عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات بر روی انگیزه یا دگیری زبان دوم، به صورت متعارف به بررسی تاثیرات مثبت عوامل ایجاد کننده علاقه در یا دگیری گرایش داشته است. با این وجود وجه دیگری از ایجاد انگیزه وجود دارد که احتمالا هر فراگیری در یک مقطع با آن مواجه شده است: تجربه فقدان موقتی انگیزه. متاسفانه در محیطهای آموزشی ، کاهش انگیزه یک پدیده رایج است. هدف این تحقیق بررسی عوامل کاهش دهنده انگیزه دانش آموزان دبیرستانی دریادگیری زبان انگلیسی بوده و یافتن اینکه آیا تفاوتی بین دختران و پسران از نظر عوامل کاهش دهن ...

مقدمه: این تحقیق برای بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات دوومیدانی بود که توسط نه فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند .برای تعیین انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران، تماشاگران تیم دوومیدانی نفت تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که بصورت میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه بیست و هفت سوالی انگیزه‌های حضور تماشاگران بود. میزان پایایی پرسشنامه در این تحقیق 756/0 بدست آمد. یافته ها : میانگین انگیزه ها به ترتیب ا ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش ‌فرهنگی و هوش ‌‌عاطفی با میزان انگیزه موفقیت‌ طلبی مدیران دانشگاه‌های شهرستان سمنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل241 نفر از کلیه مدیران (صف و ستاد) سطوح میانی و عالی دانشگاه‌های(سمنان، علوم ‌پزشکی، آزاد ‌اسلامی، پیام ‌نور، علمی ‌کاربردی) شهرستان سمنان می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی‌_همبستگی است؛ که بدین منظور نمونه‌ای به حجم 145 نفر با که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ...

این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه «استفاده و رضامندی»، به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی شبکه و مصرف رسانه‌ای می‌پردازد. سرمایه اجتماعی شبکه شامل میزان شبکه‌های اجتماعی (روابط اجتماعی رو در رو) و کارکرد آن یعنی حمایت اجتماعی می‌باشد. مصرف رسانه‌ای نیز شامل میزان استفاده و انگیزه‌های جبرانی در استفاده از رسانه‌های جمعی (تلویزیون، رادیو و اینترنت) می‌شود. با توجه به افزایش استفاده از رسانه‌های جمعی به ویژه در بین جوانان در جوامع جدید از یک سو و تغییر الگوی روابط اجتماعی از سو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با میانجی گری سبک های یادگیری و خودکارآمدی انجام شد.روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود.برای انجام این تحقیق 326 نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم تجربی نیمسال اول 90-89 با روش سرشماری کامل از دبیرستانهای دخترانه شهر یاسوج انتخاب شدند.در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از4 پرسشنامه برگرفته شده از منابع معتبر استفاده شده که شامل راهبردهای انگیزشی برای یادگیری، خودکارآمدی، سبک های یادگیری و انگیزه پیشرفت می باشند. پیشرفت تح ...

آموزش ضمن‌خدمت از جمله راه کارهای اساسی در به تعادل رساندن روش‌های اجرای کار در سازمان با تغییر و تحولات و نوآوری‌های فراسازمانی است. توجه به انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره های آموزش ضمن‌خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا کارکنان با انگیزه در طول دوره‌ها، دارای کارایی، اثربخشی، و بهروری می‌باشند. بررسی‌های زیادی در خصوص عوامل موثر بر انگیزه کارکنان انجام گرفته است اما به عوامل موثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمت بر اساس نظریه‌های جدید توجه اندکی ...

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع پر‌درآمد در سطح ملی و بین‌المللی مطرح است. یکی از عوامل مهم رشد و توسعه این صنعت، برنامه‌ریزی بهینه جهت ارائه خدمات به گردشگران متناسب با نیازها و خواسته‌های آن‌ها است. بخش‌بندی بازار گردشگری یکی از پیش‌شرط‌های موفقیت برنامه‌ریزی گردشگری است. گونه‌شناسی گردشگران بر اساس انگیزه‌های سفر نیز یکی از مهم‌ترین شیوه‌های بخش‌بندی بازار گردشگری است. از این رو هدف پژوهش حاضر گونه‌شناسی گردشگران داخلی سفر‌کرده به شهر اصفهان بر اساس انگیزه‌های سف ...

پدیده مهاجرت از روستا به شهر با تمرکز بر پیامدها و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی در روستاها و شهرها بیش از دهه های گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته است. به رغم این توجه، پدیده مهاجرت هنوز از مباحث رایج در توسعه جوامع روستایی می باشد. تعریف مهاجرت روستایی به بسیاری از جنبه ها و ویژگی های جمعیت مربوط می شود. درمدل های نظری حرکت جمعیت، زمانی مهاجرت محسوب می شود که روستاییان، خانه یا بازار کار خود را ترک کرده و در جای دیگری اسکان یابند. تحقیقات انجام شده در خصوص مهاجرت روستایی ...

هدف : پژوهش حاضر اجرای مداخلات بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل و بررسی اثربخشی آن در افزایش انگیزه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی می باشد. کمک به این افراد ، در جهت رشد مطلوب ، مناطق محروم می باشد. همچنین این تحقیق به دنبال بکار گیری هر چه بیشتر روشهای علمی در جهت رفع مشکلات تحصیلی می باشد. ارائه یک روش کم هزینه و مبتنی بر قصه ها و داستانهای موجود در فرهنگ اسلامی می تواند روانشناسان و مشاوران را در جهت توانمند کردن دانش آموزان یاری دهد.جامعه آماری : این پژوهش همه دانش آموزان پسر ...