عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه‌ی دلالت در نشانه‌های اشاره‌ای یک زبان اشاره‌ی خاص می‌پردازد. برای این منظور از طریق مصاحبه، 634 نشانه‌ی اشاره‌ای یک زبان اشاره‌ی خانگی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بررسی رابطه‌ی انگیخته‌ی نشانه‌ها و مفاهیم مرتبط به آنها پرداخته‌ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه‌ی نشانه‌ها و مفاهیم در این زبان انگیخته است. از جمله نتایج دیگر این پایان‌نامه، ارائه‌ی ابزارهای شمایل‌گونه‌ی به کار رفته در این زبان اشاره بوده است. علاوه ب ...

اصطلاحات از جمله مقولات پرکاربرد در زبان روزمره هستند و نقش بسیار مهمی در تسهیل و تسریع فرایند ارتباط دارند. معمولاً اصطلاحات را عباراتی توصیف می‌کنند که معنای آنها برابر با مجموع معنای اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن نیست. دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اصطلاحات وجود دارد. در دیدگاه سنتی، اصطلاحات مقولاتی کاملاً بخش‌ناپذیر و مبهم به ‌شمار می‌روند که معنایشان قراردادی است و هیچ ارتباطی با اجزای آنها ندارد. اما از منظر دیدگاه‌های جدید، معنای بسیاری از اصطلاحات را می‌توان تا حدی، از معنای کل ...