عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 131

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اخلاق دینی یکی از مسائل بسیار با اهمیت و تأثیرگذار در متخلق شدن به اخلاق الهی، که دین مدعی ارائه آن است مسئله انگیزش و انگیزه های دینی است بدین صورت که ارزش اعمال به نوع انگیزه های باورمندان به دین بستگی دارد و باید متذکر شد که انگیزش با توجه به تحلیل لغوی آن و بررسی چیستی آن، چنین تعریف می شود که «انگیزش در حقیقت علتی درونی است که انسان را بر می انگیزد تا فعلی را انجام دهد» البته در سیر رساله مشخص می گردد که انگیزش همان علت غایی می باشد که علت فاعلیت فاعل محسوب می گرد ...

انگیزش تحصیلی نقش مهمی در یادگیری کلاسی بازی می‌کند، اما پژوهش‌های دقیقی در این زمینه در ایران صورت نگرفته است. دراین پژوهش سعی شد که ارتباط جو مدرسه و خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دخترمقطع متوسطه دوم شهرستان کرمان مورد مطالعه قرارگیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان کرمان بود که تعداد آن‌ها 29755 نفرمی باشد. ازاین تعداد 354 نفر از دانش‌آموزان دخترمقطع متوسطه دوم شهر کرمان، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب ...

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین عوامل موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان و انگیزش تحقیق آنها از طریق یک الگوی علًی است. روش تحقیق از نوع توصیفی –همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 126 آزمودنی، از بین دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انتخاب شدند. . پرسشنامه های محقق ساخته خودکارآمدی پژوهشی، انگیزش پژوهشی و عوامل موثر بر خودکارآمدی شامل تجارب پیشین، تشویق دیگران، تجارب جانشین، اضطراب و نگرش به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی پرسش ...

امروزه هدف سازمان های متعالی ارائه خدمات یا کالاهایی با کیفیت بالا در زمان مناسب و اعتبار دهی به کالا یا خدمات است، تا با مشعوف کردن مشتریان به سودآوری و ابقای نقش خود بپردازند. اهمیت مشتری مداری در سازمانهای متعالی و موفق تا آنجاست که دمینگ می گوید اگر غایت شما رقابتی شدن، ماندن در کسب و کار و کارآفرینی است، بهبود محصول و خدمات را هدف مشخص و ثابت خود قرار دهید.و همچنین سخن جک والش مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک که می گوید شرکت ها نمی توانند به شما تضمین شغلی بدهند این کار تنها ...

چکیده نیروی انسانی در هر سازمان تولیدی مهمترین عامل به شمار می رود بنابراین شناخت انگیزه ها ، نیازها و تمایلات وی نقش موثری را در بالابردن بهره وری در سازمان ایفا می کند ، از سوی دیگر زمان تولید محصول نیز وجه تمایز بین شرکتهای موفق و ناموفق است و کاهش زمان تولید محصول از اهداف عمده سازمانهای تولیدی به شمار می رود. پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان انگیزش های غیرمادی نیروی انسانی و زمان تولید در شرکت مهندسی ری مهر که یک سازمان تولیدی خصوصی می باشد می پردازد. این پژوهش یک مطال ...
نمایه ها:

همواره بهره وری از مسائل و دغدغه های مهم سازمانها بوده است، اهمیت این موضوع به خصوص برای بانکها که نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند بیشتر حس میشود همچنین با توجه به وجود فضای رقابتی بین بانکها و سایر موسسات مالی، بانکهایی که کاراتر و موثرتر عمل میکنند، موفق ترند و یا به عبارت دیگر از بهره وری بیشتری برخوردارند از آنجائیکه منابع انسانی از عوامل عمده بهره وری میباشد، بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی بهره وری نیروی انسانی مهم به نظر میرسد. این تحقیق با مطالعه نقش دو عامل انگ ...

موضوع تحقیق بررسی تاثیر انگیزش بر تعهد سازمانی کارکنان بانک قوامین غرب تهران است. از آنجایی که مواردی از قبیل بی میلی به ماندن در سازمان، عدم رضایت از حقوق دریافتی، ترک خدمت ، تاخیر و غیبت زیاد ، انتقال به سازمان های رقیب ( سایر بانکها ) در بانک قوامین افزایش چشمگیری داشته است ، بنابراین به دنبال فراهم نمودن زمینه های لازم جهت بازنگری ملاکهای انگیزشی در بانک قوامین بوده تا نتایج آن منجر به تغییرات اساسی و اصلاح سازو کارهای مدیریت در بکارگیری عوامل انگیزشی گردد، بطوری که در نه ...
نمایه ها:

بیمه محصولات کشاورزی یک مکانیزم مشارکت در پذیرش ریسک است. همچنین در عمل ابزاری هزینه‌بر جهت انتقال ریسک از کـشاورزان و تولیدکنندگان به بیمه‌گـزاران خـصوصی و دولتی می‌باشد. امروزه بیمه از جمله موضوع‌های اصلی در برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است.بیمه محـصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکار‌های نوین برای مقابله با خطرات فعالیت‌های کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ایران پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال1363، صندوق بی ...

الف. موضوع و طرح مسئله( اهميت موضوع وهدف): در اين پژوهش رابطه ي سه متغير انگيزش، خودباوري، اضطراب زبان آموزي و خودارزيابي زبان آموزان مقطع پيشرفته مورد بررسي فرار گرفته است. ب. مباني نظري شامل مرور مختصري از منابع، چارچوب نظري و پرسشها و فرضيه ها: نقش ويژگي هاي شخصيتي در يادگيري زبان دوم سالها موضوع تحقيق بوده است. در راستاي دستيابي به هدف مورد نظر تحقيق، سه پرسش مطرح شده است: 1- آيا رابطه ي معنا داري ميان اضطراب زبان آموزي و ميزان دقيق بودن ارزيابي زبان آموزان مقطع پي ...