدا به صورت کمرنگ آغاز شد و پس از حیات ایشان به ویژه در زمان امویان، گ ...
نمایه ها:
حدیث | 

تحقیق حاضر تاثیرات نگرش، انگیزه، و سطح بسندگی را در استفاده از راهکارهای درک شنیداری توسط دانشجویان دختر ایرانی در رشته زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار داده است. تعداد 260 دانشجوی دختر در این مطالعه شرکت نمودند. شرکت کنندگان براساس نمرات خود در آزمون استانده بسندگی به دو گروه بالا و پایین تقسیم شدند. پرسشنامه مربوط به نگرش و انگیزه و پرسشنامه راهبردی 67 ماده ای دو ابزار دیگری بودند که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشنامه مربوط به نگرش و انگیزه جهت تعیین کردن انواع نگ ...

نتایج بررسیها و مطالعات انجام گرفته در خصوص مساکن روستایی حاکی است که بیشتر آنها به لحاظ کمی و کیفی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیستند. با این حال به نظر می رسد که روستائیان انگیزه ای برای ارتقای میزان مطلوبیت مساکن از خود نشان نمی دهند. مقاله حاضر بر آن است تا با در نظر گرفتن معرفهایی چون : ضعف توان مالی ساکنین، هزینه های پرداختی به مسکن(سالانه) ، میزان تغییرات و تعمیرات صورت گرفته در مسکن و میزان تمایل خانوارها به سرمایه گذاری در روستاها و شهرهای دیگر، علل عدم انگیزه سرمایه ...
نمایه ها:
روستا | 
فقر | 
هزینه | 
دولت | 
مسکن | 

هدف پژوهش بررسی انگیزه انتخاب رشته‌های مختلف تحصیلی توسط دانش‌آموزان است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است . جامعه آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان نظام جدید آموزش متوسطه استان آذربایجان غربی است که از میان آنها 2218 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی - طبقه‌ای انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) برداشتهای دانش‌آموزان از نظریات و پیشنهادات والدین، آرزوهای شغلی و همچنین استعدادهای آنان در انتخاب رشته تحصیلی موثر است . 2) برداشتهای دانش‌آموز ...

بی تردید سیگار یکی از مضر ترین موادی است که بشر از دیرباز تا حالا استعمال می کرده است که متاسفانه علیرغم پیشرفتهای فراوان در تمامی علوم و کاهش مشکلات فراوان این مشکل به ظاهر آسان هنوز حل نشده باقی مانده است . به نظر می رسد مصرف سیگار در بین اقشار تحصیل کرده بخصوص پرستاران (آنانی که انتظار می رود آگاهی کافی در مورد مضرات سیگار داشته باشند و نسبت به سایر اقشار جامعه پزشکی مدت زمان بیشتری با مددجویان در ارتباط بوده و می تواند تاثیر گذار باشد)، منطقی نباشد. این پژوهش به منظور ...

چکیده: مقدمه: فرسودگی تحصیلی احساس بی‌کفایتی وخستگی ذهنی است که دانشجویان در مقابل استرس مزمن ناشی از فقدان منابع لازم برای انجام دادن وظایف و تکالیف محوله از خود نشان می‌دهند. بر اساس شواهد، درصد قابل ملاحظه‌ای از دانشجویان از فرسودگی تحصیلی رنج می‌برند و عوامل متعددی بر فرسودگی تحصیلی موثرمی‌باشد. به نظر می‌رسد انگیزه و خودکارآمدى آموزشی از عوامل موثر در تعدیل میزان فرسودگی تحصیلی باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فرسودگی تحصیلی با خودکارآمدی آموزشی و انگیزه تحصیلی د ...
نمایه ها: