عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 801

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان انگیزش دانش‌آموزان دختر و پسر دورهء راهنمایی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آنها می‌پردازد. منظور از انگیزش میزان علاقهء هر دانش‌آموز نسبت به دروس مختلف بود، در زمینهء پیشرفت تحصیلی نگارنده ابتدا معدل را بعنوان شاخص رایج پیشرفت تحصیلی تعدیل نمود به این صورت که اول نمرات تک‌تک دروس دانش‌آموزان و معدل آنها در فرمهایی وارد شدند (جدول 3-3) و سپس همبستگی آن دروس با معدل کل محاسبه شد، پس از این عمل درس یا دروسی که همبستگی منفی یا پایین با م ...

"توان انگیزش انسان در حدی بوده که توانسته است عصر فراصنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه‌گذاری کند". انگیزش و موضع کنترل یکی از عمده مسائل روانشناختی است که موجبات دل مشغولی بسیاری از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت می‌باشد. در این میان شناسایی عوامل موثر در انگیزش تحصیلی در ارتباط با ویژگیهای شخصیتی افراد کمک شایان توجهی را به بهبود وضعیت تحصیلی افراد خواهد داشت . در پیشینه تحقیقات گذشتهء جامعه ما، جای خالی مطالعات مربوط به بررسی عوامل انگیزش تحصیلی مخصوصا در ا ...

موضوع تحقیق "بررسی و تعیین عوامل موثر بر انگیزش در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان" می‌باشد. توجه به مفهوم انگیزش و ارزیابی آن به عنوان یک موضوع اصلی در مباحث رفتار سازمانی نکته‌ای غیرقابل تردید است . در هر سازمانی آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان و در واقع پی‌جویی چراهای رفتاری نیروی انسانی سازمان، ضرورت تام دارد. بررسی موضوع انگیزش ، پاسخی به چراهای رفتاری انسانهاست . بسیاری از مردم به اشتباه انگیزش را یکی از ویژگیهای شخصیتی می‌دانند، در حالیکه انسان موجودیست دارای ان ...

هدف کلی این مطالعه، شناخت دو نوع واحد آموزشی متوسطه (هنرستان و دبیرستان) از لحاظ متغیرهای جو مدرسه، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی است. این پژوهش از نوع مطالعات علی- مقایسه‌ای است که به روش توصیفی (زمینه یابی) انجام شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را واحدهای آموزشی دخترانه‌ی دوره‌ی متوسطه‌ (هنرستان و دبیرستان) در شهر کرج تشکیل می‌دهند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بین مناطق آموزش و پرورش کرج، منطقه‌ی 4 و از میان دبیرستان‌ها و هنرستان‌های دخترانه‌ی این منطقه هر کدام ...

هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر در انگيزش شغلي کارشناسان حوزه ستادي دانشگاه تهران از ديدگاه آنان در جامعه آماري و ارائه پيشنهادها و راهکارهايي جهت افزايش انگيزش شغلي کارکنان حوزه ستادي به مسئولان ذيربط بوده است. در اين راستا ضمن شناسايي ميزان انگيزش کارشناسان حوزه ستادي دانشگاه تهران به بررسي عوامل موثر بر انگيزش شغلي و رابطه هر يک از متغيرهاي مورد اشاره در سئوالات تحقيق پرداخته شده است. جامعه تحقيق عبارت بود از: کليه کارشناسان حوزه ستادي دانشگاه تهران ،که از اين جامعه231 ...

افراد همواره تلاش می‌کنند تا با توجه به توانایی‌ها، استعدادها و ویژگیهای جسمانی خود شغل مطلوب خویش را انتخاب نمایند. هدف این تحقیق آن است تا نقش نیازهای انگیزش را در کارکنان روشن سازد همچنین یافته‌های این تحقیق موجب خواهد شد تا اولا کارکنان بتواند عوامل انگیزه‌ای را در خود کشف نموده و بالاترین برنامه‌های انگیزشی کارکنان و فراهم آوردن تمهیدات لازم گردد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه کارکنان نهضت سوادآموزی شاغل در استان گیلان که براساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 50 نف ...
نمایه ها:
شغل | 

به منظور بررسی عوامل موثر در انگیزش کشاورزان گندمکار برای مشارکت در فعالیت‌های ترویجی، ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر در انگیزش که عمدتا نیازهای مختلف : نگرش‌ها، علایق و مشوق‌ها می‌باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. آنگاه با تهیه پرسشنامه براساس نتایج مطالعات کتابخانه‌ای به محل تحقیق مراجعه و جهت نهایی نمودن پرسشنامه اقدام می‌گردد. سپس متغیرهای مستقل با نظرخواهی از جمعیت نمونه مورد مطالعه (حدود 200 نفر) از گندمکاران اسلام‌آباد غرب بررسی می‌شوند. متغیر وابسته تحقیق که ان ...

این پژوهش با عنوان "بررسی و تحلیل عوامل انگیزش کارکنان ادارات بانک ملی تهران" انجام شده و هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریه انگیزشی "دیویدمک کللند" در بین کارکنان ادارات بانک ملی مستقر در تهران میباشد. این نظریه شامل شناسایی نیازهای موفقیت (توفیق طلبی)، قدرت و وابستگی (تعلق) میباشد.عوامل انگیزشی کارکنان هر سازمان از جمله ابزارها و وسایل موثر مدیریت منابع انسانی است که با اعمال صحیح این ابزار نه تنها هدفها و ماموریتهای سازمان با کیفیت مطلوب تحقق می‌یابد بلکه من ...

هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط میان انگیزش/نگرش و نگارش زبان دوم بود. به طور کلی نگارش به عنوان مهارتی سخت و تکلیفی دشوار در نظر گرفته می شود. انگیزش، نقش کلیدی را در یادگیری زبان دوم ایفا می کند. انگیزش رفتاری هدف محور است که به منظور دستیابی به اهدافی خاص توسط افراد به اجرا در می آید. از دیگر عواملی که ارتباط تنگاتنگی با انگیزش دارند، نگرش زبان آموزان زبان دوم است که به طور کلی نقشی اساسی را در یادگیری زبان دوم ایفا میکند. به منظور یافتن ارتباط احتمالی میان انگیزش و نگرش، ...